Ashburn +5,8 °C Debesuota
Penktadienis, 8 Grd 2023
Ashburn +5,8 °C Debesuota
Penktadienis, 8 Grd 2023

Parama ūkiams, kurių tik atskiri sektoriai – ekologiniai

2023/08/11


Plečiant ekologinę gamybą ir siekiant ambicingų tikslų didelės įtakos turi finansinė parama naujai įsitraukiantiems į ekologinį ūkininkavimą. Iki šiol ekologiniams ūkiams remti buvo numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonė „Ekologinis ūkininkavimas“, pagal kurią buvo remiamos dvi veiklos: „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Siekiant stiprinti ekologinį ūkininkavimą bei didinti ekologinių ūkių skaičių, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (SP) numatytos trys intervencinės priemonės: „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“ ir „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“. Pretenduoti į išmokas gali ne tik ūkiai, kuriuose ekologiškai ūkininkaujama visuose sektoriuose, bet ir mišrūs, kuriuose ekologiškai tvarkomas nors vienas sektorius.

Akstinas ūkininkauti ekologiškai

Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu ekologiniam ūkininkavimui (kartu su perėjimu prie ekologinio ūkininkavimo ir tęstiniais įsipareigojimais) skirta 318,6 mln. Eur, patvirtinta paramos suma siekia 298,59 mln. Eur, o išmokėta – 290,6 mln. Eur.

11 tūkst. Eur paramos, kaip kompensacinės išmokos ekologinio ūkininkavimo praktikai ir metodams išlaikyti praėjusiais metais sulaukė ir Molėtų rajono Šiupienių kaime įsikūręs Sandros Gražytės-Vainorienės bei jos tėvų ūkis, kuriame ji triūsia daugiausia kartu su vyru Mariumi. Tačiau ekologiškai ūkininkaujama tik dalyje šio ūkio. 400 ha žemės turinčiame ūkyje yra puoselėjama ir galvijininkystė, ir augalininkystė, apie 70 ha sudaro ekologiškai auginamų kultūrų pasėliai.

Pasak S. Gražytės-Vainorienės, dalį augalininkystės ūkio paversti ekologiniu jie apsisprendė vos prieš keletą metų. „Ekologiškai ūkininkaujame vos trečius metus. Atskyrėme labiau nutolusius laukus, iš kurių ekonomiškai nebuvo naudinga vežti pašarų gyvuliams, todėl nusprendėme juos skirti ekologijai. Tuose laukuose auginame javų bei kitų augalų sėklas, kitaip tariant, žaliavą kitiems ūkiams. Taigi, dabar mūsų ūkis yra mišrus“, – aiškino ūkininkė. Jos teigimu, ekologinis ūkis gimė ne tiek dėl ekonominių sumetimų, kiek dėl noro gyventi švariau, geriau sutarti su gamta, nes pastaruoju metu auga ekologiško maisto paklausa, visi nori gyventi kuo saugesnėje,  mažiau įvairiomis cheminėmis medžiagomis užterštoje aplinkoje. O reikalavimai ekologiniam ūkiui daug griežtesni nei įprastiniam. Todėl gaunama parama ekologiniam ūkininkavimui padengia dalį ekologiškai prižiūrimiems laukams tenkančių išlaidų. Apie pelną iš ekologinės ūkio dalies kol kas negalvoja, nes tam, kad galėtų sukontroliuoti piktžolių augimą ne cheminėmis priemonėmis, o tradiciniais, ekologiniais metodais, reikia ne vienų, dvejų, o penkerių ar daugiau metų, taip pat – daug žinių. Anot ūkininkės, tai – daug ilgesnis kelias, kuris reikalauja daugiau išmonės nei sėjomaina rapsai–kviečiai.

Intervencinės priemonės ekologiniams ūkiams remti

Europos Sąjunga (ES) pagal žaliąjį kursą yra užsibrėžusi ambicingą siekį – iki 2030 m. bent 25 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės turėtų būti skirta ekologiniam ūkininkavimui. Ir Lietuvoje tam skiriamas prioritetinis dėmesys – siekiama, kad ekologiniam ūkininkavimui (kartu su perėjimu prie jo) 2027 m. būtų naudojama 13 proc., o 2030 m. – 15 proc. žemės ūkio naudmenų.

Siekiant stiprinti ekologinį ūkininkavimą bei didinti ekologinių ūkių skaičių, SP numatytos trys intervencinės priemonės: „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“ ir „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“.

Intervencinėje priemonėje „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ parama skiriama už plotus, kuriuose pradedama taikyti ekologinio ūkininkavimo praktika ir metodai, auginant javus, daugiametes žoles, daugiametes žoles sėklai, vaisius, uogas, daržoves, vaistažoles, prieskoninius augalus. Numatytos kompensacinės išmokos: už daugiametes žoles – 206 Eur/ha, už daržoves, bulves, uogynus, sodus, vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius  augalus – 652 Eur/ha, už javus ir daugiametes žoles sėklai – 280  Eur/ha.

Įsipareigojimų trukmė yra 2–3 metai. Jei deklaruojamame plote auginami vienmečiai žemės ūkio augalai arba daugiametės žolės, didžiausias galimas pereinamojo laikotarpio terminas – 2 metai. Jei deklaruojamame plote auginami daugiamečiai žemės ūkio augalai – 3 metai.

Pasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui pagal šią intervencinę priemonę, su tais pačiais įsipareigotais plotais privaloma toliau dalyvauti intervencinėse priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“ ir (arba) „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“. Bendra įsipareigojimų laikotarpio trukmė – 5 metai.

Intervencinėje priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“ parama skiriama už plotus, kuriuose, taikant ekologinio ūkininkavimo praktiką ir metodus, auginami vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniais augalai. Numatyta kompensacinė išmoka – 560 Eur/ha.

Įsipareigojimų trukmė yra 5 metai. Į šį laikotarpį įskaičiuojami ir pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir (arba) SP intervencinę priemonę „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ įvykdyti įsipareigojimai, tuomet įsipareigojimų laikotarpis sutrumpėja iki 3 metų.

SP intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ parama skiriama už plotus, kuriuose, taikant ekologinio ūkininkavimo praktiką ir metodus, auginami javai, daugiametės žolės bei daugiametės žolės sėklai. Numatytos kompensacinės išmokos: už javus ir daugiametes žoles sėklai – 239 Eur/ha, daugiametes žoles – 198 Eur/ha. 

Įsipareigojimų trukmė taip pat 5 metai ir į šį laikotarpį taip pat įskaičiuojami ir pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir (arba) intervencinę priemonę „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“  įvykdyti įsipareigojimai.

Bendras (pagal visas intervencines priemones skirtas ekologiniams ūkiams), sertifikuotas pagal ekologinės gamybos reikalavimus, tinkamas paramai plotas turėtų būti ne mažesnis kaip 1 ha, sudarytas iš ne mažesnių kaip 0,1 ha ploto laukų.

Suvienodinami išmokų dydžiai

Su Europos Komisija buvo suderinti didesni kompensacinių išmokų dydžiai, kurie padidės nuo 3 iki 46 proc. (priklausomai nuo deklaruotos kultūros) ir bus įtvirtinti KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklėse. Atsižvelgiant į tai, jau šiais metais ūkininkai gaus didesnes kompensacines išmokas pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus.

 

Redakcijos nuotrauka

Nr. 299/7

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/07

Žemės ūkio ateitis neaiški, tai šiandien paaiškėjo dar kartą

Šiomis dienomis Vilniuje yra susirinkęs gražus būrys prekinės žemės ūkio produkcijos gamybos lyderių: žemės ūkio bendrovių vadovai, vyriausieji finansininkai, specialistai. Gruodžio 7–8 d. vyksta Lietuvos žemės ūkio bendrovių aso...
2023/12/07

VMVT ragina atsisakyti gyvūnų demonstravimo „gyvose prakartėlėse“

Į gyvais gyvūnais apgyvendintą prakartėlę per šventę Druskininkuose dar vakar dėmesį atkreipė gyvūnų apsaugos organizacijos „Tušti narvai“ vadovė Gabrielė Vaitkevičiūtė ir kėlė klausimą, kodėl Valstybinės maisto ir veteri...
2023/12/07

„Auga Group“ kitąmet tikisi 23,3 mln. eurų EBITDA pelno

Verslininko Kęstučio Juščiaus netiesiogiai kontroliuojama viena didžiausių Baltijos šalyse žemės ūkio investicijų grupių „Auga Group“ 2024 metais planuoja uždirbti 23,3 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius ir...
2023/12/07

Ar medijos paverčia politiką pigiu šou?

Įprasta kritikuoti tiek ats­kirus politikus, tiek ir po­li­­­tiką bendrai – piktintis jos neprofesionalumu, pa­vir­šu­tiniškumu bei sa­va­nau­­diš­kumu. Šiuo met...
2023/12/07

Pelkėse verda tikra pekla (II)

„Ūkininko patarėjas“ toliau plėtoja pelkininkystės temą, kurios pradžia buvo publikuota 2023 m. gruodžio 2 d. numeryje. Tęsiame žurnalistinį tyrimą, kurio esmė – sužinoti, kodėl Europos Sąjungos (ES) ir valstybės lėšos kre...
2023/12/07

LSMU Veterinarijos akademijoje – pokyčiai

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) praneša apie pokyčius universiteto Veterinarijos akademijoje – LSMU Senatas penkerių metų kadencijai patvirtino naujus dviejų fakultetų dekanus.
2023/12/07

Lietuvoje vidutinės degalų kainos mažesnės nei Lenkijoje

Vidutinės degalų kainos per savaitę Lietuvoje pakito skirtingai: benzino kaina sumažėjo 0,7 proc., o dyzelino padidėjo 0,2 proc. Skirtumas tarp šių degalų kainų padidėjo iki 0,04 Eur/l. Pirmą kartą šiais metais vidutinės degalų kaino...
2023/12/07

COVID-19 ir medus: bičių produktai kovoje su virusine infekcija ir jos padariniais

Pasaulį užklupus SARS-CoV-2 viruso sukeltai COVID-19 pandemijai sveikatos sistema susidūrė su nauju iššūkiu – ligos diagnostika ir gydymu. Sergantiems pacientams gydyti buvo naudojami įvairūs vaistai, tačiau tikslios terapijos ...
2023/12/07

Augalinės produkcijos eksporto į Jungtinę Karalystę naujovės

BTOM taikomas augalams ir augaliniams produktams, gabenamiems į Jungtinę Karalystę (JK) suprantamas kaip jų tiekimas į Angliją, Škotiją ir Velsą. Tuo tarpu Šiaurės Airija išlaiko vietą vidinėje Europos Sąjungos (ES) rinkoje ir...