Ashburn +17,0 °C Debesuota
Šeštadienis, 1 Bal 2023
Ashburn +17,0 °C Debesuota
Šeštadienis, 1 Bal 2023

Kvietimas asociacijoms, vienijančioms asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla

2023/02/15


Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Finansuoti atstovavimą ir mokėti mokesčius asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose“. Paraiškos renkamos iki – kovo 3 d., šiam kvietimui skirta 326 tūkst. Eur paramos lėšų.

Nacionalinė parama teikiama Lietuvos Respublikoje registruotoms asociacijoms, kad jos galėtų būti ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų narėmis, siekiant padėti asociacijoms atstovauti savo narių ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, interesams ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose, kai peržiūrimi ES ir (arba) tarptautiniai teisės aktai, palaikyti ir plėtoti ryšius su ES ir (arba) kitomis tarptautinėmis institucijomis bei kitų šalių panašiomis organizacijomis formuojant bendras pozicijas, darant įtaką ir skatinant sektorių plėtrą bei viešinant savo veiklą.

Paraiškos renkamos vadovaujantis Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-266 (Taisyklės). Susipažinti su Taisyklėmis ir paraiškos formomis galima čia.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje registruotos asociacijos, kurios vienija fizinius ir (ar) juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio, miškų ūkio ir (arba) alternatyviąja veikla, taip pat įgyvendina Europos žaliojo kurso (klimato kaitos, agrarinės aplinkosaugos, tvaraus vartojimo ir požiūrio į maisto sistemas, dirvožemio vandens ir oro taršos mažinimo ir kt.) nuostatas ir yra ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų narės arba dalyvauja ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje bei savo veiklos įstatuose arba kituose jiems prilyginamuose dokumentuose nurodo veiklą, susijusią su dalyvavimu ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų veikloje.

Tinkamumo sąlygos

Pareiškėjai ir projektai turi atitikti šias sąlygas:

  • paraišką teikia subjektas, atitinkantis galimo pareiškėjo apibūdinimą;
  • asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir asociacijų atstovavimo jose finansavimo projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla;
  • išlaidos, kurioms finansuoti prašoma lėšų, nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų nacionalinių ir ES programų;
  • pareiškėjas prašo finansuoti ES arba kitos tarptautinės organizacijos narystės mokesčio mokėjimo ir (arba) atstovavimo toje organizacijoje išlaidas. Pareiškėjas, išskyrus skėtines organizacijas, gali prašyti finansuoti tik vienos organizacijos išlaidas. Jeigu pareiškėjas yra skėtinė organizacija, jis gali prašyti finansuoti daugiau nei vienos organizacijos (skėtinės organizacijos apibūdinimas pateiktas Taisyklių 5.4 papunktyje) išlaidas;
  • pareiškėjas turi ne trumpesnę kaip 1 metų patirtį, susijusią su dalyvavimu ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų veikloje;
  • pareiškėjo samdomieji darbuotojai, atsakingi už atstovavimo ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose veiklą, turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, susijusią su numatomomis atlikti pareigomis, ir moka anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
  • einamaisiais metais tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

Paramos dydis ir intensyvumas

Bendra vienam pareiškėjui skiriama suma iš einamaisiais metais priemonei skirtų lėšų negali būti didesnė nei 50 000 Eur. Jeigu pareiškėjas yra skėtinė organizacija, skiriama suma iš einamaisiais metais priemonei skirtų lėšų negali būti didesnė nei 60 000 Eur.

Paramos lėšomis gali būti finansuojama:

  • iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo) − dalyvavimo ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų organizuojamuose renginiuose išlaidos ir dalyvavimo renginiuose mokesčiai, informacinių renginių organizavimo, asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčių išlaidos;
  • iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo) − darbuotojų, atsakingų už atstovavimo ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose veiklą, samdymo išlaidos.

Paraiškas ir pridedamus dokumentus vertina NMA) nustatyta tvarka. Jei atlikus paraiškų vertinimą visoms paraiškoms finansuoti lėšų nepakanka ir tinkamų finansuoti paraiškų prašoma paramos suma viršija skirtą priemonei paramos sumą, paramos suma, išskyrus asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokestį, proporcingai mažinama visiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams.

 

NMA informacija

Dalintis

2023/04/01

Bronis Ropė: „Valdžia negirdi ūkininkų, kuriuos užklupo pieno krizė“

Pieno supirkimo kainos krenta rekordiškai – šių metų sausio mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina buvo net 12 proc. mažesnė palyginus su praėjusiu mėnesiu ir sudarė 443,75 eurų sumą už toną. Sausio ir kovo mėnesiais ...
2023/04/01

Interaktyvus žemėlapis padės teisingai deklaruoti žemę

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras parengė interaktyvųjį žemėlapį, kuriame galima peržiūrėti preliminarias erdvinių duomenų sluoksnių. Pagal juos bus tikrinama ūkininkų atitiktis žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės ...
2023/04/01

„Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ finalas: dėmesys etnografijai, ekologijai ir finalistų apdovanojimai

LR Seime įvyko Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) Miškų ir ekologijos fakulteto organizuojamo kasmetinio nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai” finalas. Visi renginio dalyviai i...
2023/04/01

Aplinkosaugininkai pradeda akciją, ji truks du mėnesius

Balandžio 1 d. Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) pradeda akciją „Saugom ungurį“, kuri truks iki gegužės 31-osios. Šios akcijos tikslas – europinių ungurių apsauga ir jų išteklių gausinimas.
2023/04/01

Kokius agurkus į stiklainius dėsite šiemet?

Daugeliui agurkų augintojų – profesionalų ir mėgėjų – kiekvieną sezoną kyla klausimas, kokias agurkų veisles rinktis, kokios naujos jų veislės galėtų sudominti ir papildyti laukiamą derlių. Tad apžvelgiame  konservuoti ir kitaip p...
2023/04/01

Kovą didėjo prezidento, Seimo pirmininkės ir Kauno mero reitingai

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Prezidento Gitano Nausėdos, Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen ir Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio reitingas kovą kilo labiausiai, rodo „Lietuvos ryto“ šeštadienį pa...
2023/04/01

Aplinkosaugininkai akyliau stebės neleistinose vietose važinėjančius keturratininkus

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Miškų kontrolės departamento pareigūnai visus miško lankytojus skatina saugoti ir neniokoti miško paklotės. Todėl per akciją „Saugom mišką“, trunkančią iki gegužės 15-osi...
2023/04/01

Traukiasi dar vienas nepriklausomas elektros tiekėjas

Penktadienį BNS, remdamasis LRT naujienų portalu, paskelbė, kad „Birštono elektra“ nuo gegužės 1-osios nutraukia elektros energijos nepriklausomo tiekimo veiklą.
2023/04/01

Modernizuojant laivybos kelią Nemunu pradedamas finišo etapas

Modernizuojant laivybos kelią didžiausia Lietuvos upe – Nemunu pradedamas baigiamasis darbų etapas, kurio metu upės vagoje Pagėgių ir Šilutės rajonuose bus įrengtos upės tėkmę reguliuojančios bunos, leisiančios užtikrinti reikiamą lai...