Ashburn +23,1 °C Debesuota
Pirmadienis, 27 Geg 2024
Ashburn +23,1 °C Debesuota
Pirmadienis, 27 Geg 2024

ES Teisingumo Teismas žodį tarė, tik ar jį girdi Lietuva?

2021/02/18


0Daugiamečiai žolynai, anksčiau vadinti kultūrinėmis ir natūraliomis pievomis bei ganyklomis, Lietuvoje niekuomet nebuvo tarp svarbiausių žemės ūkio naudmenų. Nepaisant to, visa jų, kaip ir griovių, pagriovių, kitų plotų, žolė buvo tvarkingai nuganoma, nušienaujama, išdžiovintas šienas išvežamas.

Laikai pasikeitė. Lietuva tapo Europos Sąjungos (ES) nare. Užuot dėjus visas pastangas palaikyti ar plėsti nykstančią gyvulininkystę, pavyzdžiui, didinus susietąją paramą gyvulių augintojams, šalies žemdirbiai buvo įpareigoti išlaikyti buvusius daugiamečių ganyklų plotus. „Vežimo statymo prieš arklį“ rezultatus turime – nė 0,2 SG/ha nesiekiantį gyvulių tankumą, 2021 m. sausis pradėtas rekordiniu melžiamų karvių skaičiaus sumažėjimu.

Palyginti su ankstesnių metų gruodžiu, bandos sumažėjo 1 662 karvėmis. 2020 m. sausį sumažėjo 288, 2019 m. – 603, 2018 m. – 544. Tačiau pareigą išlaikyti daugiamečių žolynų plotus ir ateityje siekiama perkelti į naujojo laikotarpio bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reglamentą.

Už tokių plotų priežiūrą, jei priežiūra galima pavadinti šienavimą ir žolės paskleidimą vieną kartą per metus, mokamos išmokos, kurios neretai dėl išmokų už pirmuosius hektarus būna dosnesnės, negu yra gaunamos už įprastinę žemės ūkio veiklą, užtikrinančią maisto produktų tiekimą vartotojams...

Manau, jau ir šiuo metu žolės mulčiavimas prieštarauja Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius taisyklių nuostatoms. Taisyklėse daugiamete ganykla arba pieva (daugiametė pieva – Reglamente 1307/2013 apibrėžtų „daugiamečių žolynų“ atitikmuo) laikomas užsėtas daugiametėmis žolėmis arba natūralus penkerius ar daugiau metų neariamas žemės plotas gyvuliams ganyti, žolei ar žolės produkcijai gauti. Sunku sutikti, kad žolės smulkinimas ir paskleidimas gali būti prilyginamas „žolės ar žolės produkcijos gavimui“. Bet neryžtingumą suprasti galima – spaudimui iš Briuselio dėl daugiamečių žolynų atsispirti nelengva.

2019 m. gegužės 15 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ES TT) priėmė sprendimą byloje C-341/17 P „Graikija prieš Komisiją“. Vienas iš klausimų, išsamiai išnagrinėtų šioje byloje, buvo „daugiametės ganyklos koncepcija“.

Būtina priminti, kad dabartinio laikotarpio BŽŪP Reglamente 1307/2013 „daugiametis žolynas ir daugiametė ganykla yra bendrai vadinami daugiamečiais žolynais“. Todėl šios bylos sprendimas dėl „daugiamečių ganyklų“ taikytinas ir „daugiamečiams žolynams“.

Byloje išreikšta Europos Komisijos nuomone, „daugiamečių ganyklų“ sąvokos apibrėžime lemiamas yra kriterijus, susijęs su žemės ūkio paskirties žemės plotą dengiančia augalija. Tačiau ES TT išaiškino kitaip:

„54. Todėl iš to, kas išdėstyta, matyti, kad, kaip pažymėjo generalinė advokatė savo išvados 63 punkte, lemiamas kriterijus apibrėžiant „daugiametę ganyklą“ yra ne žemės ūkio paskirties žemės plotą dengiančios augalijos tipas, o faktinis minėto ploto naudojimas žemės ūkio veiklai, kuri yra tipiška „daugiametėje ganykloje“. Todėl medingųjų arba krūminių augalų buvimas savaime negali būti kliūtis kvalifikuoti plotą kaip „daugiametę ganyklą“, nes toks buvimas netrukdo faktiškai naudoti minėto ploto žemės ūkio veiklai (šiuo klausimu žr. 2016 m. birželio 9 d. Sprendimo Planes Bresco, C-333/15 ir C-334/15, EU:C:2016:426, 35 punktą).“

Taip pat būtina pateikti pacituotame Sprendimo punkte paminėtą generalinės advokatės Juliane Kokkot išvados 63 punktą:

„63. Tai reiškia, kad apibrėžiant „daugiametę ganyklą“ augalų tipai, palyginti su žemės naudojimu, yra antraeilis kriterijus. Taigi lemiamą reikšmę turi faktinis ploto naudojimas žemės ūkio veiklai, kuri yra tipiška „daugiametėje ganykloje“ (52). Kaip teigė Graikijos Respublika ir Ispanijos Karalystė, pagal Reglamento Nr. 1782/2003 2 straipsnio 1 dalies c punktą tai, pavyzdžiui, gali būti gyvulininkystė.“

Turbūt nei žemdirbiai, nei su žemės ūkiu nieko bendro neturintys asmenys neprieštaraus, kad žolės smulkinimas ir paskleidimas niekaip negali būti laikomas veikla, kuri tipiška „daugiametėje ganykloje“, pavyzdžiui, gyvulininkyste.

