Ashburn +23,2 °C Nedidelis lietus
Penktadienis, 12 Lie 2024
Ashburn +23,2 °C Nedidelis lietus
Penktadienis, 12 Lie 2024

Meldinės nendrinukės projektui rado papildomų lėšų

2024/06/29


Aplinkos ministras Simonas Gentvilas pasirašė įsakymą, kuriuo skyrė papildomą finansavimą VšĮ Baltijos aplinkos forumas projektui „Meldinės nendrinukės apsauga formuojant jai tinkamų kertinių buveinių tinklą Lietuvoje“.

Meldinės nendrinukės projektas, kuris finansuojamas Europos Bendrijos ir Lietuvos valstybės lėšomis ir kurios bendra vertė yra per 4 mln. Eur, oficialiai startavo 2016 m., o praėjusieji metai buvo paskutiniai projekto įgyvendinimo metai, taip liudija tuomečio žemės ūkio ministro Broniaus Markausko, pavadavusio aplinkos ministrą, 2017 m. kovo 27 d. pasirašytas įsakymas.

Tačiau projektas, žemdirbių bendruomenei keliantis prieštaringas nuotaikas, nuo ironijos iki pasipiktinimo, bus tęsiamas dar trejus metus.

Šių metų gegužės viduryje „Baltijos aplinkos forumas“ Aplinkos ministerijai (AM) pateikė prašymą, kad projektui būtų padidintos bendrojo finansavimo lėšos. Ministras tenkino prašymą ir pakoregavo projekto trukmės laiką: 2016–2026 m.

Cituojame įsakymą:

Vykdydamas Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktą ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Baltijos aplinkos forumo 2024 m. gegužės 14 d. raštu Nr. BEF-4-2279 „Prašymas dėl bendrojo finansavimo lėšų padidinimo projektui „Meldinės nendrinukės apsauga formuojant jai tinkamų kertinių buveinių tinklą Lietuvoje” (LIFEMagniDucatusAcrola) Nr. LIFE15 NAT/LT/001024“ pateiktą informaciją:

1. Skiriu papildomą finansavimą viešosios įstaigos Baltijos aplinkos forumo projektui „Meldinės nendrinukės apsauga formuojant jai tinkamų kertinių buveinių tinklą Lietuvoje“ iki 27 342,00 (dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt dviejų) eurų.

2. Pakeičiu 2015 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės, skirtos Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programai (LIFE) įgyvendinti, bendrojo finansavimo lėšų, galutinį sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. D1-252 „Dėl 2015 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės, skirtos Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programai (LIFE) įgyvendinti, bendrojo finansavimo lėšų, galutinio sąrašo patvirtinimo“ ir, jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2017 m. buvo numatyta projektui skirti 736 tūkst. Eur šalies biudžeto lėšų, o dabar ši suma paaugo iki 763,342 tūkst. Eur.

 

ŪP portalo informacija

123rf nuotr.

Dalintis
Verslas