Ashburn +23,8 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +23,8 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

Naujame sveikatos mokslų centre bus kuriamos medicinos inovacijos

2014/03/26

Kaune iškilmingai atidarytas integruotas mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka“ Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras. Naujausia moksline įranga aprūpintose laboratorijose bus kuriami veiksmingesni vaistai, ieškoma natūralių biologiškai aktyvių junginių, atliekami ląstelių genetikos, biofarmaciniai tyrimai ir kt. Mokslinių tyrimų rezultatai bus panaudojami medicinos praktikoje, diegiant naujus diagnostinius metodus ir tobulinant esamus. Švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis pabrėžia, kad naujame centre sudarytos tinkamos sąlygos mokslo ir verslo bendradarbiavimui. Tai leis į Lietuvą pritraukti daugiau farmacijos, biofarmacijos ir su juo susijusio verslo užsakymų. Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre dirbs farmacijos, medicinos sričių mokslininkai, atliksiantys sveikatos ir sveikatos technologijų mokslinius tyrimus. Čia bus ugdomi aukščiausio tarptautinio lygio specialistai studentai, teikiamos specializuotos itin aukštos kokybės paslaugos verslui, viešajam sektoriui. Pasak ministro D. Pavalkio, tiek Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro, tiek visų slėnių projektų tikslas yra kurti ir praktikoje pritaikyti inovacijas, suartinant mokslą ir verslą.  „Mokslas yra gamybos, pramonės, verslo inovacijų variklis. Praktikoje pritaikyti mokslo atradimai gali kokybiškai keisti visuomenės gyvenimą, spartinti ekonomikos ir ūkio pažangą”, - sako D. Pavalkis. Panaudojant Europos Sąjungos lėšas, Lietuvoje kuriami penki integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai: „Saulėtekio“ ir „Santaros“ slėniai Vilniuje, „Santakos“ ir „Nemuno“ slėniai Kaune bei Jūrinis slėnis Klaipėdoje. Slėniai – tai mokslo ir verslo bendradarbiavimo branduoliai, padėsiantys pamatus aukštosiomis technologijomis paremtai konkurencingai ekonomikai. Slėnių teritorijose sutelkta mokslinių tyrimų, studijų mokslo-verslo bendradarbiavimui skirta infrastruktūra ir žmogiškieji ištekliai, sudaromos prielaidos mokslo ir studijų institucijų ir mokslui imlaus verslo įmonių bendradarbiavimui, naujo mokslui imlaus verslo kūrimuisi. Slėnių veikla jau vyksta. Jau veikia „superkompiuteris“ – Vilniaus universiteto Informacinių technologijų atviros prieigos centras „Santaros“ slėnyje. Dirba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Civilinės inžinerijos mokslo centras „Saulėtekio“ slėnyje. Tai šiuolaikinis civilinės inžinerijos mokslinių tyrimų ir studijų centras su Pabaltijo valstybėse unikalia įranga, skirta statybos konstrukcijų atsparumui tirti. Kaune kuriamame ,,Nemuno“ slėnyje veikia KTU Maisto mokslo ir technologijų MTEP centras, aprūpintas šiuolaikine mokslinių tyrimų ir technologine įranga: tai sudaro puikias sąlygas studijoms ir šio centro bendradarbiavimui su maisto gamybos įmonėmis. Iš viso finansuojama 20 infrastruktūros projektų. Iš Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES struktūrinių fondų 14 slėnių investicinių projektų skirta apie 1 mlrd. litų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

Dalintis