Ashburn +20,5 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 29 Rgs 2023
Ashburn +20,5 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 29 Rgs 2023

VAT priminimas: AAP tiekti ir platinti gali ne kiekvienas

2023/03/28


Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VAT), atlikdama augalų apsaugos produktų (AAP) rinkos priežiūrą, siekia užtikrinti, kad jie būtų saugūs naudoti ir legalūs. Atkreipiame fizinių ir juridinių asmenų dėmesį į pagrindinius reikalavimus, kuriuos privaloma žinoti visiems tiekiantiems ar platinantiems AAP ar ketinant šia veikla užsiimti.

Gali būti platinami ir reklamuojami tik Lietuvoje registruoti arba tapatūs Lietuvoje registruotiems AAP. Griežtai draudžiama prekybai tiekti Lietuvos Respublikoje (LR) neregistruotus, falsifikuotus ir (ar), netapačius LR registruotiems AAP, taip pat – pasibaigusio galiojimo ir nė vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje beicuotas neregistruotu AAP augalų sėklas. Visi platinami AAP privalo būti paženklinti etiketėmis lietuvių kalba. Tiekdami rinkai beicuotas augalų sėklas, dauginamosios medžiagos tiekėjai privalo užtikrinti jos tinkamą ženklinimą (beicuotų sėklų etiketėje ir (arba) prie jų pridedamuose dokumentuose turi būti nurodytas AAP, kuriuo buvo beicuotos sėklos, pavadinimas, tame produkte esančios veikliosios medžiagos pavadinimas bei nurodytos standartinės frazės dėl saugos priemonių ir riziką mažinančios priemonės).

Prekybai būtinas leidimas

Fiziniams ir juridiniams asmenims patariame AAP pirkti tik iš legalių platintojų. Prekyba AAP konkrečioje vietoje ar internetu leidžiama tik turint AAP platinimo leidimą, kurį išduoda Augalininkystės tarnyba.

Leidimas platinti AAP suteikiamas ypač operatyviai – jau kitą dieną po deklaracijos ir pateikus reikiamus dokumentus Augalininkystės tarnybai bei už paslaugą sumokėjus valstybės rinkliavą.

Įspėjame, kad nelegalūs (neregistruoti, falsifikuoti) produktai gali pakenkti ne tik apdorojamiems augalams, bet ir aplinkai, ypač vandens organizmams, naudingiems vabzdžiams, taip pat turėti neigiamą poveikį sveikatai žmogaus, kuris vartoja augalinę produkciją, užaugintą naudojant nelegalius, vadinasi, netikrinamus dėl saugos AAP. Tuo tarpu prieš registruojant AAP visada įvertinamas ne tik produkto efektyvumas, bet ir poveikis žmogui bei aplinkai, veikliųjų medžiagų likučių susidarymas augaluose.

Kvalifikacijai kelti rengiami kursai

Platinimo leidimo turėtojai prekybos vietoje turi užtikrinti pakankamą skaičių kvalifikuotų darbuotojų, išklausiusių augalų apsaugos platintojų mokymo kurso programą ir turinčių galiojančius augalų apsaugos pažymėjimus. Tik kvalifikuoti darbuotojai pirkėjams gali suteikti patikimos informacijos apie įsigyjamų AAP naudojimo reikalavimus – tinkamą saugojimą, saugų naudojimą ir AAP likučių bei tuščių pakuočių tvarkymą, taip pat apie alternatyvius AAP, keliančius mažesnę riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. Augalų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka privaloma kas 5 metus atnaujinti įgytas žinias.

Informacija apie augalų apsaugos kvalifikacijos tobulinimo kursus, jų laiką bei vietą, mokymus atliekančias įstaigas skelbiama VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto puslapyje.

Neprofesionaliems naudotojams, t. y. asmenims, neturintiems augalų apsaugos pažymėjimo, draudžiama parduoti profesionaliajam naudojimui skirtus AAP.

Platinantys AAP internete taip pat turi paisyti reikalavimų: skelbti ne tik informaciją apie produktus, bet ir jų etiketes, kuriose aiškinama, kaip saugiai AAP naudoti.

Reikalavimai AAP laikymui

Visi AAP platintojai privalo turėti reikalavimus atitinkančias patalpas, kuriose turi būti įrengtas mechaninis vėdinimas, grindys atsparios laikomų cheminių medžiagų poveikiui ir nelaidžios skysčiams. Patalpos turi būti paženklintos ir laikomos užrakintos. AAP turi būti laikomi ant padėklų ar lentynose. AAP gali būti laikomi ir rakinamose spintose su įrengtu mechaniniu vėdinimu. Saugojimo patalpose privalo būti saugomų AAP saugos duomenų lapai bei talpyklos su natūraliais (smėliu, pjuvenomis, durpėmis ar kitais) ar sintetiniais sorbentais.

