„Lietuvos energijos gamybos“ veiklos strategija: vertė didės, priklausomybė nuo VIAP – mažės

Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei priklausanti elektros energijos gamybos ir didmeninės prekybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“ šiandien viešai paskelbė savo 2014–2020 m. veiklos strategijos santrauką. Bendrovės planuose – siekis reikšmingai prisidėti prie „Lietuvos energijos“ grupės strateginių tikslų pasiekimo.

„Rengdami ateinančių septynerių metų strategiją vertinome daugybę įvairių aspektų, nuo kurių priklauso „Lietuvos energijos gamybos“ veikla, atsižvelgėme į akcininko iškeltus tikslus ir išsikėlėme ambicingus strateginius tikslus, padėsiančius siekti mūsų vizijos – būti nacionaliniu elektros energijos gamintoju ir efektyviai veikti integruotoje Europos elektros rinkoje“, – sako Juozas Bartlingas, „Lietuvos energijos gamybos“ generalinis direktorius.

Pasak bendrovės vadovo, konkurencingą elektros energiją gaminančių Kauno hidroelektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės lankstumas sudaro galimybę bendrovei dalyvauti elektros energijos reguliavimo (elektros energijos pertekliaus / trūkumo energetikos sistemoje balansavimo) rinkoje. Kita vertus, bendrovės gamybos portfelio patrauklumą tuo pačiu metu mažina nekonkurencinga gamyba Elektrėnų komplekse, technologiškai pasenusi įranga, tobulintinas procesų efektyvumas. Be to, didelę įtaką bendrovei daro kintanti teisinė ir reguliavimo aplinka, taip pat tiesioginės įtakos bendrovės veiklai gali turėti Lietuvos ir aplinkinių rinkų energetikos sektoriuje planuojami įgyvendinti projektai.

Savo strategijoje bendrovė numato, kad jos bendrosios pajamos per ateinančius metus mažės dėl išaugusios konkurencijos ir mažėjančių Elektrėnų komplekso gamybos apimčių. Nepaisant to, įgyvendinant strateginius tikslus bendrovės pelningumas turėtų didėti. „Siekiame kaip galima daugiau prisidėti siekiant „Lietuvos energijos“ įmonių grupės strategijoje įtvirtinto tikslo iki 2020 m. visos įmonių grupės vertę padidinti du kartus. Taigi, ir „Lietuvos energijos gamybos“ tiksluose vertės didinimui skiriamas ypatingas dėmesys“, – bendrovės tikslus komentuoja J. Bartlingas.

„Lietuvos energijos gamyba“ savo vertę numato didinti nuosekliai didindama komercinės veiklos pelningumą, atsisakydama nenaudojamų gamybos pajėgumų, investuodama į kitų pajėgumų modernizavimą, didindama procesų efektyvumą ir mažindama veiklos sąnaudas.

Bendrovė jau yra skelbusi apie parengtą optimalų Elektrėnų komplekso veiklos scenarijų, pagal kurį pradėjus veikti jungtims su Švedija ir Lenkija elektros energijos gamybos pajėgumus Elektrėnų komplekse sudarytų tik modernus 455 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbinos blokas bei 7 ir 8 rezervinės elektrinės blokai (kiekvieno galia – po 300 MW), galintys gaminti elektros energiją naudojant tiek dujas, tiek mazutą. Na, o į pagrindinius plėtros projektus (Elektrėnuose statomą biokuro jėgainę ir, palankiai susiklosčius rinkos sąlygoms, Kruonio HAE 5 agregato statybą) iki 2020 m. planuojama investuoti 450–650 mln. litų.

Numatoma, kad tokie bendrovės veiksmai padės užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams (perdavimo sistemos operatoriui, tiekėjams, vartotojams) bei mažinti subsidijų (VIAP) poreikį taip prisidedant prie elektros energijos tarifų mažinimo. Tai pat bendrovė siekia prisidėti prie energetinio saugumo užtikrinimo, saugoti aplinką.

„Lietuvos energijos gamyba“ vadovaujasi bendromis „Lietuvos energijos“ įmonių grupės vertybėmis, tad didelį dėmesį skiria ir ateityje skirs veiklos efektyvumo didinimui, rezultato siekimui per darbuotojų įsitraukimo didinimą ir pamainumo užtikrinimą formuojant optimalią, kvalifikuotą, kompetentingą, atsakingai dirbančią ir vieningą specialistų komandą, taip pat – saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimą“, – pagrindines „Lietuvos energijos gamybos“ strategijos gaires brėžia J. Bartlingas.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, yra strateginės svarbos bendrovė, valdanti unikalius energijos kaupimo pajėgumus – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (Kruonio HAE), didžiausią hidroelektrinę Lietuvoje – Kauno hidroelektrinę (Kauno HE), bei Elektrėnų kompleksą su rezervine elektrine ir kombinuoto ciklo bloku. Bendrovės akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Vilniaus biržoje.