Išleistas metinis leidinys „Ūkio subjektai 2014“

Leidinyje pateikiama Statistinio ūkio subjektų registro informacija apie įvairiai sugrupuotus veikiančius ūkio subjektus. Veikiančių ūkio subjektų bei veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius šalyje pateikiamas pagal jų teisinę formą, ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų skaičiaus ir pajamų grupes bei vietos vienetus kiekvienų metų sausio 1 d. Statistinė informacija pateikiama šalies, apskričių ir savivaldybių lygmeniu.

2015 m. pradžioje šalyje veikė 93 017 ūkio subjektų, arba 42 proc. visų įregistruotų ūkio subjektų.

Toliau mažėjo įregistruotų ir veikiančių individualių įmonių. Veikiančios individualios įmonės sudarė 20 proc. įregistruotų individualių įmonių. Veikia 54 proc. įregistruotų uždarųjų akcinių bendrovių ir 62 proc. įregistruotų akcinių bendrovių. Individualios įmonės neretai persitvarko į uždarąsias akcines bendroves arba mažąsias bendrijas, kurių sparčiai skaičius didėjo: 2014 m. sausio 1 d. buvo 3 947 mažosios bendrijos (iš jų veikiančios sudarė 16 proc.), o 2015 m. sausio 1 d. jų buvo 5 758 (iš jų veikiančių – 38 proc.).

Šalies ūkio subjektų pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus grupes pastaraisiais metais nesikeičia – vyrauja ūkio subjektai, kuriuose dirba iki 20 darbuotojų. Šie ūkio subjektai sudaro 88 proc. visų veikiančių ūkio subjektų. Iš jų 61 proc. sudaro ūkio subjektai, kuriuose dirba iki 4 darbuotojų. Ūkio subjektai, kuriuose dirba daugiau nei 500 darbuotojų, sudaro 0,2 proc. veikiančių ūkio subjektų.

 Leidinį nemokamai galite skaityti Oficialiosios statistikos portale arba įsigyti Lietuvos statistikos departamento knygyne.