Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023
Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023

Šimtmečio minėjimo renginių ciklą pradėjo tarptautinė konferencija

2023/10/13


Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) 100–mečio jubiliejaus minėjimo šventinių renginių ciklą pradėjo tarptautinė konferencija „Kaimo plėtra 2023: Bioekonomika siekiant Žaliojo kurso tikslų” – atvira platforma tarptautinėms diskusijoms. Į renginį susirinkę mokslininkai, verslo ir valdžios atstovai siekė sukurti tvarų bei atsparų ateities modelį, kuriame darnus ekonominis augimas derinamas su gamtos išteklių išsaugojimu ir aplinkos apsauga.

Investuoja į ateities tvarių biotechnologijų kūrėjų augimą

Sveikindama susirinkusius konferencijos dalyvius, VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė kalbėjo, kad dabartis yra praeities rezultatas, o ateitis yra dabarties tęsinys. „Ateitis stovės ant pamatų, kuriuos padedame dabar. VDU Žemės ūkio akademija – tai vieta, kurioje dirba ir mokosi žmonės, mėgstantys gamtą ir technologijas. Mūsų akademija tampa vis pažangesnė mokslo ir studijų srityje, vis atviresnė visuomenei bendradarbiauti ir dalytis žiniomis. Mūsų akademijoje žinios yra valiuta, o kiekvienas studentas – turtingas investuotojas į išminties obligacijas“, – apie dabartinių veiksmų svarbą ateičiai kalba kanclerė.

Profesorė įsitikinusi, kad dabar svarbiausia misija – puoselėti bendruomeniškumą, partnerystę ir ilgametes tradicijas, atsižvelgiant į pasaulines mokslo ir politikos tendencijas, siekiant plėtoti ir skleisti žemės ūkio biotechnologijų, ekosistemų inžinerijos ir socialinių mokslų žinias, remiančias tvarią biotechnologijų ir kaimo vietovių plėtrą. Pasak kanclerės, būtina dabar sudaryti geresnes sąlygas šio sektoriaus lyderiams augti, vystytis ir prisidėti prie kokybiško maisto ir visavertės gyvenamosios aplinkos kiekvienam žmogui užtikrinimo darnoje su gamta.

Prof. dr. A. Miceikienė atkreipė dėmesį, kad darnumas su gamta turi būti visose veiklos srityse ir džiaugėsi, kad organizuojant konferenciją buvo užtikrinta kuo mažesnė žala aplinkai: atsisakyta konferencijos programos spaudos, vienkartinių dovanų krepšelių, tekstilines dalyvių kortelių juosteles pakeitė neaustinės popierinės, lengvai suyrančios juostelės su augalų sėklomis, atsisakyta plastikinių dalyvių kortelių dėklų ir pačios kortelės mažesnio formato. Tiesioginė transliacija internetu suteikė galimybę susidomėjusiems konferencijos temomis dalyvauti nuotoliu, atsisakyti kelionių ir taip prisidėti prie CO2 pėdsako mažinimo.

VDU ŽŪA konferencija
Siekiant kuo mažesnės žalos aplinkai atsisakyta konferencijos programos spaudos, vienkartinių dovanų krepšelių, tekstilines dalyvių kortelių juosteles pakeitė neaustinės popierinės, lengvai suyrančios juostelės su augalų sėklomis, atsisakyta plastikinių dalyvių kortelių dėklų.

Kviečia susitelkti ir kartu ieškoti sprendimų

VDU komunikacijos prorektorė doc. dr. Vilma Bijeikienė, sveikindama visus susirinkusius džiaugėsi, kad apie tvarumą ne tik kalbama, bet ir stengiamasi jo siekti organizuojant konferenciją, leidžiant visiems dalyviams džiaugtis galimybe prisidėti prie darnaus santykio su aplinka.

Pristatydama universitetą doc. dr. V. Bijeikienė pabrėžė tardisdicpliniškumo ir tarptautiškumo svarbą. „Tarpdiscipliniškumas yra labai svarbus mūsų universiteto pagrindas, pradedant nuo menų, humanitarinių ir socialinių mokslų, baigiant inžinerijos ir žemės ūkio mokslais, kuriuos į mūsų kompetenciją įtraukia VDU Žemės ūkio akademija. Pristatant universitetą svarbu atkreipti dėmesį į bendruomenės tarptautiškumą. Apie 30% mūsų studijų programų yra vykdomos anglų kalba, todėl galime priimti apie 20% studentų ir darbuotojų iš užsienio. Universiteto miestelyje galite sutikti studentų iš maždaug 80 pasaulio šalių. Tai taip pat suteikia studentams galimybę ugdyti savo kompetencijas labai tarptautinėje aplinkoje“, – apie universiteto išskirtinumą kalba doc. dr. V. Bijeikienė.

Prorektorė pastebi, kad mums, gresiančios problemos yra labai sudėtingos ir kai kuriais atvejais mes jau pasiekėme ribą, kurią peržengus nėra galimybės grįžti atgal. „Turime galvoti apie ateities kartas ir apie tai, kaip galėtume nuo pat mažens vaikus įkvėpti būti kitokiais, rūpintis pasauliu, domėtis darnumo ir tvarumo klausimais, pradedant demokratijos išsaugojimu ir baigiant darniu santykiu su aplinka“, – apie būtinybę įkvėpti jaunimą siekti pokyčių kalba doc. dr. V. Bijeikienė.

Siekia darnios ir tvarios bendruomenės formavimo

Pasak prof. dr A. Miceikienės, VDU Žemės ūkio akademijos vizija – stipri Baltijos regiono universitetinė žemės ūkio mokslų mokykla, veikianti geriausių pasaulio universitetų lygiu, tarnaujanti mūsų šaliai bei tvariam pasaulio vystymuisi. „Akademijos veikla grindžiama asmens akademine laisve, demokratija, atvirumu, atsakomybe, kūrybiškumu, bendruomeniškumu, partneryste, pagarba tradicijoms, tvarumu ir akademine kompetencija. Visi padaliniai yra atsakingi už darnios ir tvarios akademijos bendruomenės plėtrą. Džiaugiamės, kad ši vizija artima bendruomenei ir jaučiame visų įsitraukimą į jos įgyvendinimą“, – vertindama visų VDU ŽŪA bendruomenės narių indėlį į bendrų tikslų siekimą kalba kanclerė.

Profesorė džiaugiasi, kad susikoncentravimas į svarbiausius tikslus ir kryptingas jų siekimas pastebimas ir įvertinamas. „Didžiuojamės gaunamais apdovanojimais ir pasiekimais. Verslo partnerių įvertinimas, aukštos vietos tarptautiniuose reitinguose, didžiausia paroda Baltijos šalyse – tai tik keletas VDU ŽŪA pasiekimų. Su Akademija bendradarbiauja daugiau nei 18 strateginių partnerių iš užsienio šalių. Aktyviai įsitraukiame į įvairių tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veiklas. Esame daugiau nei 40 tarptautinių organizacijų nariai. Didžiuojamės savo, kaip strateginio partnerio, misija“, – apie pasiekimus kalba prof. dr. A. Miceikienė.

Ypatingas dėmesys į tvarumą vedančiai bioekonomikos technologijų plėtrai

VDU ŽŪA kanclerė atkreipia dėmesį, kad būtina išlikti susitelkus bendruomenės, valstybės ir tarptautiniu lygiu ir toliau siekti mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, ieškoti sprendimų kitoms iššūkių keliančioms problemoms.

„Mūsų mokslinių tyrimų kryptys yra susijusios su strateginiais dokumentais, daugiausiai dėmesio skiriant bioekonomikos ir kaimo vietovių plėtrai, biomasės inžinerijai ir atsinaujinančiai energijai, akvakultūrai, tribologijai ir tiksliajai žemdirbystei. Mums labai svarbu sveikas dirvožemis ir augalai, biologinės įvairovės didinimas, prisitaikymas prie klimato kaitos mūsų pavidalu ir inovatyvūs maisto produktai, tvari miškininkystė ir vandens bei žemės išteklių valdymas“, – apie svarbiausias mokslinių tyrimų kryptis kalba prof. dr. A. Miceikienė.

Žmonės – svarbiausias kapitalas bioekonomikos vystymui ir kaimiškųjų vietovių gyvybingumui

Nebraskos universiteto Medicinos centro mokslininkė Athena Katharina Ramos, pristatydama pranešimą „Žemės ūkio, imigrantų integracijos ir kaimo gerovės sankirta: Bendruomenės kūrimo galimybės permainingais laikais“ pabrėžė žmonių, kaip kapitalo, svarbą bioekonomikos plėtrai kaimiškosiose vietovėse. Mokslininkė atkreipė dėmesį į žemės ūkio, imigrantų integracijos ir kaimo gerovės sąsajas. Ji pažymėjo, kad bioekonomika – tai ne tik atsinaujinantys ištekliai, gaunami iš žemės ir jūros, iš kurių gaminamas maistas, medžiagos ir energija. „Bioekonomikos plėtra taip pat apima ir atsigręžimą į žmones. Ji apima ir žmonių įtraukimą į tokių išteklių gamybą. Tai apima žmogiškąjį bei kultūrinį kapitalą, kuris susijęs su visais šiose srityse dirbančiais žmonėmis. Tai yra turtas, į kurį galime investuoti ir kurį galime panaudoti didesnei plėtrai“, – pastebėjimais dalijasi mokslininkė.

