GYVENTOJŲ TARPTAUTINĖ MIGRACIJA

2014 m. iš Lietuvos emigravo 36,6 tūkst. gyventojų, o imigravo – 24,3 tūkst., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2013 m., emigrantų skaičius sumažėjo 2,2 tūkst. (5,7 proc.), o imigrantų – padidėjo 2,3 tūkst. (3,7 proc.). Didžioji dalis – 19,5 tūkst. (80,4 proc.) – imigrantų buvo į Lietuvą grįžę (reemigravę) Lietuvos Respublikos piliečiai, o 4,8 tūkst. (19,6 proc.) – užsieniečiai. Palyginti su 2013 m., grįžusių (reemigravusių) Lietuvos Respublikos piliečių skaičius padidėjo 553 asmenimis (2,9 proc.), o užsieniečių – 1,7 tūkst. (1,6 karto).

2014 m. iš Lietuvos emigravo 12,3 tūkst. žmonių daugiau negu imigravo (2013 m. – 16,8 tūkst.). Bendrasis emigracijos rodiklis (emigrantų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) 2014 m. buvo 12,5 emigranto (2013 m. – 13,1).

2014 m. beveik pusė (45,8 proc.) visų emigrantų išvyko į Jungtinę Karalystę (2013 m. – 46,1 proc.). 2014 m. į Airiją emigravo 8,4 proc. visų emigrantų (2013 m. – 8,5 proc.), į Vokietiją – 7,9 (2013 m. – 7,7 proc.), į Norvegiją – 7,2 (2013 m. – 7,7 proc.), į Rusiją – 3,5 (2013 m. – 2,9 proc.), į JAV – 2,9 (2013 m. – 3,3 proc.), į Baltarusiją – 2,8 proc. (2013 m. – 2,5 proc.).

Pernai penktadalį (18,4 proc.) visų emigrantų sudarė 20–24 metų amžiaus gyventojai, 17,9 proc. – 25–29 metų amžiaus, 13,3 proc. – 30–34 metų amžiaus (2013 m. – atitinkamai 19,8, 18,4 ir 13,2 proc.). 2014 m. kas šeštas emigrantas buvo vaikas iki 18 metų amžiaus, 2013 m. – kas septintas. Pagyvenusiųjų (65 metų amžiaus ir vyresnių) emigrantų skaičius sumažėjo nuo 674 asmenų 2013 m. iki 490 asmenų 2014 m.

2014 m. emigravo 18,5 tūkst. (50,6 proc.) vyrų ir 18,1 tūkst. (49,4 proc.) moterų, o 2013 m. – atitinkamai 19,3 tūkst. (49,8 proc.) ir 19,5 tūkst. (50,2 proc.).

Pernai daugiau negu pusė visų 18 metų ir vyresnio amžiaus emigravusių vyrų (58,7 proc.) ir šio amžiaus emigravusių moterų (54 proc.) niekada negyveno santuokoje (2013 m. – atitinkamai 57,3 proc. ir 53,7 proc.). Per pastaruosius dvejus metus (2013–2014 m.) kas trečias 18 metų ir vyresnio amžiaus emigravęs vyras buvo vedęs ir kas ketvirta šio amžiaus emigravusi moteris – ištekėjusi. 18 metų ir vyresnio amžiaus emigravę išsituokę ir našliai vyrai sudarė 11,3 proc. visų emigravusių vyrų, o šio amžiaus emigravusios išsituokusios ir našlės moterys –18 proc. (2013 m. – atitinkamai 11,3 proc. ir 18,2 proc.).

2014 m. dauguma 15 metų ir vyresnio amžiaus emigravusių moterų (83,6 proc.) ir šio amžiaus vyrų (79,6 proc.) prieš išvykdami iš šalies nedirbo vienus metus ir ilgiau (2013 m. – atitinkamai 85 ir 80,5 proc.).

2014 m. iš Lietuvos emigravo 33,1 tūkst. (90,4 proc. visų emigrantų) Lietuvos Respublikos piliečių ir 3,5 tūkst. (9,6 proc.) užsieniečių, 2013 m. – atitinkamai 35,5 tūkst. (91,4 proc.) ir 3,3 tūkst. (8,6 proc.). Pernai dauguma emigravusių užsieniečių buvo Baltarusijos (894), Rusijos Federacijos (814) ir Ukrainos (667) piliečiai.

Didžioji dalis (82,5 proc.) emigrantų gimė Lietuvoje, 3,9 proc. – Rusijoje, 2,7 – Baltarusijoje, 2,6 – Jungtinėje Karalystėje, 2,2 proc. – Ukrainoje.

Bendrasis imigracijos rodiklis (imigrantų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) 2014 m. buvo 8,3 imigranto (2013 m. – 7,4).

2014 m. 9,1 tūkst. grįžusių (reemigravusių) Lietuvos Respublikos piliečių atvyko iš Jungtinės Karalystės, 2,2 tūkst. – iš Airijos, 2 tūkst. – iš Norvegijos, 1,1 tūkst. – iš Vokietijos, 747 – iš Ispanijos. 2013 m. beveik kas antras grįžęs (reemigravęs) Lietuvos Respublikos pilietis atvyko iš Jungtinės Karalystės, kas devintas – iš Airijos, kas vienuoliktas – iš Norvegijos.

Pernai imigravo 1,5 tūkst. Rusijos Federacijos piliečių, 1,1 tūkst. – Ukrainos, 520 – Baltarusijos, 104 – Gruzijos piliečiai (2013 m. – atitinkamai 774, 413, 486 ir 53 piliečiai).

Sąvokos

Emigracija – išvykimas į kitą valstybę, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

Imigracija – atvykimas į valstybę, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

Neto tarptautinė migracija – imigravusių ir emigravusių asmenų skaičiaus skirtumas.

Užsienietis – asmuo, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios nors užsienio valstybės pilietybę, ar neturi jokios.

© Lietuvos statistikos departamentas