Mokesčių mokėtojai iki birželio 1 d. privalo pateikti metinę pelno mokesčio deklaraciją

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI), siekdama padėti tinkamai ir laiku įvykdyti mokestines prievoles, primena, kad iki 2015 m. birželio 1 d., reikia užpildyti metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų 4 versiją už 2014 metų mokestinį laikotarpį ir sumokėti jose deklaruotą pelno mokestį. Be to, pelno mokesčio deklaraciją privaloma pateikti ir už ankstesnius mokestinius laikotarpius, jei ji nebuvo pateikta.

Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės bei pelno nesiekiančios organizacijos. Mokesčių mokėtojai kartu su metine pelno mokesčio deklaracija ir jos atitinkamais priedais taip pat turi pateikti Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitą (FR0438 forma).

Primename, kad greičiau ir paprasčiau deklaracijas galima pateikti per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) – http://deklaravimas.vmi.lt, kurioje galite rasti deklaracijos formas bei užpildymo ir pateikimo taisykles.

Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija