Nacionalinis konkursas „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ – ekologinio sąmoningumo šauklys

Ekologinis švietimas moko mus siekti išgyventi žmogišką pilnatvę gyvojoje vertybinėje aplinkoje. Tokio visaverčio gyvenimo supratimo šerdis glūdi pačiame žmoguje, sąmoningai dalyvaujančiame išsilavinusios, gebančios ir kultūringos visuomenės kūrime.

Aleksandro Stulginskio universitetas, bendradarbiaudamas su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, organizuoja nacionalinį konkursą „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“. Konkurso naujienas viešina informacinis partneris „Ūkininko patarėjas“.
Konkurso idėja, prieš dešimtmetį gimusi ir puoselėta universitete, nuo 2011 m. sėkmingai įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos bendrojo ir profesinio lavinimo mokyklomis. Renginiai sėkmingi, išsiskyrė gausiu dalyvių skaičiumi, džiugino dalyvius ir organizatorius įdomiomis veiklomis, intelektualiu bendravimu. Apibendrinant konkurso patirtį, išleistas leidinys „Meilė Žemei ir Žmogui“.
2016–2017 metų nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ globėjas – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Konkurso tikslas – skleisti darnaus vystymosi vertybes, plėtojant žinias apie darnios plėtros koncepciją, lietuvių tautinį, kultūrinį paveldą ir stiprinant moksleivių, universitetinės bendruomenės ryšius bei bendradarbiavimą, ugdyti vaikų ir jaunimo etnokultūrinį bei ekologinį sąmoningumą, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, formuoti atsakingą, pilietišką ir rūpestingą jaunimo požiūrį į aplinką, meilę gimtinei.
Konkursas vykdomas trimis etapais: atranka, pusfinalis ir finalas. Konkurse dalyvauja bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų bendruomenės. Konkurso komandą sudaro penki 9–12 (15–19 m. amžiaus) klasių mokiniai. Konkurse dalyvavo 40 bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų komandų. Atrankų dalyvius svetingai priėmė Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus, Panevėžio „Minties“, Kauno ,,Varpo“, Kauno Juozo Grušo meno, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijų ir Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos bendruomenės. Konkurso pusfinaliai, kuriuose dalyvauja 14 komandų, vyks Aleksandro Stulginskio universitete. Pirmajame pusfinalyje vasario 8 d. susirungs Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros, Ignalinos, Kaišiadorių Algirdo Brazausko, Kauno Jono Basanavičiaus, Rietavo Lauryno Ivinskio, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijų ir Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos komandos. Vasario 14 d. vyks antrasis pusfinalis, čia kovos Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos, Kauno „Saulės“, Kauno jėzuitų, Kauno Juozo Grušo meno, Kauno Maironio universitetinės, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijų ir Kauno taikomosios dailės mokyklos komandos. Į konkurso finalą pateks 6 stipriausios komandos.

ASU fotoinformacija

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.