Kaišiadorių paukštyno laboratorija tapo akredituota mirkrobiologinių tyrimų srityje

Kaišiadorys, 2015-10-05. AB Kaišiadorių paukštynas tyrimų laboratorijai suteikta Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos akreditacija. Laboratorija akredituota atlikti maisto produktų, pašarų, gyvūnų išmatų ir pirminio gamybos etapo aplinkos mėginių tyrimus. Įmonės laboratorija įvertinta kaip atitinkanti tarptautinį tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų standartą ISO/IEC 17025:2005.
Pasak Kaišiadorių paukštyno generalinio direktoriaus Gyčio Kauzono, nuo šiol visus mikrobiologinius tyrimus bus galima atlikti ne tik kitoms „KG Group“ įmonėms, bet ir išorės užsakovams.
„Esame vieninteliai mėsos produktų gamintojai, savo pramonės šakoje turintys tokią laboratoriją. Visų pirma, mes operatyviai ir profesionaliai galime kontroliuoti ne tik visos vištienos žaliavos ir jau pagamintų produktų kokybę. Užtikriname geriausią produktų, teikiamų vartotojui, saugos ir kokybės kontrolę, – pasakoja G.Kauzonas, – Taip pat sutaupysime nemažai lėšų, laiko, nes nebereikia gabenti mėginių į išorės laboratorijas. Be to, tyrimų rezultatus sužinosime operatyviau.“
Paukštyno generalinis direktorius atskleidžia, kad įmonės viduje esanti laboratorija naudinga ir tuo, kad leis sekti ir analizuoti realią tyrimų situaciją. Šioje laboratorijoje dirba kvalifikuoti veterinarijos gydytojai, veterinarijos gydytojai mikrobiologai  ir laborantai.
Beveik nuo įmonės įkūrimo gyvuojanti laboratorija šiemet jau skaičiuoja 38-uosius veiklos metus. Laboratorija jau nuo 2004 m. buvo atestuojama pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtintas tvarkas. Tačiau augant pardavimų kiekiams tiek Baltijos šalyse, tiek plečiantis eksportui į įvairias rinkas, mikrobiologinių tyrimų poreikis dar labiau išaugo.
Pasak Kaišiadorių paukštyno vadovo, reikėjo daugiau nei dvejų metų, kad paruošti įmonės laboratoriją akreditavimui: atlikta laboratorijos patalpų rekonstrukcija, įsigyta moderni laboratorinė įranga, investuota į specialistų kvalifikacijos kėlimą.
Šiemet Kaišiadorių paukštyną akreditavo Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos, kuris yra Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras. Šis akreditacijos biuras AB Kaišiadorių paukštyno Tyrimo laboratorijai suteikė akreditavimo pažymėjimą, laboratorija akredituota atlikti maisto produktų, pašarų, gyvūnų išmatų ir pirminio gamybos etapo aplinkos mėginių tyrimus iki 2020 metų rugsėjo 20 d. Akreditavimo metu buvo tikrinama atitikimas tarptautiniam standartui LST EN ISO/IEC 17025:2005 (buvo tikrinama visa laboratorijos veikla, procesai bei buvo vertinami darbuotojai ar jie gali atlikti tyrimus pagal jiems suteiktus įgaliojimus).
„Akreditacija tyrimų laboratorijai – ne tik pripažinimas, bet ir didelė atsakomybė. Akredituotos laboratorijos yra nuolat tikrinamos ir vertinamos, kaip laikosi standarto reikalavimų. Nuolatiniai tikrinimai – ;tai laboratorijos specialistų kompetencijos demonstravimas, kurie suteikia galimybę tobulėti ir priverčia judėti į priekį su vis didesniu žinių bagažu,“ – teigia paukštyno vadovas.
Pasak Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktoriaus Jurgio Šarmavičiaus, globalios ir atviros rinkos sąlygomis vartotojams, verslo organizacijoms ar valdžios kontrolės funkcijas atliekančioms institucijoms svarbu pasitikėti rinkoje esančiomis prekėmis bei paslaugomis. Nacionaliniais ir tarptautiniais standartais, taikomais produktams, procesams ar paslaugoms, siekiama apsaugoti visuomenės bei rinkos subjektų interesus, todėl teisingai taikomos standartų nuostatos sudaro palankias sąlygas plėtoti verslui bei padeda užtikrinti saugesnę, sveikesnę ir patogesnę aplinką visai visuomenei. Rinkai tiekiamų produktų, procesų ar paslaugų atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina atitikties įvertinimo įstaigos, todėl svarbu užtikrinti, kad jos būtų kompetentingos atlikti šias funkcijas.
„Akreditavimas – sudėtinė kokybės infrastruktūros dalis – suprantamas kaip tęstinis atitikties įvertinimo įstaigos, kuri teikia bandymų, tyrimų, kalibravimo, sertifikavimo ar kontrolės paslaugas, vertinimo procesas, kuriuo siekiama užtikrinti jos akredituotos veiklos nešališkumo, techninės kompetencijos, objektyvumo ir kitų standartais bei norminiais dokumentais taikomų reikalavimų atitiktį,  – teigia J.Šarmavičius, – Biuro, kaip Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro, suteikta akreditacija reiškia, kad AB Kaišiadorių paukštyno Tyrimų laboratorija atitinka tyrimų laboratorijoms taikomo standarto reikalavimus, yra kompetentinga atlikti atitikties įvertinimo procedūras, kurioms yra akredituota, o jos išduoti dokumentai vienoje valstybėje narėje gali būti pripažįstami ir kitų šalių narių valdžios institucijų bei rinkos dalyvių.“
AB „Kauno Grūdai“ kartu su AB Vilniaus paukštynas ir AB Kaišiadorių paukštynas ir joms priklausančios dukterinės įmonės sudaro vieną moderniausių ir ekonomiškai stipriausių gamybinių susivienijimų Lietuvoje – įmonių grupę „KG Group“.