Apie Lietuvos gamtinės aplinkos būklę – specialistams ir visuomenei

Šiandien bus pristatytas naujas leidinys ,,Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida“. Jis supažindina su dabartinėmis svarbiausiomis šalies aplinkosaugos problemomis. Pristatymas vyks Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos. Pradžia 16 val.
Leidinyje vertinama šalies gamtinės aplinkos būklė, akcentuojant jos pokyčius nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą iki pastarųjų metų, analizuojami laimėjimai ir kylančios problemos. Kartu mėginama bent iš dalies atskleisti priežastis, kurios lėmė gamtinės aplinkos kaitą, apžvelgiamos aplinkosaugos priemonės ir jų veiksmingumas siekiant mažinti neigiamos žmogaus ūkinės veiklos padarinius, išsaugoti švarią ir sveiką aplinką. Pateikiami galimi atskirų aplinkos sektorių kaitos scenarijai artimiausioje ateityje.
Lietuvos aplinkosaugos situacija, pasak leidinio atsakingojo redaktoriaus, Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus Jono Satkūno, gerėja. Mūsų aplinka yra geresnė už daugelio pasaulio šalių. Pastaraisiais metais jos įvertinimą lėmė kelios pozicijos, pavyzdžiui, Lietuva pripažinta pirmaujanti pasaulyje pagal oro kokybės gerėjimą ir miškų ploto augimą.
Jeigu pirmaisiais nepriklausomybės metais labai palankūs poslinkiai vyko dėl bendro ekonomikos nuosmukio, tai pastaruoju laiku aplinkos būklė gerėja dėl diegiamų kryptingų priemonių ir tobulinamos aplinkosaugos sistemos.
Šiandien pristatomas leidinys ,,Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida“ – jau trečia tokio pobūdžio knyga. Kaip ir ankstesnės, ji parengta pagal vadinamąjį DPSIR (angl. driving force-pressure-state-impact-response), t. y. „veikiančių jėgų-aplinko apkrovos-būklės- poveikio-atsako“ modelį, pagrįstą priežastinio ryšio principu. Jį taiko dauguma Europos šalių, pateikdamos informaciją apie aplinkos būklę.
Leidinys parengtas pagal Aplinkos apsaugos agentūros įgyvendinamą ir Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą. Jį ruošiant dalyvavo Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai, Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, Jūrinių tyrimų centro, kitų valstybinių, mokslinių ir visuomeninių organizacijų specialistai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA