EP nepritarė tiesioginių išmokų dydžių suvienodinimui ES

Algimanto SNARSKIO piešinys

Lietuvos žemdirbiams neliko vilčių, kad būtų visiškai suvienodintos tiesioginės išmokos visiems Europos Sąjungos (ES) šalių žemdirbiams – tam nepritarė Europos Parlamentas (EP).

Jis atmetė siūlymus suvienodinti ES šalių žemdirbiams mokamas tiesiogines išmokas. Pritarimas šiai pataisai būtų leidęs derėtis su ES Taryba ir Europos Komisija (EK), kad tiesioginės išmokos būtų visiškai suvienodintos iki 2027 m. EP posėdyje dėl tiesioginių išmokų suvienodinimo 244 nariai balsavo „už“, 421 – „prieš“, o 22 susilaikė.

EP atmetus pataisą, liks Komisijos siūlymas, pagal kurį skirtumas tarp šalių, kurioms tiesioginės išmokos siekia mažiau nei 90 proc. ES vidurkio, ir tų, kurios gauna vidurkį, iki 2027 m. sumažėtų perpus. Šiuo metu Lietuvos ir ES vidurkio skirtumas siekia 30 proc. EK siūlo sumažinti tą skirtumą per pusę. Tai reiškia, kad iki 2027 m. bus pasiekta kiek daugiau nei 80 proc. ES vidurkio, kuris šiuo metu siekia beveik 70 proc.

ŪP informacija