Naudingiausi – „Ūkininko patarėjas“ ir „Gimtoji žemė“

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija (LŽŪBA) susumavo praėjusių metų pabaigoje atliktos žemės ūkio bendrovių ir šakų specialistų apklausos rezultatus. Apklausos anketose vadovams buvo pateikti 45 klausimai, šakų specialistams – 30. Vienas iš klausimų buvo „Kaip vertinate informavimo priemones pagal dalykinį naudingumą Jums?“ Prašyta konkrečiam leidiniui ar laidai skirti nuo 0 iki 10 balų.
Iš laikraščių ir žurnalų daugiausia naudingumo balų surinko laikraštis „Ūkininko patarėjas“ – 439. Žurnalui „Mano ūkis“ skaitytojai skyrė 366 balus, „Valstiečių laikraščiui“ – 260 balų.
Iš radijo ir televizijos laidų daugiausia naudingumo balų surinko radijo laida „Gimtoji žemė“ – 298, LRT – 252, TV3 ir LNK – po 210 balų. Speciali laida žemdirbiams LRT „Agroakademija“ surinko 208 balus (gaila, kad nuo 2015 m. jai nebeskirta laiko) ir LRT „Gimtoji žemė“ – 192 balus.
Sausio 16 d. vyksiančiame Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo posėdyje bus tariamasi, kaip padėkoti naudingiausiems leidiniams ir laidoms.

LŽŪBA informacija