BTA: eismo įvykio metu patirta neturtinė žala gali siekti ir kelis milijonus litų

Ne gyvybės draudimo bendrovė BTA per šių metų dešimt mėnesių išmokėjo 77,6 mln. litų eismo įvykių metu sukeltiems nuostoliams padengti. Tokių įvykių žalos sumą sudaro ne tik nuostoliai padaryti aplinkai ar automobiliui, skaudžiuose įvykiuose ją papildo ir asmens patirta žala bei neturtinės žalos kompensacijos.

 „Skaudžios avarijos, kuriose nukenčia žmonės, neapsieina ir be didelių neturtinės žalos kompensacijų. Svarbu žinoti, kad kiekvienoje šalyje, pagal šalių transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo įstatymą, turtinės ir neturtinės asmens žalos atlygintinas maksimalus dydis gali skirtis. Bene daugiausiai mūsų tautiečių priglaudusi Didžioji Britanija asmens žalos dydžiui nustatytų limitų išvis neturi. Vokietijoje asmens žalos atveju atlyginama suma gali siekti 26,25 mln. litų eismo įvykiui. Skirtingose valstybėse vyrauja skirtinga kompensavimo praktika. Štai Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Rusijoje pretenzijos dėl neturtinės žalos atlyginimo teikiamos gana retai. Visai kitaip yra Didžiojoje Britanijoje bei kaimyninėje Lenkijoje – iš šių šalių po eismo įvykių dėl patirtos neturtinės žalos draudimo bendrovė nuolat  gauna pretenzijų“, – teigia ne gyvybės draudimo bendrovės žalų reguliavimo departamento specialistas Giedrius Deveikis.

 Kaip teigia G. Deveikis, Lenkijoje maksimali asmens žalos išmoka gali siekti ir milijoną Lenkijos zlotų. Kompensacijos dydžius šalyje nustato teismai. Remiantis statistika, matyti jog šaliai atnaujinus magistralinius kelius, eismo įvykių sumažėjo. Tačiau pastebima, kad pretenzijų dėl neturtinės žalos kompensacijų per pastaruosius keletą metų gaunama kur kas daugiau. Tai susiję ir su Lenkijos teismų praktikos pasikeitimais, kurie išplėtė asmens žalos apibrėžimą ir įtraukė ryšio su artimu žmogumi nutrūkimą.

Didžiojoje Britanijoje asmens žalos išmokos dydis yra derybų objektas. Nukentėjusiajam neturtinę žalą įprastai stengiamasi apmokėti kuo greičiau, antraip laikui bėgant prie žalos dydžio vertinimo prisijungia medikai bei teisininkai, o jų paslaugų kaina kartais viršija kompensacijos nukentėjusiam sumą.

Žalų reguliavimo specialisto teigimu, įsiminė kelios itin skaudžios eismo nelaimės, kurioms išmokėti už patirtą neturtinę žalą bendrovė suformavo didelius rezervus. Viena jų įvyko Airijoje 2011-aisiais, eismo įvykio metu buvo sužalota motina ir du jos vaikai, bendra įvykio žalos suma viršija 455 tūkst. litų. Didžiąją išmokų dalį sudaro neturtinės žalos atlyginimas motinai ir vaikams, kuri buvo įvertinta Airijos Asmens žalų įvertinimo instituto (Injuries Board). Kitas įvykis užregistruotas 2012-aisiais Lietuvoje. Jo metu buvo apgadinti penki automobiliai, kaltininkas žuvo, liko smarkiai sužaloti du vaikai Didžiosios Britanijos piliečiai. Jiems grįžus į gimtinę, draudimo bendrovė sulaukė pretenzijų dėl sužalojimų.

 Šiuo metu nustatomas sužalojimų poveikis tolesniam vaikų vystymuisi, jų fizinei ir psichinei sveikatai. Byloje rezervuota suma išmokoms – 1,8 mln litų.

 G. Deveikis akcentuoja, kad daugeliu atvejų Lietuvos draudimo bendrovės kompensuoja visą užsienio šalyse priteistą išmokos sumą. Išimtis taikoma Rusijos Federacijoje, kurioje įvykus eismo įvykiui nesivadovaujama Europos transporto priemonių direktyvos nuostatomis. Šalyje galioja vietos teisė.

Jeigu teismai priteis didesnes kompensacijas, skirtumą turės apmokėti pats draudėjas ar kaltininkas. Specialistas pataria, po eismo įvykio, jei atsakomybė dėl jo yra aiški, kaltininkas turėtų įsitikinti, ar kitiems įvykio dalyviams negresia pavojus gyvybei, pasirūpinti, kad į eismo įvykio vietą būtų iškviesta greitoji medicinos pagalba, policija, sulaukti, kol atvyks šios tarnybos.

Svarbu išlikti ramiam, įsidėmėti įvykio aplinkybes. Jei reikalingas vertėjas, apie tai nedvejojant derėtų informuoti pareigūnus. Apie eismo įvykį verta kuo skubiau pranešti draudimo bendrovei, papasakoti, kokia, vairuotojo žiniomis, eismo įvykyje dalyvavusių žmonių būklė, ar yra žuvusių, sužeistų asmenų.

 Daugiau informacijos:
 Indrė Spečiūnaitė
 „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje ryšių su visuomene
 konsultantė Mob. +370 673 55 567 indre@repute.lt