Ashburn +26,2 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 10 Bir 2023
Ashburn +26,2 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 10 Bir 2023

Miškų įveisimo priemonės populiarumas neblėsta

2014/11/21

Leonas BIJŪNAS

Galimybė naujam gyvenimui prikelti savo žemę domina dažną ūkininkauti netinkamų sklypų savininką. Tai įrodo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ populiarumas. Pasibaigus pas­kutiniajam paraiškų paramai pagal šią KPP priemonę gauti rinkimui paaiškėjo, kad prašoma suma beveik dukart viršija numatytąją, tad pateiktoms paraiškoms atliekamas pirmumo vertinimas.

Nederlingą ar apleistą žemę paversti mišku šiais metais panoro net 480 pareiškėjų. Tiek paraiškų pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d. sulaukė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA). Norintieji įveisti miškus paprašė daugiau nei 59,1 mln. Lt (17,1 mln. Eur) paramos, o priemonės biudžete šiemet numatyta suma buvo beveik perpus mažesnė, todėl paraiškos vertinamos pagal pirmumo kriterijus, nustatytus priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Pirmumo kriterijų taikymas Pirmajame vertinimo etape paraiškoms taikomi septyni pirmumo kriterijai, kurie mažėjančio svarbumo tvarka išvardyti įgyvendinimo taisyklėse. Svarbiausią pirmumo kriterijų atitinka pareiškėjai, kurie iki šiol nėra gavę Europos Sąjungos paramos miškui veisti. Antrą – mišką numatantieji veisti fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančioje žemėje (išskyrus atvejus, kai numatoma veisti trumpos rotacijos plantacinius želdinius). Trečią kriterijų atitinka pareiškėjai, numatę įveisti ne greitai augančius medžius. Ketvirtą – mišką numatantieji veisti mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje arba žemėje, kurios našumas vertinamas iki 32 balų, taip pat mišką veisiantieji apleistoje ir karstinių įgriuvų regione esančioje žemėje. Penktą pirmumo kriterijų atitinka pareiškėjai, planuojantys veisti mišką žemės sklypuose, suformuotuose žemės konsolidacijos projekte. Šeštoje vietoje pagal svarbumą – miško savininkų asociacijos arba kooperatyvo nariai. Paskutinį pirmumo kriterijų atitinka pareiškėjai, prašantys mažesnės pinigų sumos. Pagal paraiškoje pateiktą informaciją ir taisyklėse numatytus pirmumo kriterijus sudaroma prioritetinė paraiškų eilė paramai gauti.

Antrasis paraiškų  vertinimo etapas „Šiame vertinimo etape tikrinama, ar pareiškėjo pateikti duomenys sutampa su duomenimis, esančiais viešuosiuose registruose. Jei duomenys skiriasi, pirmenybė teikiama viešuosiuose registruose oficialiai užfiksuotai informacijai. Tikrinama, ar pareiškėjas yra sklypo savininkas ir ar pateikė tinkamai parengtą ir patvirtintą miško želdinimo projektą, jei mišką veisia žemės ūkio paskirties žemėje – ar pateikė teritorinio žemėtvarkos skyriaus leidimą įveisti mišką ne miško žemės sklype, ar mišką veisia apleistoje žemėje bei kitus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalavimus. Ir tik visus tinkamumo skirti paramą kriterijus atitinkantiems pareiškėjams, kurie pagal pirmumo kriterijus buvo atrinkti vertinimui, bus patvirtinta parama“, – komentuoja NMA Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Fedotovienė. Su priemonės įgyvendinimo taisyklėmis ir jose išvardytais paraiškų vertinimo pirmumo kriterijais galima susipažinti adresu www.nma.lt.

Paskutinė savaitė pateikti paraišką

Vija PAKALNYTĖ

Dalį pareiškėjų, šiais metais pateikusių paraiškas paramai pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemones ir tiesioginėms išmokoms gauti, jau pasiekė avansai – išmokėtos paramos suma viršija 400 mln. Lt. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos primena galutinį paraiškų priėmimo terminą vėluojantiesiems jas pateikti dėl pateisinamų aplinkybių, o deklaravusiuosius plotus informuoja apie deklaruotų duomenų keitimo galimybes.

Vis dar pasitaiko, kad pareiškėjai kreipiasi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA), norėdami pavėluotai pateikti paraiškas išmokoms už deklaruotus plotus gauti arba pakeisti paraiškos antrajame lape deklaruotus duomenis.

