Nuostoliai – milijoniniai, o algos – didesnės už Prezidento

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC) jau kuris laikas velkasi kelių milijonų nuostolių šleifas. Tačiau, pasirodo, tai jokia kliūtis mokėti kai kuriems specialistams keleriopai didesnį darbo užmokestį negu siūloma rinkoje, gerokai didesnį negu šalies Prezidento. Ir tai ne vienintelis akibrokštas šioje įstaigoje, išvertęs iš posto daug metų čia užsisėdėjusį vadovą.

Atskleidė valdyba

Birželį pradėjusi dirbti nauja ŽŪIKVC valdyba, kurios daugumą sudaro nepriklausomi nariai, pastebėjo, kad  įmonė dirba nuostolingai ir net nesitiki pasiekti 2021 m. su ministerija suderintų finansinių rodiklių, neturi jokio  plano, kaip suvaldyti situaciją. Nepaisant to, kai kuriems darbuotojams mokami atlyginimai visiškai neatitinka rinkos sąlygų.

Vieno darbuotojo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais siekė net 18 tūkst. eurų. Nelabai gražu skaičiuoti svetimus pinigus. Tačiau nė iš tolo panašių algų, kokios kai kam mokamos ŽŪIKVC, negauna nei šalies vadovas, nei premjeras, nei ministrai.

Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui pareikalavus pasiaiškinti dėl susidariusios situacijos, įmonės generalinis direktorius Sigitas Puodžiukas nedelsdamas paliko savo pareigas.

Galimybės pasišildyti rankas

Ką veikia ši didžiulius atlyginimus mokant valstybinė įmonė, kurioje vienokiose ar kitokiose pareigose S. Puodžiukas praleido du dešimtmečius? ŽŪIKVC yra iš valstybės turto įsteigta įmonė. Jos savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Žemės ūkio ministeriją. Įmonė turi  užtikrinti efektyvų Žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų veikimą, dalyvauja paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos kūrimo procesuose, teikia operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse. Uždaviniai iš tiesų dideli ir atsakingi. Tačiau kartu čia nemažai galimybių pasišildyti rankas.

„Kai įmonėje kai kuriems darbuotojams mokamas net iki 18 tūkst. eurų vidutiniškai per mėnesį siekiantis atlyginimas, klesti nepotizmo apraiškos. Įmonė grimzta į vis didesnius nuostolius ir neturi plano, kaip padėtį taisyti, tad jos vadovas privalo trauktis“ , – įsitikinęs žemės ūkio ministras Kęstutis  Navickas.

Vadovas nežinojo?

Vasarą valdyba atskleidė, kad įmonėje daug darbuotojų, kurie tarpusavyje yra susiję giminystės ryšiais, joje įdarbinta nemažai žmonių, kurie vienaip  ar kitaip siejami su  Žemės ūkio ministerijos darbuotojais. Kurį laiką to niekas nepastebėjo, nes ne visi darbuotojai tinkamai deklaruoja savo interesus. Vargu, ar viso to nežinojo S. Puodžiukas. Tai, pasak valdybos, kelia rimtų abejonių, ar įmonėje tinkamai veikia vidaus kontrolės sistemos. ŽŪIKVC vadovybė nesiėmė realių veiksmų  valdybai paraginus didinti veiklos efektyvumą įmonės viduje. Įmonės projektų įgyvendinimo praktika yra orientuota į siauros suinteresuotos grupės finansinių poreikių tenkinimą ir didina įmonės nuostolius. Paskyrus laikiną vadovą, valdyba artimiausiame posėdyje inicijuos išsamų Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro vidaus auditą.

Neįtikinamas pasiteisinimas

Pasitraukimo iš pareigų dieną K. Puodžiukas LRT radijui teisinosi, kad ne  visų įmonės darbuotojų atlyginimai tokie drastiškai dideli ir nepagrįsti. Pasak jo, informacinių technologijų specialistams neretai tenka padirbėti ir naktį, ir poilsio dienomis, neskaičiuojant laiko, todėl už darbą reikia jiems deramai atlyginti. Juo labiau kad tokių specialistų nuolat visur trūksta. Tuo metu ministras sako, kad įmonėje yra visas sąrašas žmonių, kurie gauna neproporcingai didesnius atlyginimus palyginti su kitais darbuotojais. „Galima sakyti, kad vienas ar kitas darbuotojas turi didesnį krūvį ir gauna daugiau, bet negali būti tai ilgalaikiai ir tokie dideli skirtumai. Yra tokių atvejų, kai įstaigoje dirba sutuoktiniai – viena pusė atsakinga už personalo valdymą, kita – gauna neproporcingai didesnį atlyginimą, nors programavimo užduočių neatlieka

„Tikimės, kad naujas vadovas, kurio atranka bus paskelbta netrukus, turės viziją, kaip itin svarbias funkcijas atliekančioje įmonėje užtikrinti skaidrumą ir tvarius finansinius rezultatus“, – sako žemės ūkio ministras K. Navickas.

