Ashburn +19,8 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 8 Bir 2023
Ashburn +19,8 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 8 Bir 2023

Dividendais akcininkus skatins kas antra perdirbimo įmonė

2021/04/21


Su žemės ūkiu siejamų Lietuvos akcinių bendrovių akcijos yra patrauklios investuotojams net ir per pandemiją, biržos prekybai kiek aprimus. Iki šio mėnesio pabaigos metinius rezultatus jos aptars visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kartu ir nuspręs, kaip dalysis 2020 m. uždirbtą pelną. Jau dabar aišku, kad kai kurios jų akcininkams neduos nė cento, kitos – dividendams skirs milijonus.

Dalysis ne visi

Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX oficialiame ir papildomame sąrašuose savo akcijas yra įregistravusios septynios žemės ūkio sektoriaus akcinės bendrovės, iš kurių AB „Linas Agro group“ savo finansinius metus skaičiuoja ne nuo sausio, o nuo liepos, kai pradeda supirkti derlių, todėl ir jos akcininkų susirinkimas vyksta rudenį, o ne balandį, kaip kitų, kurių pagrindinė veikla yra žemės ūkio produktų perdirbimas ir maisto gamyba.

Buvimas akcijų biržoje bendroves įpareigoja kas ketvirtį pateikti savo finansines ataskaitas. Tai užtikrina bendrovių atvirumą ir skaidrumą, juo labiau kad jų akcijos platinamos viešai ir yra papildoma lėšų kaupimo investicijoms priemonė.

Didžiąją dalį Lietuvoje veikiančių maisto pramonės įmonių sudaro uždarosios akcinės bendrovės, jos neprivalo viešai atskleisti savo finansinės veiklos rezultatų.

Pirmieji sprendimai

Balandį jau įvyko dviejų stambių žemės ūkio sektoriaus bendrovių akcininkų susirinkimai. AB „Žemaitijos pienas“ akcininkai rinkosi balandžio 2 d. Jie paskirstė 74,263 mln. eurų sukaupto pelno. Iš jo 10 mln. skirta savoms akcijoms supirkti, 1,9 mln. eurų – darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams, 62,363 mln. eurų nuspręsta perkelti į kitus metus, o dividendų akcininkams nuspręsta nemokėti. 2020 m. „Žemaitijos pienas“ akcininkams taip pat nemokėjo dividendų, 2019 m. dividendams buvo skirta 3,692 mln. eurų, arba po 8 centus akcijai.

„Žemaitijos pienas“ 2020-aisiais uždirbo 9,02 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 9 proc. mažiau nei 2019 m. (10,779 mln. eurų). Grupės pajamos per metus sumažėjo 1,7 proc. (iki 182,427 mln. eurų).

Prieš susirinkimą buvo pateikta ir alternatyvių pasiūlymų – siūlyta mokėti arba po 3, arba po 10 centų akcijai, tačiau šie pasiūlymai daugumos balsų nesurinko.

AB „Rokiškio sūris“, kurios akcininkų susirinkimas įvyko balandžio 8 d., nusprendė už 2020 m. sumokėti dividendus po 10 centų kiekvienai akcijai ir tam skirti 3,5 mln. eurų. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2020 m. audituoti konsoliduoti pardavimai siekia 210,8 mln. eurų. Tai 0,2 proc. daugiau nei 2019 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė per 2020 m. uždirbo 4,06 mln. eurų grynojo pelno, arba 0,98 proc. mažiau negu 2019 m.

Laukia akcininkų sprendimo

Kitų biržoje registruotų bendrovių akcininkų susirinkimai įvyks balandžio pabaigoje, tačiau dėl pelno paskirstymo jos jau apsisprendusios ir laukia tik akcininkų pritarimo susirinkime.

AB „Pieno žvaigždės“ akcininkų susirinkimas įvyks balandžio 28 d. Ši bendrovė, kaip ir „Rokiškio sūris“, šiemet planuoja už 2020 m. mokėti dividendus – po 10 centų akcijai. Pernai bendrovė dividendams skyrė 3,15 mln. eurų grynojo pelno – po 7 centus akcijai.

