Paramos lėšų pakako ne visiems

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai sudarė paraiškų, pateiktų šių metų kovo mėnesį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, pirmumo eiles – po šio paraiškų vertinimo etapo paaiškėjo, kuriems smulkiesiems ūkininkams pakanka paramos lėšų.  

Pagal priemonę buvo sudarytos dvi atskiros pateiktų paraiškų pirmumo eilės – ūkininkų, kurie užsiima pienine galvijininkyste, ir ūkininkų, kurie užsiima kita žemės ūkio veikla.

Ūkininkų, užsiimančių pienine galvijininkyste, paraiškų pirmumo eilėje atsidūrė 377 paraiškos, iš kurių, susumavus gautus atrankos balus, paramos visiškai pakanka 216 pareiškėjų, surinkusių nuo 80 iki 40 atrankos balų. Jiems numatoma išskirstyti beveik 3,24 mln. Eur. 120 pienininkų, kurie surinko 35 atrankos balus, paramos lėšų pakanka iš dalies. Jų bendra prašoma paramos suma sudaro beveik 1,8 mln. Eur. Primintina, jog šiuo paraiškų rinkimo etapu pienine galvijininkyste užsiimantiems ūkininkams skirta 5 mln. Eur, tad finansuoti šių pareiškėjų projektams trūksta beveik 40 tūkst. Eur.

Likusiems 41 pareiškėjui, surinkusiems 30 ir 25 atrankos balus, paramos lėšų nepakako.

Smukiųjų ūkininkų, užsiimančių kita nei pienininkystė žemės ūkio veikla, paraiškų pirmumo eilėje atsidūrė 1 783 paraiškos. Iš jų paramos visiškai pakanka 1 011 pareiškėjų, kurie surinko 95–75 atrankos balus ir kuriems bus išdalinta daugiau kaip 15 mln. Eur. 251 pareiškėjas surinko 70 atrankos balų. Bendra 70 balų surinkusių smulkiųjų ūkininkų prašoma paramos suma sudaro beveik 3,8 mln. Eur. Primintina, kad šiuo paraiškų rinkimo etapu kita nei pienininkystė žemės ūkio veikla užsiimantiems ūkininkams skirta 15 663 346 Eur. Taigi, pereinamąjį 70 balų skaičių surinkusiems pareiškėjams visiškai finansuoti numatytus įgyvendinti projektus trūksta daugiau kaip 3 mln. Eur, tad jiems paramos lėšų pakanka tik iš dalies.

Pareiškėjams, surinkusiems mažiau kaip 70 balų, paramos lėšų nepakako – toliau į paramą nebegali pretenduoti 521 pareiškėjas.

Dėl paramos smulkiesiems ūkininkams, kuriems paramos lėšų pakako iš dalies, NMA specialistai kreipsis į Žemės ūkio ministeriją, kuri priims sprendimą dėl papildomų lėšų skyrimo arba neskyrimo.

 

Redakcijos nuotrauka

2022.05.13

NMA informacija

Susijusios temos – skaitykite: NMA; Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginis planasŽemės ūkio ministerijaparama ūkininkams