Netikėtas sugrįžimas

K. Puodžiukas ŽŪIKVC vadovavo nuo šių metų sausio 8 dienos. Tačiau iš viso šias pareigas įmonėje jis ėjo 16 metų – nuo 2002 iki 2018 metų, vėliau buvo centro vadovo pavaduotojas.

Žemės ūkio ministras K. Navickas generaliniu direktoriumi S. Puodžiuką paskyrė tada, kai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pernai gruodį nusprendė,  kad pirmąją vietą laimėjęs buvęs žemės ūkio viceministras Evaldas Gustas negali eiti šių pareigų dėl galimo interesų konflikto, nes spalį jis pasirašė ministerijos Strateginio planavimo komiteto posėdžio protokolą – jo pagrindu centrui buvo skirta lėšų.

Jei ne ši aplinkybė, vargu ar S. Puodžiukui vėl būtų atsivėręs kelias į šios įmonės postą, kuriame jis jau buvo pabuvojęs ne vienus metus.  2019-aisiais ta pat VTEK  paskelbė S. Puodžiukui nepalankią išvadą – komisija tąkart nustatė, kad jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai pasirašė kelis įsakymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo savo sūnui. Vieną šių įsakymų jis pasirašė tada, kai ministrui pareiškė nusišalinąs nuo sprendimų, susijusių su sūnumi.

Išmoktos ir neišmoktos pamokos

Pasak Žemės ūkio ministerijos kanclerio Valdo Aleknavičiaus, ministerija tuomet gavo VTEK atsakymą, kad buvusio įmonės vadovo pažeidimas nebegalioja, nes nuo jo praėjo daugiau nei vieneri metai, be to, S. Puodžiukas dėl to nebuvo atleistas iš darbo, apribojimai jam netaikomi. Pats S. Puodžiukas prisipažino, kad centre vyresniuoju specialistu – maketuotoju ir dizaineriu dirba jo sūnus, tačiau pamoką dėl nusišalinimo jis jau išmokęs ir  tokių klaidų daugiau nekartojęs. Bet akivaizdu, kad padarė naujų, matyt, dar didesnių,  ir tai jam kainavo postą.

Sena praktika

Skandalų S. Puodžiukas neišvengė ir prieš keletą metų, kai paaiškėjo, kad į darbą jis priėmė  „aukštesnių žmonių“ proteguotus patarėjus.

„Nevartočiau sąvokų „primestas“, „nuleistas“ ar „spaudimas“, tiesiog yra bendroji praktika, kada mes sulaukiame aukštesnių vadovų prašymų pagelbėti, išspręsti problemą įdarbinant vieną arba kitą žmogų“, – tuomet, išaiškėjus šiems faktams,  aiškino S. Puodžiukas.

Kartu jis teigė neturėjęs pasirinkimo dėl nurodytų asmenų įdarbinimo, nors pats atsako už tai, kas vyksta jo vadovaujamoje įstaigoje. „Atsakomybė yra, be abejo, aš bet kokiu atveju už tai, kas vyksta įmonėje, atsakau, bet aš dar kartą pasikartosiu – yra tiesiog tokia praktika. Tokia praktika buvo ir ji, kaip suprantu, po truputėlį keičiama“, – dėstė jis.

Nereikėjo, bet priėmė

K. Puodžiukas tuomet pripažino, kad patarėjų jam iš tiesų nereikėjo, juos vadino pertekliniais žmonėmis. „Nebuvo taip, kad buvo labai reikalingi tie patarėjai, žiūrint iš mano darbinės praktinės patirties. Aš tikiu, kad žmonės kompetentingi, bet kadangi turiu gerą kolektyvą, vertinčiau kaip perteklinį darbuotojų skaičių, nemenkindamas jų patirties. Iš esmės sakyčiau, kad jie kaip ir nebuvo reikalingi“, – teigė tada ŽŪIKVC vadovas.

Vienas iš  S. Puodžiuko priimtų nelabai reikalingų, kaip jis pats sako, patarėjų buvo ne kas kitas, o Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo buvusio pirmininko Vytauto Landsbergio vaikaičio, dabartinio užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio uošvis Evaldas Zigmas Čijauskas.

Pagal politinį užsakymą?

Situaciją Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre paviešino buvęs premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas. Anot jo, pats S. Puodžiukas jam papasakojo apie patarėjų įdarbinimą.

S. Malinauskas teigė, kad paviešinti situaciją jį paskatino apie skaidrumą garsiai kalbantis konservatorių lyderis G. Landsbergis. Anot premjero patarėjo, konservatorių lyderis taiko dvigubus standartus, nes jo uošvis centre įdarbintas pagal politinį užsakymą.

Stasys JOKŪBAITIS 

123rf nuotrauka

2021-10-09