Žemės ūkio rūmai įveikė valdymo krizę

Metus, tris mėnesius ir 19 dienų Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) buvo be nuolatinio vadovo. Užvakar šis Lie­tu­vos žemdirbius pykdęs ir liūdinęs, o kai kuriems par­­lamentarams iš Rūmų „ne­­veiksnumo“ politinį kapi­talą padėjęs susikrauti lai­ki­numas pagaliau baigėsi – ŽŪR suvažiavimas išrinko Rūmų pirmininką, kuris ateinančius ketverius metus bus Lietuvos ūkininkų veidas Vilniuje ir Briuselyje. Naujasis ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus tvirtina, kad opiausią Rūmams žemdirbių atstovybės finansavimo klausimą ga­lima išspręsti tik tariantis su ministerija bei Seimu.

Du trenkė durimis
Šeštuoju 1991 m. atkurtų ŽŪR pirmininku tapo Baltijos labdaros fondo direktorius, Žemės ūkio rūmų Kaimo reikalų komiteto pirmininkas A. Svitojus. Jo kandidatūrą rėmė ne tik fondas, bet ir Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga.
Kovoti dėl Rūmų vadovo posto prieš porą savaičių norą pareiškė iš viso 4 kandidatai, tačiau du jauniausieji pretendentai, Lie­tu­vos mėsinių galvijų au­gin­tojų ir gerintojų asociacijos pa­siūlytas Ro­bertas Amšiejus bei Lietuvos grūdų augintojų asociacijos ad­mi­nistracijos vadovas Ignas Jankauskas, savotiškai trenkė durimis: atsiėmė savo kandidatūras dar iki balsavimo procedūros, nepatenkinti „šališka rinkimų kampanija“.

Darna prieš agresiją
A. Svitojaus varžovas buvo Respublikinės lenktyninių žirgų lygos iškeltas kandidatas, buvęs spaudos leidėjas, šiuo metu niekur nedirbantis Vytenis Neverdauskas. Abu kandidatai išdėstė savo rinkimų programas.
Anot Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktoriaus Algio Baravyko, „A. Svitojus žadėjo Rūmų nariams darną, o V. Neverdauskas – agresiją“. Gal tai, o galbūt vieno kandidato artimesnis ryšys su žemės ūkiu (A. Svitojus – ūkininkas, veterinarijos gydytojas, biotechnologijos mokslų daktaras, o V. Neverdauskas – istorikas, buvęs laikraščio redaktorius) nulėmė, kad 32 suvažiavimo delegatai parėmė A. Svitojų, 12 – V. Neverdauską, vienas susilaikė, du apskritai nebalsavo.

Balsuota atvirai
Suvažiavimo pirmosios dalies vedėjui, laikinajam ŽŪR pirmininkui Sigitui Dimaičiui pasiūlius, daugiau nei pusei delegatų pritarus, buvo balsuojama atvirai. Per ankstesnius nesėkmingus rinkimus 2016 m. gruodį ir 2017 m. balandį – slaptai.
Rūmų statutas leidžia abu balsavimo būdus. Tik ŽŪR taryba, nustatanti Rūmų pirmininko, vicepirmininko, direktoriaus ir vyriausiojo finansininko atlyginimus, nuo 2014 m. visada renkama slaptai. Užvakar taip ir balsuota.

Atsigręžė į jaunimą
Išrinktajam ŽŪR pirmininkui A. Svitojui pasiūlius, suvažiavimas patvirtino du Rūmų vicepirmininkus – Vytautą Buivydą ir A. Baravyką. Šie metai V. Buivydui prasidėjo ypač sėkmingai – vasario 6 d. jis išrinktas Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininku. Suvažiavimo delegatai įsiklausė į V. Buivydo pageidavimą, pasakytą dar per praėjusį, XVI, ŽŪR suvažiavimą, į Rūmų vadovybę išrinkti ir jaunimo atstovų. Į XVII suvažiavimą atvyko ir žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

Tiesa, atvirumas, parama
Naujojo Rūmų pirmininko šūkis – „Tiesa, atvirumas, bend­radarbiavimas ir jūsų parama – mūsų visų sėkmės garantas“. A. Svitojaus vadovaujami ŽŪR „stengsis aktyviai ir efektyviai tarpininkauti, kad politiniai sprendimai atitiktų žemdirbių interesus“. „Tikiuosi kiekvieno jūsų pagalbos. Vertinu atviras diskusijas ir nuomonių įvairovę. Tai padeda rasti bendrų sprendimų. Garantuoju dėmesį kiekvienai organizacijai. Sieksiu burti darnią ir draugišką didelių galimybių bendruomenę. Tikiu bendradarbiavimo ir keitimosi patirtimi svarba. Duodu žodį, kad dorai vykdysiu jūsų įpareigojimus“, – žadėjo gėlių puošte apdovanotas A. Svitojus.

Kokį palikimą rado?
Buvęs Rūmų pirmininkas, dabar parlamentaras Andriejus Stančikas turi 11 vaikų, o A. Svitojus – keturis sūnus ir atkurtą, restauruotą Saldutiškio dvarą Utenos rajone.
A. Svitojus stoja vadovauti institucijai, kurioje dirba 72 etatiniai darbuotojai, jų vidutinis atlyginimas – 651,59 Eur. ŽŪR pernai iš valstybės tiesiogiai gavo 901 tūkst. 174 Eur, paslaptingų „tikslinių įnašų“ – 911 tūkst. 229 Eur, o savo narių mokesčių surinko tik 74 tūkst. 177 Eur.
ŽŪR reprezentacinėms iš­lai­­­doms (dovanoms, gėlėms, užuojautoms, Rūmų suvažiavimų delegatams, tarybos posėdžių dalyviams, ŽŪR nariams ir svečiams, pamaitinti) per metus Rūmų administracija gali skirti 10 tūkst. 400 Eur. Pernai išleista apie pusšešto tūkstančio eurų. Rūmams dabar priklauso 47 organizacijos.

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS
ŪP korespondentas