K. Ramos atkreipia dėmesį, kad labiau išsivysčiusiose ir didesnes pajamas gaunančiose šalyse gimstamumas kaimo bendruomenėse mažėja, vadinasi mažėja ūkiuose augančių vaikų, o tai reiškia, kad mažėja žemės ūkio patirties ir išsilavinimo turinčių žmonių. „Matome, kad vis daugiau žmonių, kai jų vaikai užauga, išsikelia iš kaimo bendruomenių į miestus, kur, kaip manoma, yra daugiau galimybių įgyti patirties ir daryti tai, ką jie nori veikti gyvenime. Be to, matome technologijų ir mokslo pažangą, dėl kurios atsiranda įvairių rūšių darbo vietų, reikalingų ir prieinamų kaimo vietovėse. Kadangi mažėja žmonių, augančių ūkiuose, gyvenančių kaimo vietovėse ir užimančių mums reikalingas darbo vietas, problemas, su kuriomis susiduriama kai kuriose kaimo vietovėse, sprendžiame pasitelkdami tarptautinius migrantus. Migracija nėra vietinis reiškinys, tai pasaulinė tendencija“, – apie vykstančius pokyčius ir imigraciją skatinančius veiksnius kalba A. K. Ramos.

Mokslininkė atskleidžia, kad 2019 m. visame pasaulyje buvo 169 mln. darbuotojų migrantų. „Tai neįtikėtinas skaičius žmonių, kurie palieka savo namus, kad galėtų dirbti. Darbuotojai migrantai sudaro apie 5 proc. visos pasaulio darbo jėgos. Maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, 859 mln. darbuotojų migrantų dirba žemės ūkio darbus. Ir dar apie 375 mln. žmonių dirba perdirbant žemės ūkio produktus. Jei tai sudėtume, būtų 1,23 mlrd. žmonių, dirbančių ir dalyvaujančių žemės ūkio ir maisto produktų sistemoje visame pasaulyje, kurie yra migruojantys darbuotojai. Žemės ūkiui ir kaimo plėtrai tenka pagrindinis vaidmuo siekiant tvaraus vystymosi tikslų, įskaitant maisto gamybą, užimtumą, aplinkos tausojimą“, – kalba mokslininkė ir pastebi, kad ypatingai svarbu išlaikyti šio sektoriaus gyvybingumą, ką gali padėti pasiekti lankstesnė su tarptautine migracija susijusi politika ir aktyvesnė imigrantų integracija į vietos bendruomenes.

Išmanusis ūkininkavimas – esamų ir ateities iššūkių sprendimui

Čekijos gyvybės mokslų universiteto Prahoje mokslininkas Jiří Mašek, pristatydamas pranešimą „Išmanusis ūkininkavimas – nauja žemės ūkio era“ atkreipė dėmesį, kad išmanusis ūkininkavimas – itin aktualus pastarųjų metų reiškinys.

Mokslininkas įsitikinęs, kad visuomenėje pastebimai keičiasi ir požiūris į žemės ūkį, jo reikšmę. „Matome pasaulines tendencijas, prie kurių turime prisitaikyti, atsižvelgiant į pasaulinius pokyčius, klimato kaitą ir galbūt situaciją pasaulinėje rinkoje. Jei pažvelgtume į žemės ūkį, mūsų pasaulis yra mūsų žemės ūkis, ir mes susiduriame su didžiausia problema per visą istoriją, nes per pastaruosius 50 metų gyventojų skaičius Žemėje padvigubėjo, o dirbamos žemės plotas liko toks pat. Dėl šios priežasties turime didinti maisto gamybos intensyvumą, nes siekiame sumažinti skurdą ir badą pasaulyje. Žemės ūkis 4.0, tikslioji žemdirbystė, ūkininkavimas pelkėse – tai gali būti receptas, kaip spręsti demografinių pokyčių, gamtos išteklių trūkumo, taip pat klimato kaitos ir maisto švaistymo keliamus iššūkius“, – pastebi J. Mašek ir prognozuoja, kad ateityje šias problemas padės spręsti grupėmis, spiečiais dirbantys mažieji robotai.

