Vyriausybė nusistatė savo kitų metų veiklos prioritetus

Vyriausybė kitais metais didžiausią dėmesį skirs ekonomikos augimui, užimtumo ir socialinės įtraukties didinimui; šalies ūkio finansinio tvarumo užtikrinimui ir nuosekliam biudžeto pajamų didinimui; energinio efektyvumo ir energetinio saugumo didinimui; švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo politikos įgyvendinimui gerinant šių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei Europos Sąjungos, užsienio ir gynybos politikos stiprinimui. Tokius penkis pagrindinius veiklos prioritetus 2015 metais patvirtino Ministrų kabinetas, vadovaujamas Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus.

 Svarbūs darbai numatyti gerinant verslo sąlygas (pagal „Doing Business“ problemines sritis), kuriant kvalifikacijų žemėlapį, skatinant investicijas į inovatyvią gamybą ir paslaugų kūrimą, kuriant jungtinį mokslo ir verslo iniciatyvų finansavimo modelį, didinant darbo santykių lankstumą, pertvarkant šilumos ūkį (visų pirma Vilniuje ir Kaune), siekiant narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje, taip pat krašto apsaugos ir kitose prioritetinėse srityse.

 Ministerijoms pavesta pagal kompetenciją užtikrinti, kad svarbiausi darbai būtų numatyti strateginiuose veiklos planuose.

 Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija
8 706 63746
spauda@lrv.lt