Oponentai iš karto gali priminti Reglamento 1307/2013 45 str. 2 dalyje nustatytą žalinimo įpareigojimą išlaikyti daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykį. Po ES TT sprendimų tapo akivaizdu, kad tai nesąmonė: kadangi nėra ES mastu patvirtintos žolėdžių ūkinių gyvūnų skaičiaus stabilizavimo ar gausinimo rėmimo politikos, bet kokie daugiamečių žolynų plotų išlaikymo reikalavimai yra nepagrįsti ir panašesni į tuščias deklaracijas.

Atsižvelgiant į minėtus ES TT sprendimus, Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius taisyklės 2021 m. turėtų būti atitinkamai keičiamos, kad nuo šių metų būtų nutraukta netipiška daugiamečiams žolynams veikla.

Eimantas PRANAUSKAS

ŪP apžvalgininkas

 

2021-02-18

Dalintis
2024/05/27

Vietos maisto sistemos: dramblys kambaryje, tačiau niekas apie jį nešneka

(VDU ŽŪA langas) Vietos maisto sistema – potenciali socialinė inovacija. Ji gali tapti trumpųjų maisto tiekimo grandinių socialine infrastruktūra, smulkiojo verslo pradžia, naujai sukurtomis darbo vietomis ar vietoje užaugintos žemės ūkio pr...
2024/05/27

Pieno gamintojai Briuselyje reikalavo sąžiningų kainų

Šiandien Europos pieno taryba (EMB) Briuselyje surengė taikią demonstraciją, reikalaudama teisingumo žemės ūkio sektoriuje ir deramų pajamų ūkininkams.
2024/05/27

Biokuras Lietuvoje ir vėl tapo pigiausias Baltijos šalyse

Pastarąją savaitę dyzelinas Lietuvoje atpigo 0,9 proc., benzinas 0,3 proc. Tuo tarpu nežymiai didėjo kitų energijos išteklių kainos: biokuro kainos Lietuvoje per savaitę padidėjo 1,3 proc., TTF gamtinių dujų vidurkis pakilo 1,4 proc., o did...
2024/05/27

VDU Agroinovacijų centras – naujos galimybės aukštos kokybės mokslo tyrimams

Lietuvos agrosektorius susiduria su iššūkiais, kurie tiesiogiai atsiliepia jo efektyvumui, tvarumui ir konkurencingumui. Keliami vis aukštesni reikalavimai, nuo didesnio produktyvumo, iki minimalaus išteklių naudojimo i...
2024/05/27

Nuogąstavimai pasitvirtino: Kuršių mariose pastebėtos kritusios žuvys

Praėjusią savaitę Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) Hidrologinių tyrimų skyriaus atliktų hidrologinių matavimų duomenys parodė, kad deguonies koncentracija pasiekė vandens telkiniuose gyvenančioms žuvims, pavojingai mažą ribą.
2024/05/27

Ministras K. Navickas siekia, kad padidinti muitai būtų taikomi kuo platesniam rusiškos ir baltarusiškos žemės ūkio produkcijos sąrašui

Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje dalyvaujantis  žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas paragino Europos Komisiją (EK) kuo skubiau išplėsti iš Rusijos ir Baltarusijos į ES importuojamų žemės ūki...
2024/05/27

Sveikatos apsaugos sistemų ekspertė: kai kurie Lietuvos rodikliai – žemiausi ES

Slopstant pasaulio šalių sveikatos apsaugos sistemas sukrėtusios Covid-19 pandemijos pasekmėms, Lietuvoje neišvengiamai teks atsigręžti į ankstesnes, dar iki pandemijos vyravusias problemas.
2024/05/27

Europos Komisija: užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais – stabili

2024 m. vasarį ES prekybos žemės ūkio ir maisto produktais perteklius pasiekė 6,2 milijardo eurų, t. y. 24 proc. daugiau nei sausio mėn. Dėl gero žinomumo ir didelės gamybos ES tebėra didžiausia pasaulyje žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotoj...
2024/05/27

VMVT patikrinimas atskleidė šiurkščius pažeidimus mėsos perdirbimo įmonėje: nesaugi produkcija sunaikinta

Šių metų, gegužės 8–10 dienomis Valstybinės maisto ir veterijanijos tarnybos (VMVT) Alytaus apygardos priežiūros skyrius atliko planinį patikrinimą mėsos perdirbimo įmonėje UAB „Riamona“, esančioje Alytaus rajone. &Sc...