Ashburn +17,5 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024
Ashburn +17,5 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024

Nustatyti bakterinės degligės augalai šeimininkai be augalo pasų

2024/05/24


Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (VAT) specialistai, atlikdami planinius patikrinimus 2024 m. gegužės 17 d., nustatė ūkio subjektą, kurio aikštelėje laikomi į vazonus substrate pasodinti vaismedžiai ir dekoratyviniai augalai neturėjo augalo pasų.

Atlikus patikrinimą, nustatyta, kad 94 medlievų (Amelanchier Med.) ir 4 svarainių (Chaenomeles Lindl.) sodinukai buvo be augalo pasų, todėl jų kilmės nustatyti nepavyko. Dar 61 medlievų ir 1 svarainio sodinukas buvo įvežtas iš Lenkijos, tačiau ne iš buferinės zonos, be žymėjimo PZ. Visi reikalavimus neatitinkantys 160 sodinukų buvo sunaikinti.

Kad ateityje panašių atvejų pasitaikytų kuo mažiau ar jų apskritai pavyktų išvengti, primename, ką apie augalo pasą turi žinoti sodinukais prekiaujantys ūkio subjektai ir pirkėjai?

Patvirtina augalo sveikatingumą

Augalo pasas – tai dokumentas, kuris įrodo, kad augalai yra nuolat prižiūrimi (reguliariai tikrinami ir, esant poreikiui, tiriami laboratorijose, siekiant įvertinti ar nėra užkrėsti karantininiais kenkėjais) augalų sveikatos specialistų. Jame taip pat yra nurodoma kilmės šalis, ūkio subjekto registracijos numeris ir taip pat užtikrinamas augalinės produkcijos atsekamumas. Augalo pasus išduoda Augalininkystės tarnyba, atlikusi fitosanitarinį patikrinimą, arba juos išrašo ūkio subjektas (gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo), kuris turi teisę spausdinti augalo pasus. Toks ūkio subjektas privalo būti registruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre.

Augalų paso reikalavimų nepaisymas gali atnešti didelius nuostolius, todėl prekyba pažeidžiant reikalavimus – draudžiama, o už reikalavimų nesilaikymą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka. Svarbu žinoti, kad augalo pasas tai nėra tik dar vieno europinio reikalavimo taikymas Lietuvoje, o jis turi esminę paskirtį.

Saugomės bakterinės degligės

Augalininkystės tarnybos specialistai taip pat primena, kad Lietuva (išskyrus Kėdainių miesto savivaldybę, Kauno apskritis) turi saugomos zonos statusą dėl bakterinės degligės. Kiekvienas bet kurios augimo stadijos augalas, kuris gali būti bakterinės degligės užkrato šeimininkas, privalo būti tiekiamas rinkai tik su augalo pasu – dokumentu, įrodančiu augalo sveikatingumą. Į Lietuvą galima įvežti bakterinės degligės augalus šeimininkus iš tų Europos Sąjungos (ES) šalių, kuriose yra oficialiai patvirtintos teritorijos, pripažintos neužkrėstomis Erwinia amylovora (Burr.) bakterijomis ir turinčios saugomos zonos statusą, pavyzdžiui, Estija, Latvija, Suomija, arba teritorijos, kuriose atliekami intensyvūs tikrinimai bei bakterinės degligės tyrimai. Saugomos zonos teritorijoje išaugintiems augalams šeimininkams išduotame augalo pase privalo būti žyma „PZ“ (angl. protected zone) bei įvardytas bakterinės degligės visuotinai ES šalyse narėse pripažintas kodas ERWIAM.

Kada taikomos išimtys?

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų (toliau – Reglamentas (ES) 2016/2031) 81 straipsnyje yra numatyta išimtis, taikoma tiesioginio tiekimo galutiniams vartotojams atveju. Atsižvelgiant į tai, augalo pasas nereikalingas tiekiant rinkai augalus, augalinius produktus arba kitus objektus tiesiogiai galutiniam naudotojui, įskaitant sodininkus mėgėjus. Ši išimtis netaikoma galutiniams naudotojams, gaunantiems augalinę produkciją, naudojantis nuotolinės prekybos priemonėmis (internetu, paštu, telefonu, socialiniuose tinkluose ar kitaip) arba vežant ir tiekiant rinkai tam tikrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus saugomose zonose, kuriems yra reikalingas augalo pasas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/2031 80 straipsnyje. Visi į Lietuvos teritoriją įvežami arba joje vežami bakterinės degligės augalai šeimininkai privalo turėti augalo pasus.

Jei prekybos vietoje augalai nepaženklinti augalų pasais, o prekiautojas ignoruoja jūsų prašymą pateikti augalo pasą realizuojamai produkcijai (ypač, jei tai yra bakterinės degligės augalai šeimininkai) tokių sodinukų rekomenduojame nepirkti ir apie tai pranešti Augalininkystės tarnybai.

 

VAT informacija

Dalintis