Kalbėdamas apie robotizaciją mokslininkas prognozuoja ir naujus iššūkius, kuriems reikia ruošti aukštos kvalifikacijos, agronomijos ir IT sistemų specifiką išmanančius specialistus. „Tikėtina, kad augant robotizacijos mastams, vis dažniau kils kibernetinio saugumo iššūkių, nes jei turite robotus, kurie yra internete, jūs keičiatės duomenimis, todėl įsilaužėlis gali per nuotolį pasiekti jūsų kompiuterį ar robotus valdančią sistemą ir juos pasisavinti. Kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga bus vis svarbesnis klausimas. Tam jau dabar reikia rengti kvalifikuotus specialistus“, – įžvalgomis apie augantį aukštos kvalifikacijos, agronomijos ir IT sistemų specifiką išmanančių, specialistų poreikį dalijasi J.Mašek.

Mokslininkas atkreipia dėmesį, kad dabar kalbame apie žemės ūkį 4.0 ir pramonę 4.0, kuri netrukus bus pakeista pramonės 5.0. J. Mašek prognozuoja, kad artimoje ateityje bus žmonių ir robotų bendravimas ir sąveika, ir tikėtina, kad sąveika vyks tik tarp robotų, žmonių užduotis bus prižiūrėti jų darbą.

 

VDU ŽŪA informacija

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/09

Milijonai įsisavinti. Išmokų meldinės nendrinukės „apsaugai“ nusipelno ne visi? (II)

Išgarsinto brangiausio Lietuvoje paukštelio meldinės nendrinukės išsaugojimas dosniai remiamas ne tik per europinę LIFE programą, bet ir iš žemės ūkiui bei kaimo plėtrai skiriamos paramos. Šio reto giesmininko gl...
2023/12/09

Liūdnas koplytėlių, koplytstulpių tuštėjimo metas

XIX a.–XX a. pradžia – kryždirbystės klestėjimo laikas, apie kurį daugiausia žinoma. Kryžiai ir koplytėlės, pilnos meniškų liaudies meistrų sukurtų šventųjų skulptūrų, atitiko lietuvio dvasinės raiškos būdą, esteti...
2023/12/09

Į ūkį traukia gausybė šeimų: šeimininkas siūlo ypatingą pramogą

Artėjančios šventos Kalėdos – stebuklingas laikas, kai norisi daugiau laiko skirti jaukumui, šeimai ir namams. Snieguotas ir šaltas gruodis kviečia parnešti į namus eglę ir skubėti su šeima ją puošti.
2023/12/09

Mėsos kukuliai per Kūčias ir kiti švedų kalėdinių tradicijų išskirtinumai

Nors kalėdinis laikotarpis džiugina įvairių tautybių žmones, gyvenantiems šiaurės šalyse jis dar ypatingesnis: šaltas ir tamsias žiemas norisi praskaidrinti šventišku spindesiu ir mielais ritualais. Lietuvių bend...
2023/12/09

Paraiškas teikę bendradarbiauti norintys smulkūs ūkio subjektai – pirmumo eilėje

Nuo spalio 2 d. iki lapkričio 13 d. šalies smulkieji ūkio subjektai teikė paraiškas dėl paramos tarpusavio bendradarbiavimui. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau sudarė ir šių paraiškų pirmumo eilę.
2023/12/09

Kretingos potvynio pamokos: ką prevenciškai gali padaryti savivaldybės ir patys gyventojai

Lapkričio pradžioje Kretingoje po stipraus lietaus kilęs potvynis, užpylęs gatves ir kiemus, ne tik naikino žmonių turtą, bet ir kilo taršos pavojus: teko į vandens telkinius išleisti nevalytas nuotekas. Šis įvykis atskleidė, ...
2023/12/08

Remia sveikesnį vaikų maitinimą

Iki gruodžio 31 d. šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigos gali teikti paraiškas pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokykl...
2023/12/08

Pelkėse verda tikra pekla (II)

„Ūkininko patarėjas“ toliau plėtoja pelkininkystės temą, kurios pradžia buvo publikuota 2023 m. gruodžio 2 d. numeryje. Tęsiame žurnalistinį tyrimą, kurio esmė – sužinoti, kodėl Europos Sąjungos (ES) ir valstybės lėšos kre...
2023/12/08

Investicijų projektams trūkstant valstybės žemės diskutuojama, iš kur jos paimti

Aplinkos viceministrei pareiškus, kad Lietuvoje beveik nėra laisvos valstybinės žemės investicijų projektams, Seimo Ekonomikos komiteto nariai abejoja, ar reikia steigti tokios žemės rezervo fondą. Kai kurie jų siūlo iš ūkininkų paim...