Ashburn +22,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +22,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

VSTT žemės savininkams apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

2023/11/14


Patvirtinus natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius žemės, savininkai apie nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas informuojami registruotais laiškais, atkreipia dėmesį Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT). Tai informacinio pobūdžio pranešimai. Jais žemės sklypų savininkai ir kiti suinteresuoti asmenys yra informuojami apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, taikomas tenkinant viešąjį interesą. Beje šios sąlygos nėra naujos, jos taikomos nuo 1993 m.

Jei gavote tokį informacinį pranešimą, Jums nereikia imtis skubių veiksmų. Tais atvejais, kai manote, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos klaidingai bet kuriuo metu galėsite teikti prašymą joms tikslinti.

VSTT specialistai gali tikslinti pelkių ir šaltinynų bei natūralių pievų ir ganyklų žemėlapius: 1) esant pagrįstoms aplinkybėms, 2) atsižvelgiant į argumentuotus fizinių ar juridinių asmenų prašymus. Žemėlapiai tikslinami remiantis žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu.

Žemės sklypų savininkai arba jiems atstovaujantys fiziniai ar juridiniai asmenys (pagal įgaliojimą), nesutinkantys su patvirtintuose pelkių ir šaltinynų ir natūralių pievų ir ganyklų žemėlapiuose pateikta informacija, gali teikti Tarnybai argumentuotus prašymus dėl šių žemėlapių keitimo (pagal 33 aprašo punktą): 1) teritorijų ribų koregavimo, 2) teritorijų išėmimo arba įtraukimo.

Prašyme turėtų būti nurodytas: 1) žemės sklypo(-ų), į kurį(-iuos) patenka koreguotinos arba įtrauktinos teritorijos, unikalus numeris, 2) atstovavimo pobūdis (nuosavybės teisė arba atstovavimas pagal įgaliojimą), 3) išdėstyti argumentai, kodėl reikėtų keisti žemėlapį.

Prie prašymo keisti žemėlapį reikėtų pateiktį schemą su pelkių ir šaltinynų ar natūralių pievų ir ganyklų ribomis (situacijos brėžinys su žemės naudmenomis). Gali būti pridėta ir papildoma medžiaga (vietovės, augalinės dangos nuotraukos, planavimo dokumentai, teismo nutartys ir kt.), galinti padėti priimti sprendimą.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus šia tema galite rasti: https://bit.ly/45WHduB

Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius rasite:

1) Biologinės įvairovės duomenų bazės (BIOMON) svetainėje (https://biomon.lt/szns);

2) Lietuvos Respublikos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt/map) duomenų rinkinyje „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“. Portale www.geoportal.lt pasirinkite šiuos meniu turinius: Žemėlapiai > Viešosios paslaugos > Kitų temų duomenys > Aplinkosauga > Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

 

VSTT informacija

Dalintis