Informacija apie vidutines natūralaus pieno supirkimo kainas 2014 m. spalio mėnesį

2014 m. spalio mėnesį vidutinė natūralaus (4,35 proc. riebumo ir 3,45 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 841,3 Lt už t. Per spalio mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina padidėjo 6,9 proc. (rugsėjį ji buvo 787 Lt už t). Dėl aukštesnių pieno sudėties rodiklių spalį, palyginti su rugsėjo mėnesiu, vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina padidėjo daugiau, negu bazinių rodiklių pieno kaina. Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina spalio mėnesį, palyginti su 2014 m. rugsėju, padidėjo 2,1 proc.

  • 2014 m. spalio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 33,1 proc. mažesnė, palyginti su 2013 m. spalio mėn. (2013 m. spalį ji buvo 1258,4 Lt už t).
  • Per 2014 m. spalio mėn. buvo supirkta 127,36 tūkst. t pieno, 6,3 proc. daugiau, palyginti su 2013 m. spaliu.
  • Per 2014 m. sausio–spalio mėn. buvo supirkta 1223,97 tūkst. t natūralaus pieno, t. y. 7,6 proc. daugiau negu per 2013 m. tą patį laikotarpį (1137,35 tūkst. t).

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį (daugiau kaip 1,3 t per dieną), stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo įmonės (AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Marijampolės pieno konservai“) 2014 m. spalio mėnesį už natūralų pieną (4,26 proc. riebumo ir 3,52 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 1024 Lt už t (be priemokų ar nuoskaitų). Ši kaina yra 21,7 proc. didesnė už vidutinę natūralaus pieno supirkimo kainą.

Palyginti 2014 m. spalio mėnesio natūralaus pieno supirkimo kainą, mokėtą pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, su š. m. rugsėjo mėnesiu, ši padidėjo 5,2 proc. (nuo 973 Lt už t iki 1024 Lt už t), o palyginti su 2013 m. spaliu – ji buvo 30,8 proc. mažesnė.

Pažymėtina, kad supirkto pieno dalis iš gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, sudarė vidutiniškai 34 proc. nuo viso šių įmonių supirkto pieno kiekio.

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, mokėta pieno supirkimo kaina 2014 m. spalio mėn.

pieno kainos

Daugiau informacijos: ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vyr. specialistė Rūta Savickienė, tel. (8 5) 2391 161

Žemės ūkio ministerijos informacija