Ashburn +26,6 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024
Ashburn +26,6 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024

Pagoniški papročiai ir pirmosios kombainų pradalgės

2014/07/22


Trys javų kombainai susmulkina šiaudus ir kartu su pelais paskleidžia pradalgėje.

AB „Lytagra“ kasmet pirmoji Kauno rajone į javapjūtę išlydi savo garsiuosius  „New Holland“ kombainus. Šį svarbiausią metų darbą pradeda beveik tuo pačiu metu. Šiemet kombainams startas duotas liepos 17 d. Kaip visuomet, taip ir šį kartą į „Lytagros“ žemės ūkio bendrovę Bernatoniuose (Kauno r.) suvažiavo keli šimtai žemdirbių iš visų Lietuvos rajonų ir net iš kaimyninės Latvijos pasižiūrėti, kaip dirba įvairių modelių „New Holland“ kombainai, vairuojami didelės patirties turinčių operatorių, išgirsti specialistų patarimų apie šių mašinų reguliavimą bei valdymo subtilybes.

Šių metų javapjūtė pareikalaus didelio mechanizatorių atidumo. Pasak „Lytagros“ viešųjų ryšių skyriaus vadovo Juozo Kalinausko, pavasarį daugelyje vietų nemažus žiemkenčių plotus teko atsėti vasariniais, kurie, kaip žinoma, mažiau derlingi, tad ir šių metų derlius bus mažesnis. Todėl kiekvienas žemdirbys yra suinteresuotas kuo geriau ir sparčiau nuimti derlių ir jį supilti į aruodus. Tokių tikslų siekiantiems žemdirbiams ir nusprendė padėti AB „Lytagra“ šią lauko dieną. Kalbėdamas apie technikos paruošimą prieš derliaus nuėmimą J.Kalinauskas akcentavo teisingą kombaino sureguliavimą, tinkamų jam parametrų parinkimą, kad jis dirbtų našiai ir nebarstytų grūdų. Tačiau nepakanka vien tik gerai sureguliuoti kombainą, bet nė kiek ne mažiau svarbu mokėti juo dirbti.

Po javapjūtės darbų demonstravimo lauko dienos dalyviai turėjo progos susipažinti su „New Holland“ traktorių naujovėmis ir ražienų paruošimu sėjai bei sėjos mašinomis.

