EFSA kviečia ekspertus prisijungti prie mokslinių grupių

Mokslininkus, turinčius patirties augalų sveikatos ir apsaugos, genetiškai modifikuotų organizmų, pašarų, gyvūnų sveikatos ir gerovės, maisto grandinės teršalų, biologinių pavojų ir mitybos srityse, EFSA ragina prisidėti keičiant Europos maisto saugos sistemą. EFSA atnaujina ne tik šiose srityse veikiančių aštuonių mokslinių grupių, bet ir Mokslo komiteto, sprendžiančio bendrus klausimus, narių sudėtį.
Europos Sąjungos politikams sprendžiantiems, kaip užtikrinti vartotojų, gyvūnų ir augalų apsaugą, EFSA pataria remdamasi daugybės mokslininkų patirtimi bei sprendimais. Tarnybos Mokslo komitetą ir kiekvieną mokslinę grupę sudaro ne daugiau kaip 21 įvairioms mokslo sritims atstovaujantis mokslininkas iš visos Europos. Šie universitetuose, mokslinių tyrimų institutuose ir nacionalinėse maisto saugos institucijose dirbantys ekspertai teikia EFSAI mokslines žinias, padeda užtikrinti kritišką mąstymą ir dalijasi praktine patirtimi, kad Tarnybos patarimai atitiktų aukščiausius mokslinės kompetencijos reikalavimus.
Šie patarimai pateikiami kaip mokslinės nuomonės ir skelbiamos internetiniame „EFSA Journal“ leidinyje, su kuriuo gali susipažinti plačioji visuomenė. „EFSA Journal“ yra įtrauktas į pagrindines bibliografines duomenų bazes, pvz., CABI, „SciFinder“ ir „ISI Web of Science“.
Pasak Mokslo komiteto pirmininko Anthony Hardy, dirbti EFSA yra sunku, tačiau dėl rezultatų verta stengtis. Mat EFSA − tai su maisto sauga susijusios rizikos vertinimo pagrindas Europoje. Ji padeda užtikrinti didesnę maisto saugą Europoje.
„Rizikos vertinimas svarbus ne tik mokslui, bet ir visuomenei. Tai viena iš priežasčių, paskatinusių mane dirbti EFSA. Maistą valgome visi, todėl šis darbas suteikia galimybę atlikti šį tą naudingo. Be to, visada įdomu susitikti su ekspertais iš įvairių šalių“, – teigia Genetiškai modifikuotų organizmų mokslinės grupės pirmininkas profesorius Joe Perry.
Ekspertų kadencija EFSA Mokslo komitete ir mokslinėse grupėse trunka trejus metus. Mokslininkai atrenkami rengiant atvirą ir skaidrų konkursą. Ekspertai darbo užmokesčio negauna, nes EFSA jų neįdarbina, tačiau apmoka kelionių, apgyvendinimo išlaidas ir skiria dienpinigius. Ekspertams taip pat mokama fiksuota išmoka už kiekvieną dalyvavimo posėdžiuose dieną.
Kvietimą pildyti paraiškas rasite čia
http://vmvt.lt/uploads/file/EFSA/EFSA%20kvietimas%20teikti%20paraiskas%20mokslo%20ekpertams.pdf

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius