Ashburn +32,0 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 21 Bir 2024
Ashburn +32,0 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 21 Bir 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Investicijos į prevencinę veiklą aktualios ūkininkams

2024/05/09


Praėjusią savaitę baigėsi beveik du mėnesius vykęs paraiškų priėmimas pagal priemonę „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“.

Paraiškos pagal priemonę buvo priimamos nuo kovo 4 d. iki balandžio 30 d.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) gavo 54 paraiškas, kuriose prašoma 1,75 mln. Eur paramos. Šiam paraiškų priėmimui buvo skirta 1,097 mln. Eur, taigi paraiškose prašoma suma viršija priemonės biudžetą. Todėl paramos skyrimą lems surinktų pirmumo balų skaičius.

Primename, kad paraiškos bus vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį priemonės taisyklių 35 punkte nustatytiems atrankos kriterijams. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Jeigu paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama.

Paraiškoms taikomi šie atrankos kriterijai:

  • Už specializaciją:
  • pareiškėjas yra specializuotas kiaulininkystės arba paukštininkystės ūkis – suteikiama 30 balų;
  • pareiškėjas yra specializuotas galvijininkystės ūkis – suteikiama 20 balų.

Vertinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų.

Pareiškėjo ūkis laikomas specializuotu, kai pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio sektoriaus (pvz., kiaulininkystė, paukštininkystė ir pan.), į kurio biosaugą investuojama, ataskaitiniais metais sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

  • Už sutartinius gyvulius (SG):
  • iki 20 (įskaitytinai) SG – suteikiami 35 balai;
  • didesnis kaip 20 iki 200 SG (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
  • daugiau kaip 200 SG – suteikiama 10 balų.
  • Už ūkinių gyvūnų laikymo vietą: kai pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra vietovėje, kurioje ES sprendimu arba VMVT direktoriaus įsakymu yra taikomos užkrečiamosios ligos prevencinės ir kontrolės priemonės laikomai gyvūnų rūšiai, skiriami 35 balai.

Tuo atveju, kai dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų NMA negali įvertinti paraiškos, ji kreipiasi į pareiškėją dėl papildomų dokumentų ir (arba) informacijos pateikimo. Į paklausimą svarbu atsakyti per nurodytą 3–5 darbo dienų terminą (terminas nustatomas priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties).

Dalintis
Gintaras Gliebus. Pavasariškas vaizdelis Dzūkijos miškuose.
2024 03 12 Telšių rajono ūkininkai rengiasi į protesto akciją
Vilkas kieme užpuolė stirną
Vasario 1 d. Briuselyje, Liuksemburgo aikštėje
Protestuotojai sveikino Vilnių su 701 gimtadieniu grodami, mirgėdami. 2024 01 25 Vilnius