Nubausti nekokybiškos renovacijos vykdytojai, svarstys atimti atestatą

TermovizinėsValstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistams atlikus daugiabučio gyvenamojo namo Jonavos r. atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimą paaiškėjo, kad ne visi darbai atliekami sąžiningai ir kokybiškai. Už tai atsakingam darbų vadovui, techniniam prižiūrėtojui ir rangovui skirtos baudos ir privalomieji nurodymai ištaisyti klaidas ir netikslumus. Statybos produkcijos sertifikavimo centras spręs dėl jų kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo.
Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialistams atlikus daugiabučio gyvenamojo namo Rukloje, Jonavos r. atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimą paaiškėjo, kad ne visi darbai atlikti kokybiškai.
Nustatyta, kad netinkamai tikrinta atliktų statybos darbų kokybė, statytojas (užsakovas) neinformuotas apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų. Taip pat trūko įrašų statybos darbų žurnale būtinų tam, kad rangovas pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų pažeidimus.
„Dar kartą pakartosiu, kad renovacijos kokybei užtikrinti bus metamos visos pajėgos. Kiekvienas renovuojamas daugiabutis nepranešant bus nuolat tikrinamas. Taip pat svarbu, kad ir gyventojai būtų akylūs – jeigu kyla įtarimas – skambinkite, rašykite – tikrai nebus pažiūrėta pro pirštus“, – sako aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.
Aplinkos ministerija jau anksčiau nurodė Būsto energijos taupymo agentūrai, Teritorijų planavimo ir statybų inspekcijai, UAB „Projektų ekspertizė“ bei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui sustiprinti daugiabučių renovacijos darbų (ir visų su tuo susijusių veiklų) kontrolę. Nuolat renovuojamus daugiabučius taip pat tikrins ir Valstybinė darbo inspekcija.
Patikrinimas taip pat parodė, kad atnaujinimo (modernizavimo) darbai buvo vykdomi pažeidžiant projekte numatytus sprendinius. Dalyje sumontuotų palangių neužtikrintas privalomas 5 proc. nuolydis. Dalis fasadinių plokščių išsibangavusios (galimai dėl laisvumo nebuvimo plokštėse ties kniedžių tvirtinimu). Angokraščiai apie langus suformuoti nesilaikant brėžinio sprendinių, neišlaikyta statmena plokštuma langui. Patikrinimo metu patikrintas nuogrindos nuolydis buvo į namo pusę, o ne nuo jo. Vietoje suprojektuotų 10 rūsio langų įrengti 5 langai, šis projekto pakeitimas neįregistruotas statybos darbų žurnale. Techninėse projekto specifikacijose nurodyta, kad priebučio plokštė išardoma ir vietoje jos įrengiama betoninių trinkelių danga. Patikrinimo metu nustatyta, kad ši plokštė neišardyta, o betoninės trinkelės suklotos ant esamos plokštės.
Statybos vadovas nevykdė Statybos techniniame reglamente nurodytų prievolių nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai (tarp jų specialieji darbai) būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą, statybos leidimą, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui).
Statybos vadovui ir techniniam prižiūrėtojui skirtos baudos. Rangovui ir techniniam prižiūrėtojui surašyti privalomieji nurodymai, kuriais jie įpareigoti pašalinti nustatytus trūkumus iki balandžio 31 d.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija kreipėsi į Statybos produkcijos sertifikavimo centrą dėl statybos vadovo ir techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo.

Visuomenės informavimo skyrius
2014-03-25