Ashburn +21,7 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 1 Spa 2023
Ashburn +21,7 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 1 Spa 2023

Galima teikti paraiškas KPP ir SP priemonėms

2023/05/04


Deklaruodami šių metų naudmenas bei pasėlius, tiesioginių išmokų paraiškoje šalies žemdirbiai gali prašyti paramos pagal tęstines Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, taip pat pagal KPP priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“. Taip pat pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencines priemones: „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.

Galimi pareiškėjai

Pretenduoti į paramą gali fiziniai ir juridiniai asmenys – aktyvūs ūkininkai bei užsiimantieji žemės ūkio veikla. Paraiškos priimamos savivaldybės, kurioje registruotas pareiškėjo valdos centras, seniūnijose ir (ar) struktūriniame padalinyje. Paraiškos gali būti teikiamos ir elektroniniu būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) (http://paseliai.vic.lt). Tai galima padaryti iki birželio 20 d. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki birželio 30 d., bet už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 proc.

Kvietimo biudžetas

Kvietimui teikti paraiškas pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ šiems metams skirta 37 474 392 Eur, pagal „Su „Natura 2000“  ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ – 3 613 584 Eur, pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ – 28 066 663 Eur paramos suma.

Kvietimui teikti paraiškas pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ šiems metams skirta 52 015 307 Eur, pagal intervencinę priemonę „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ – 950 012 Eur, o pagal „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ – 988 827 Eur paramos suma.

Parama už gamtos tausojimą

Pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ remiamos veiklos sritys, susijusios su aplinkai nekenksmingų ūkininkavimo sistemų skatinimu. Parama pagal veik­los sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ skiriama kasmet už kiek­vieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl didelių gamtinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas. Parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl specifinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Pagal KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ remiamos veiklos sritys, susijusios su biologinės įvairovės geros apsaugos būklės užtikrinimu, nustatant ir pritaikant ūkinės veiklos galimybes ir ūkininkavimo būdą taip, kad jis nekeltų pavojaus atskirų rūšių ir buveinių paplitimo arealams, augančiam visuomenės poreikiui švariai ir sveikai aplinkai. Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, esantį „Natura 2000“ teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas. Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet už kiekvieną miško hektarą, esantį „Natura 2000“ teritorijoje arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ iš naujo teikti paraiškas pareiškėjai galės pagal šias veiklas: „Dirvožemio apsauga“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“.

Tęstinės ir naujos priemonės

Taip pat galima teikti paraiškas paramai pagal tęstinius KPP priemonių įsipareigojimus. Pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ remiamos šios veiklos: „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojant aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Dirvožemio apsauga“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“.

Pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ remiamos dvi veiklos – „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.

Paramos pagal Strateginio plano intervencines priemones gali tikėtis ne tik dalyvaujantieji priemonėse „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, bet ir pagal intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ veiklas „Parama už javus, javus pašarams, javus sėklai“ bei „Parama už daugiametes žoles“.

 

Išsamesnė informacija –
www.nma.lt

 

 

 

Redakcijos nuotrauka

Nr. 299/7

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/10/01

Prieškario Kalvarija: Šv. Uršulės atlaidai ir didžiausias jomarkas apskrityje

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą mieste buvo įsikūrusios stambiausios apskrities įmonės. Prašmatniose kareivinėse stovėjo caro kariuomenės pulkai. Buvo milžiniškas kalėjimas, kuriame 1905 m. kalėjo sukilėliai. Tarpukaryje į didžia...
2023/10/01

Ištikus insultui tėra vienintelė auksinė valanda

„Paskaičiuota, kad per kiekvieną uždelstą minutę iki krešulio pašalinimo ar ištirpdymo žūsta 2 mln. neuronų. Tad svarbi kiekviena minutė. Mūsų Insulto gydymo centre atliekami insulto simuliacijos mokymai padeda tobulėti ...
2023/10/01

D. Tuskas: antivyriausybiniame mitinge Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių

Varšuva, spalio 1 d. (AFP-BNS). Lenkijos opozicijos lyderis Donaldas Tuskas, sekmadienį kreipdamasis į minią sostinės centre, sakė, kad į antivyriausybinį mitingą Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių.
2023/10/01

Kokybiškiausios jautienos receptas – ūkininkų patirtis plius mokslo inovacijos

Skanaudamas sultingą jautienos kepsnį retas šios rūšies mėsos mėgėjas susimąsto, kiek daug ne tik žmogaus darbo, bet ir mokslo žinių tuo metu yra jo lėkštėje. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) veik...
2023/10/01

Šv. Juozapo globos namuose išskirtinius patiekalus ruošia žinomas virtuvės šefas

Panevėžys (JP.lt). Itališka lazanija, troškinta jautiena, kepta kalakuto filė, įvairūs padažai, bulvių košė su natūraliu pienu ir sviestu, špinatų sriuba, salotos, cepelinai, naminė gira – štai tokiais ir k...
2023/10/01

Apžiūrėkime rūsius: ar tikrai bulvės saugios?

Laukuose daugiausia liko tik šalnų nebijančios daržovės, likusios jau baigiamos krauti sandėliuose, kur ir liks žiemoti. Vis tik apsaugotos nuo šalčių ne visada daržovės ilgesnį laiką išlieka sveikos. Pavyzdžiui, bulves gali p...
2023/10/01

Vaisių, daržovių bei pieno produktų vartojimas skatinamas jau šešerius metus

Kiekvienais metais vis daugiau ugdymo įstaigų įsitraukia į Programos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ veiklas. Vis daugiau vaisių ir daržovių, pieno ir pieno produktų vaikai su...
2023/10/01

Po atnaujinimo visuomenei atidaromas Pašilių stumbrynas

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Panevėžio regioninis padalinys spalio 2 d. 12 val. visuomenę kviečia kartu atverti atnaujinto Pašilių stumbryno vartus ir išrinkti vardus dviem šiemet pasaulį išvydusiems stumbriu...
2023/10/01

Tyrimas: gyventojai aiškiau atpažįsta finansinius sukčius

Su įvairiais sukčiavimo atvejais susiduria daugiau nei 9 iš 10 Lietuvos gyventojų, nemaža dalis jų atpažįsta ir dažniausiai pasitaikančias finansinio sukčiavimo apraiškas. Tokius rezultatus atskleidžia šių metų rugsėjį Pinigų ...