Pirminiais duomenimis, AB „Pieno žvaigždės“ pardavimo pajamos per 2020 m. buvo 171,1 mln. eurų, arba 0,3 proc. didesnės nei prieš metus, o 2019 m. pardavimo pajamos siekė 170,6 mln. eurų. EBITDA (įmonės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) per 2020 m. buvo 14,3 mln. eurų, palyginti su 10,8 mln. eurų 2019 m. Per 2020 m. bendrovė uždirbo 7,7 mln. eurų grynojo pelno, 2019 m. – 4,1 mln. eurų.

AB „AUGA group“ akcininkų susirinkime, įvyksiančiame balandžio 30 d., svarstyti dividendų klausimo iš viso neplanuojama, nors prieš metus bendrovės vadovas žiniasklaidai išreiškė viltį, kad 2021 m. dividendai jau bus mokami.

Pranešime NASDAQ biržai ši ekologine žemdirbyste besiverčianti bendrovė teigė 2020 m. demonstravusi gerėjančius finansinius rezultatus – pardavimo rezultatai ir pelningumas augo. „AUGA group“ pardavimo pajamos per 2020 m. siekė 83,11 mln. eurų. Tai 17 proc. daugiau nei 2019 m., kai pardavimo pajamos buvo 71,13 mln. eurų. Grupės bendrasis pelnas 2020 m. siekė 15,83 mln. eurų ir buvo 61 proc. didesnis nei 2019 m., kai ji uždirbo 9,85 mln. eurų pelno. 2020 m. bendrovės grynasis pelnas buvo 0,94 mln. eurų, palyginti su 3,22 mln. eurų nuostoliu ankstesniais metais. Grupės EBITDA pernai siekė 21,07 mln. eurų. Šis rodiklis yra 23 proc. didesnis negu ankstesniais metais (17,12 mln. eurų).

Tai, kaip ir sprendimą nemokėti dividendų bei kitus bendrovės, patvirtinusios 2020–2025 metų veiklos planą, reikalus, bendrovė žadėjo „Ūkininko patarėjui“ pakomentuoti tik po akcininkų susirinkimo.

Tą pačią dieną (balandžio 30-ąją) įvyks ir AB „Vilkyškių pieninė“, priklausančios „Vilvi group“, akcininkų susirinkimas. Akcininkai numato balsuoti už tai, kad už 2020 m. 955 tūkst. eurų grynojo pelno būtų skirta dividendams – po 8 centus akcijai.

Grupę sudaro pagrindinė bendrovė „Vilkyškių pieninė“ ir jos antrinės įmonės „Modest“, „Kelmės pieninė“ ir „Pieno logistika“. Konsoliduoti įmonės pardavimai 2019 m. siekė 114,61 mln. eurų – 10 proc. daugiau nei 2018 m. Įmonės vadovas Gintaras Bertašius valdo 51 proc. „Vilkyškių pieninės“ akcijų, dar 17 proc. priklauso „Multi Asset Selection Fund“, o smulkiesiems akcininkams – 32 proc.

2020 m. pabaigoje grupė buvo uždirbusi 18,95 mln. eurų paskirstytinojo pelno, įskaitant 2019 m. uždirbtą nepaskirstytąjį 17,15 mln. pelną. Grynasis pelnas metų pabaigoje – 1,437 mln. eurų.

Šių metų balandžio 1 d. bendrovė pranešė apie Latvijos įmonės „Baltic Dairy Board“ 70 proc. akcijų paketo įsigijimo sandorį. Tai yra Latvijos bendrovė, kuri specializuojasi gaminti aukštos pridėtinės vertės pieno produktų ingredientus ir skaidyti pieną ir išrūgas.

Galima uždirbti ir kitaip

Dividendai yra patrauklūs smulkiesiems akcininkams ir vadinamiesiems biržos spekuliantams, kurie uždirba savo įsigytas akcijas parduodami biržoje brangiau, nei įsigijo. Pastaraisiais metais bendrovių, siejamų su žemės ūkiu, daugiausia gaminančių maisto produktus, akcijos biržos spekuliantams itin patrauklios, juo labiau kad labiausiai jos pabrangsta prieš akcininkų susirinkimus, kuriuose numatyta mokėti dividendus, o paskui prekyba jomis kiek atslūgsta. Per metus (iki balandžio 15 d.) buvo gerokai pabrangusios visų minėtų bendrovių akcijos: „AUGA group“ – 59,29 proc., „Linas Agro Group“ – 49,06 proc., „Pieno žvaigždžių“ – 104,76 proc., „Rokiškio sūrio“ – 26,67 proc., „Vilkyškių pieninės“ – 55,56 proc., „Žemaitijos pieno“ – 16,38 proc. Tokiu būdu biržos spekuliantai per metus gali uždirbti pelno, kuris dešimtis kartų didesnis už metų infliaciją. Akcininkams dividendai skiriami iki nurodytos datos, kuri yra ne vėliau kaip 14 dienų po akcininkų susirinkimo. Tuo laiku suspėję įsigyti akcijų dividendus gauna ir naujieji akcininkai, o visos akcijos, nusipirktos po nurodytos datos, teisės į dividendus už praėjusius metus jau neturi.