Gruodžio 1 d. – galutinis terminas Ūkininkai, kasmet deklaruojantys plotus, tačiau šiemet dėl itin svarbių priežasčių paraiškų dar nepateikę,  jas gali pateikti iki taisyklėse numatyto termino – gruodžio 1 d. Svarbiomis priežastimis laikomos nenugalimos jėgos aplinkybės, pavyzdžiui, nelaimės ir situacijos, kai paramos gavėjas mirė, patyrė traumą arba buvo pripažintas jo ilgalaikis profesinis nepajėgumas. Jei paraiška nebuvo pateikta dėl vienos iš šių aplinkybių, kartu būtina pateikti ir force majeure faktą įrodančius dokumentus. Kartais klaidingai manoma, kad nenugalimos jėgos aplinkybės atleidžia nuo numatytų terminų laikymosi, bet taisyklėse tai nenumatyta: po gruodžio 1 d. paraiškos tiesioginėms išmokoms bei paramai pagal su plotu susijusias KPP priemones gauti nebebus priimamos.

Galima keisti paraiškos pirmojo lapo duomenis Pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas, kasmet NMA teikia bendrą paraišką paramai pagal su plotu susijusias KPP priemones bei tiesioginėms išmokoms gauti. Paraiškos priimamos pagal iš anksto suderintą grafiką. Šiais metais jos buvo renkamos iki birželio 15 d. Iki liepos 10 d. buvo priimamos ir pavėluotai pateiktos paraiškos bei leidžiama keisti deklaruotus duomenis. Tačiau po liepos 10 d. iki paramos gavimo dienos pareiškėjas gali keisti tik pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis: banko sąskaitos numerį ar kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, faksą. el. pašto adresą). Pareiškėjas, norintis atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį, tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos nebuvo jo paties pasirinktu būdu informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas. Antrojo paraiškos lapo duomenų keitimas galimas tik išimtiniais atvejais – jeigu neteisingi duomenys pateikti ne dėl pareiškėjo kaltės. Pareiškėjas apie pastebėtas klaidas turi pranešti NMA iki išmokų termino pabaigos ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Paraiškos duomenys tikslinami iš pareiškėjo gavus paminėtą informaciją.

Daugiau informacijos apie reikalavimus pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, galima rasti NMA interneto svetainėje adresu www.nma.lt.

Martyno Vidzbelio ir Vilmos SEBEIKAITĖS nuotraukos

KPF_nauajs

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/06/10

Pyktį ant greičio matuoklio išliejusiam BMW vairuotojui – beveik 41 tūkst. eurų bauda

Teismas vakar paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo 23 m. klaipėdietis pripažintas kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo bei dėl beveik 41 tūkst. eurų vertės turto sugadinimo.
2023/06/10

Antaninių išvakarėse – Antanų staigmenos

Tradicinėms literatūrinėms Antaninėms besiruošiantis A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus birželio pradžioje sulaukė staigmenų rinkiniams praturtinti. Lyg žinia iš Anapus, kur nukeliavę didieji Anykščių...
2023/06/10

Aptartos tvarumo gyvulininkystėje problemos

Kokius sprendimus turėtų priimti ūkininkai siekdami tvarumo gyvulininkystėje? Kokios naujausios technologijos turėtų būti pasitelkiamos? Ką atskleidžia naujausi moksliniai tyrimai? Ar gyvulininkystė gali padėti išsaugoti biologinę įvairovę?...
2023/06/10

Vargas dėl parduoto naudoto automobilio

Šiaulių apygardos teismas birželio 7 d. paskelbė nutartį apeliacine tvarka išnagrinėtoje civilinėje byloje dėl naudotos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo.
2023/06/10

Kaip įveisti mišką savo ne miško žemėje? Nuo ko pradėti?

Žmones, kurie turi nenaudojamos žemės ir neketina užsiimti žemės ūkiu, Valstybinė miškų tarnyba (VMT) skatina įveisti joje mišką. Taip jie ne tik gautų asmeninės naudos, bet ir prisidėtų prie Lietuvos miškingumo didinimo. VMT ...
2023/06/10

Šventinis balionėlis atlieka tampa vos paleistas į orą

Vis dar dažno švenčių atributo – helio ar oro balionų – tikrai reikėtų atsisakyti: absoliučiai visi paleisti balionai galiausiai kažkur nusileidžia, tik jų atliekas labai retai kas surenka. Todėl, baigiantis mokslo metams ir pra...
2023/06/10

Vilainių tilto Kėdainiuose rekonstrukcija artėja prie pabaigos

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) informuoja, kad valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai 5,151 km tilto rekonstrukcija artėja į pabaigą. Eismą tiltu planuojama paleisti bi...
2023/06/10

NVSC: ką būtina žinoti apie cheminį užterštumą?

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) reaguodamas į tai, kad sulaukia pavėluotų pranešimų apie cheminį užterštumą gyvenamosios ar visuomeninės paskirties patalpose, ragina asmenis, kai randamas įtartinas radinys, iš...
2023/06/10

Daugiau nei 205 tūkst. nepasiturinčių šalies gyventojų sulauks paramos

Birželio mėnesį nepasiturinčius Lietuvos gyventojus pasieks šiais metais jau trečioji parama maisto produktais. Paramą gaus kiek daugiau nei 205 tūkst. sunkiau besiverčiančių žmonių. Parama nepasiturintiems gyventojams šiemet dar bus...