Nuo pat savo veiklos pradžios „Lytagra“ šiam reikalui skiria didelį dėmesį. Parduodant kombainą pirkėjas supažindinamas su jo technine charakteristika, atskirų agregatų paskirtimi, jų veikimu, apmokomas praktiškai valdyti mašiną. „Bet tuo neapsiribojama. Kombainas – labai sudėtinga ir brangi žemės ūkio mašina. Todėl sėdintis prie jos vairo operatorius turi gerai žinoti visas darbo kombainais subtilybes. Be apmokymo ūkininko kieme, aprūpinimo technine literatūra lietuvių kalba apie įsigytą kombainą, kasmet prieš javapjūtę AB „Lytagra“ rengia operatorių kvalifikacijos tobulinimo kursus. Šiemet juos baigė 70 kombainininkų iš visos Lietuvos. Pastebėjau, kad tarp lauko dienos dalyvių yra nemažai kursų klausytojų. Demonstruojant kombainų darbą jie galės sėsti greta mūsų operatoriaus prie kombaino vairo ir pasitikrinti kursuose įgytas žinias. Jiems tai bus savotiškas praktinių užsiėmimų kursuose pratęsimas“, – sakė AB „Lytagra“ komercijos direktorius Ugnius Stančiauskas, kviesdamas lauko dienos dalyvius prie pasiruošusių stoti į pradalges keturių „New Holland“ kombainų. Pasak „New Holland“ kompanijos atstovo  Aleksandro Suchanovo, šią lauko dieną pristatyti kombainai atstovauja visoms keturioms „New Holland“ kombainų serijoms, pradedant nuo mažiausio TC 5000 ir baigiant galingiausiu CR 9000 serijos 9090 modelio rotoriniu kombainu. „New Holland“ atstovai A.Suchanovas ir Vitalijus Kapliukas ne pirmą kartą lankosi Lietuvoje. Jie jau puikiai susipažinę su mūsų žemdirbių laimėjimais ir problemomis.  Šią lauko dieną didžiausią įspūdį jiems padarė susirinkusiųjų gausa. Svečių nuomone, tai rodo didelį žemdirbių suinteresuotumą žemės ūkio technikos naujovėmis, taip pat ir siekimą kelti žemės ūkį į aukštesnį lygį. Pardavimų suvestinės rodo, kad Lietuvoje populiarūs ir „New Holland“ TC 5000 serijos visų keturių modelių kombainai, skirti nedideliems ūkiams. Šios serijos kombainų variklių vardinė galia – nuo 170 iki 238 AG, o grūdų bunkerių talpa – nuo 4 iki 6 tūkst. litrų. Lauko dieną šiai serijai atstovaujantis kratiklinis kombainas pirmas stojo į pradalgę. Penkių metrų pločio ražienų ruože per patį vidurį gulė šiaudai, kuriuos rinko iš pradalgės ir presavo į ritinius „New Holland“ ritinių presas su kintama presavimo kamera. Paskui mažąjį pasileido vidutinio našumo ūkiams skirtas „New Holland“ CX 6000 serijos 6090 modelio, 6 m pločio pjaunamosios, 6 kratiklių, 299 AG (vardinė galia) su šiaudų smulkinimo ir tolygaus paskleidimo pradalgėje sistema. Dideliu našumu pasižymi CX 8000 serijos „New Holland“ kombainai. Šios serijos gaminami 4 modeliai, kurie skiriasi variklio galia – nuo 326 iki 449 AG (vardinė galia), grūdų bunkerio talpa – 9 tūkst.-11 tūkst. litrų. Tai patys galingiausi kratikliniai „New Holland“ kombainai. „CX serijos javų kombainuose yra keturių būgnų kūlimo-separavimo aparatas. Didelis 75 cm skersmens kūlimo aparato būgnas turi 10 spragilų. Didelio skersmens kuliamojo aparato būgno privalumas – didelis inercijos momentas. Didelis pobūgnio separavimo plotas – 1,18 kv. m. Esant tokiam pobūgnio plotui, vyksta intensyvi masės separacija – mažiau apkraunami kratikliai. Galutinai grūdus iš masės išskiria šeši kratikliai. Visa tai leidžia pjauti ir drėgnesnius javus, nepatiriant didesnių nuostolių“, – kombaino privalumus komentavo pats komercijos direktorius. Lauko dieną demonstruotas „New Holland“ CX serijos 8080 modelio kombainas, pasak kompanijos atstovo A. Suchanovo, visiškai naujas, tik pernai nuriedėjęs nuo gamyklos konvejerio. „Lytagrai“ būdingas naujų pažangių technologijų diegimas, naujų idėjų paieškos. Štai vos tik pradėjus gaminti rotorinius kombainus, tuojau pat du jų įsigijo „Lytagros“ žemės ūkio bendrovė. Tai greitai populiarėjančios technologijos įspūdingai našūs rotoriniai kombainai. Jų unikali kūlimo ir separacijos sistema „Twin Rotor“ susideda iš dviejų priešingomis kryptimis besisukančių rotorių ir dviejų didelių pobūgnių. Rotorinė technologija laiduoja sklandų javų masės srautą, aukštą grūdų kokybę. Vienas tokių kombainų – CR 9090 modelio – kol kas yra pats galingiausias (variklis – 530 AG) ir našiausias „New Holland“ javų kombainas. Visi keturi kombainai vienas paskui kitą kūlė žieminius miežius 45 ha lauke. Dalis šio ploto buvo nupjauta jau lauko dienos išvakarėse. „Lytagros“ žemės ūkio bendrovės vadovo Viliaus Viskonto duomenimis, šiame lauke iš hektaro prikuliama po 4,5 t grūdų. Tai šiek tiek mažiau negu pernai. „Mūsų ūkyje žieminiai pasėliai neiššalo, tik pavasarį menkiau atrodė,buvo išretėję, bet patręšus atsigavo ir miežiai, ir kviečiai. Mums nereikėjo žiemkenčių atsėti. Tikimės gausesnio žieminių kviečių derliaus“, – „ŪP“ sakė bendrovės vadovas.

Bendrovės pasididžiavimas – „New Holland“ CR 9090 dviejų rotorių kombainas.

Per mažiau nei valandą visas miežių laukas buvo nušniotas, grūdai iš kombainų supilti į priekabą „Fliegl“ bei puspriekabę „Žemaitukas“ ir išgabenti į sandėlius. Palydint javų kombainus į pirmąją pradalgę buvo prisiminti gražūs pagoniški javapjūtės papročiai.  Buvo prašoma apsaugoti pribrendusių javų lauką nuo žaibo sukeltų gaisrų, nuo audros ir krušos, prašoma darbo spartos ir duonos skalsos. Kombaininkus į laukus palydėjo Kauno rajono kultūros centro meno kolektyvai. Po kombainininkų palydų ir  javapjūtės lauko diena nesibaigė. Nupjovus miežius į ražienas išvažiavo įvairių modelių ir galingumo „New Holland“ traktoriai, traukiantys „Amazone“, „Horsch“ diskinius ir noraginius  ražienų skutiklius, paskui juos leidosi ir sėjamosios. Pasibaigus parodomiesiems darbams lauko dienos dalyviai dar ilgokai nesiskirstė, neskubėjo į namus ir kaimynai latviai, kuriems ši lauko diena atrodė įspūdingai. Jie  apgailestavo, kad pas juos tokių gausių renginių nebūna.

Autoriaus nuotraukos Polikarpas RAGOŽIS „ŪP“ korespondentas  UPPeržiūrėti visą numerį galite ČIA.
Dalintis