Kazimieras ŠLIUŽAS

ŪP korespondentas

123rf nuotrauka

2021-04-21

      birža
Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/06/07

Strasbūre – byla dėl neatkurtų nuosavybės teisių

Birželio 1 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) paskelbė nutarimą byloje Lozovskienė prieš Lietuvą (peticija Nr. 50831/19). Peticija pripažinta nepriimtina, nes pareiškėja nepanaudojo vidaus teisinės gynybos priemonių.
2023/06/07

ES telkia paramą po Kachovkos užtvankos sugriovimo

Naujosios Kachovkos užtvankos Ukrainoje sugriovimas sukėlė pražūtingų humanitarinių ir ekologinių padarinių. Tebevykstant nukentėjusių gyventojų evakuacijai Ukraina paprašė tarptautinės ES pagalbos – įrangos ir technikos, skirtos paga...
2023/06/07

Į buvusį vienuolyną plūsta smalsuoliai – svarbus vaidmuo tenka ir kaimo bendruomenei

Palėvenėje užaugę dabartiniai keturiasdešimtmečiai, penkiasdešimtmečiai savo vaikystėje, jaunystėje sunkiai būtų patikėję, kad apleisti buvusio vienuolyno pastatai bus prikelti naujam gyvenimu. Šiandien senos legendos bei isto...
2023/06/07

Gamybiniame bandyme tirta organinių granuliuotų trąšų įtaka augalams

Vienas iš sveiko dirvožemio principų – gyvulininkystės ir augalininkystės sąveika siekiant turtinti dirvožemį organine medžiaga. Gyvulininkystės ar mišriuose ūkiuose kaupiamą mėšlą galima naudoti dirvožemiui gerinti, tač...
2023/06/07

Akcijų išpirkimas – galimybė išvengti akcininkų konflikto, bet apsispręsti reikia iki lapkričio

Daugelis dabar svarsto, ar Vyriausybė tikrai išeis iš kambario nebaigusi pradėtų ir žadėtų darbų. Mokestinė reforma pakibo ant plauko. Tačiau dalį anksčiau planuotų pokyčių valdžia palaiminti spėjo. Tarp jų – ir Akcinių bendrov...
2023/06/07

Vidaus reikalų ministerija suteiks paramą Ukrainai po hidroelektrinės užtvankos sunaikinimo

Vidaus reikalų ministerija (VRM) suteiks skubią pagalbą Ukrainai sunaikintos Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sukeltiems padariniams likviduoti. Šiam ministerijos sprendimui skubos tvarka pritarė Vyriausybė.
2023/06/07

100 metų minėsianti Dainų šventė kitąmet suburs net 35 tūkstančius atlikėjų

Vienas didžiausių šalies renginių vyks tik kitąmet, tačiau organizatoriai jau dėlioja realius skaičius. 35 tūkstančiai atlikėjų, 100 dirigentų, 40 val. programos ir 150 tonų įrangos – tokiais skaičiais šiandien ryte pristatyta ...
2023/06/07

Vyriausybė pritarė, kad būtų stiprinama transporto taršos kontrolė

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Saugaus eismo automobilių keliais ir Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymų pakeitimams, kurie padės sustiprinti transporto priemonių taršos kontrolę kelyje, sumažinti neigiamą kelių transporto povei...
2023/06/07

Privalomojo sveikatos draudimo sistema: ką daryti, jei nutrūko draudimas?

Į ligonių kasas dažnai kreipiasi gyventojai, sužinoję, kad jiems nutrūko privalomasis sveikatos draudimas. Žmonės klausia, kaip tokiu atveju elgtis. Valstybinės ligonių kasos specialistai (VLK) primena, kad draudimas gali nutrūkti laiku nesumokėju...