Draudžiama platinti pasibaigusio galiojimo termino produktus. Tokius AAP (jeigu galiojimo terminas pasibaigė ne daugiau nei prieš 12 mėn.) galima tiekti rinkai tik turint gamintojo laboratorijoje ar akredituotoje laboratorijoje atlikto tyrimo teigiamus rezultatus ir AAP gamintojo ar jo įgalioto atstovo rašytinę išvadą (popierinę ar elektroninę), kad pasibaigusio galiojimo termino AAP kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis atitinka LR registruoto AAP sudėtį. Šiuos dokumentus reikia pateikti Augalininkystės tarnybai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tiekimo rinkai pradžios. Pasibaigusio galiojimo termino AAP pakuotė privalo būti papildomai paženklinta žymeniu: „Augalų apsaugos produkto galiojimo terminas pratęstas iki (data)“.

Už pažeidimus gresia baudos

2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus ANK 342 str. pakeitimams yra padidintos baudos už AAP vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai, reklamavimo, įvežimo į LR reikalavimų pažeidimus.

Siekiant išvengti nusižengimų ir administracinės atsakomybės už juos, raginame domėtis teisės aktų reikalavimais ir jų griežtai laikytis. Ypač didelės baudos už LR neregistruotų, netapačių ir falsifikuotų AAP įvežimą ir tiekimą rinkai numatytos juridiniams asmenims Augalų apsaugos įstatyme ir gali siekti iki 14 proc. bendrųjų metinių pajamų.

Visuomenę raginame nebūkite abejingai ir pranešti apie pastebėtus galimus AAP platinimo ar naudojimo veiklos pažeidimus, ypač – apie galimai nelegalios prekybos AAP atvejus.

 

VAT informacija

123rf nuotrauka

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/09/28

UAB „Pieno tyrimai“ – jau 30 metų

UAB „Pieno tyrimai“ šie metai yra ypatingi – spalio mėnesį sukanka 30 metų. 1993 m. spalio 15 d. įregistruota „Valstybinė eksperimentinė pieno kokybės tyrimo laboratorija“, nuo 1994 metų vadinama Pieno tyrimais.
2023/09/28

Lietuvoje degalų kainų augimo tempai lėtėja

Per savaitę degalų vidutinės kainos Lietuvoje nežymiai padidėjo: benzinas pabrango 0,04 proc., dyzelinas 0,7 procento. Nors mūsų šalyje degalų kainos yra 0,11–0,21 Eur/l mažesnės nei Latvijoje ir Estijoje, tačiau benzino vidutinė kain...
2023/09/28

Seime skinasi kelią siūlymas branginti mėgėjų žvejybą

Seimas pradėjo svarstymus, ar du–keturis kartus pabranginti mėgėjų leidimus žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose.
2023/09/28

Ekonomikos vargo indeksas: šalies ekonomikos atsparumas ir toliau išlieka esminiu uždaviniu

2023 m. Lietuva pradėjo didžiausią ekonomikos vargą patiriančių valstybių trejetuke, skelbia Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI).
2023/09/28

Įsisiautėjo mėlynojo liežuvio liga

Rugsėjo pradžioje keturiuose Nyderlandų avininkystės ūkiuose buvo patvirtinta mėlynojo liežuvio liga. Šiandienos oficialiais duomenimis, užkratas pateko jau į 319 ūkių. Padėtis rimta: kol kas nėra vakcinos, prekyba sustabdyta, ūkiai skaičiu...
2023/09/28

Europos Komisija skelbia rugsėjo mėnesio sprendimus dėl pažeidimų

Šiandien Europos Komisija (EK) paskelbė rugsėjo mėnesio sprendimus dėl pažeidimų. Jais EK imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, nevykdančias ES teisėje nustatytų prievolių.
2023/09/28

Demencija: kai žodis išties žeidžia

Kalbiname asociacijos „Demencija Lietuvoje“ pirmininkę Ievą Petkutę apie bendravimo iššūkius su demencija sergančiais pacientais. Ji akcentuoja, kad visų pirma turėtume jausti pagarbą žmogui. Dažnai žeminančios replikos a...
2023/09/28

Ministras K. Navickas: „Jau dabar turime pradėti kalbėti ir galvoti, ką mums reikš Ukrainos ir jos žemės ūkio sektoriaus priėmimas į ES šeimą“

Paryžiuje vykusiame septintajame leidinio „Politico“ organizuotame aukšto lygio susitikime politikai, ūkininkai, maisto pramonės lyderiai, mokslininkai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai diskutavo, kas laukia Europos maist...
2023/09/28

Pateiktos paraiškos dėl paramos apsisaugoti nuo plėšrūnų

Iki rugsėjo 22 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje buvo priimamos paraiškos dėl paramos įsigyti priemones, reikalingas apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo plėšrūnų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonė...