Patvirtinta kainų nurodymo ir perskaičiavimo įvedant eurą priežiūros tvarka

Šiandien Vyriausybė patvirtino Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais reikalavimus ir jų laikymosi priežiūros tvarkos aprašą. Prekių pardavėjai ir paslaugų teikėjai nuo šių metų rugpjūčio 22 d. turės skelbti kainas dviem valiutomis vadovaudamiesi šiuo aprašu.  Apraše nustatyti bendrieji privalomieji prekių ir paslaugų kainų nurodymo dviem valiutomis, jų perskaičiavimo ir apvalinimo reikalavimai. Pagal šį aprašą kainos dviem valiutomis turi būti nurodomos visose prekių paslaugų įsigijimo vietose, jų reklamos vietose,  interneto parduotuvėse  ir tinklapiuose. Vadovaujantis aprašu, prekybos ir paslaugų teikimo automatais vietose (išskyrus internetines parduotuves), taip pat elektroniniuose prietaisuose (kasos aparatuose, svarstyklėse ir kt.), nežyminčiuose kainų dviem valiutomis, kainos gali būti rodomos viena valiuta, t. y. iki euro įvedimo dienos – litais, po euro įvedimo dienos – eurais.

Smulkieji prekybininkai, prekiaujantys turgaviečių vietose, kur nereikalaujama naudoti kasos aparato, informaciją apie prekių kainas turės nurodyti žodžiu, tačiau raštu privalės pateikti lito į eurą perskaičiavimo kursą. Tvarkoje nustatyta, kad pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siekdami, kad eurais mokėtinos sumos labiau priartėtų prie litais mokėtų sumų ir nebūtų pažeistas sutarčių ir finansinių priemonių tęstinumas, kainas gali perskaičiuoti ir apvalinti iki trijų ar keturių skaitmenų po kablelio, o iki dviejų skaitmenų po kablelio apvalinti tik apskaičiavę galutinę mokėtiną arba apskaitinę pinigų sumą. Vyriausybės patvirtintame apraše taip pat nustatyta prekių ir paslaugų kainų nurodymo dviem valiutomis ir jų perskaičiavimo reikalavimų laikymosi priežiūros tvarka, pagal kurią Euro įvedimo įstatyme nurodytos priežiūros institucijos vieno patikrinimo metu turėtų patikrinti ne mažiau kaip 20 pavadinimų prekių ir paslaugų kainų. Ši tvarka apibrėžia, kad pažeidimas turi būti pašalintas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Apraše nurodoma informacija apie priežiūros institucijų ir ginčus nagrinėjančių institucijų ataskaitų teikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ir Vyriausybei periodiškumą, pateikiama prekių ir paslaugų kainų patikrinimo akto, kuris turėtų būti užpildomas atliekant patikrinimą, pavyzdinė forma. Aprašu reglamentuojamas ir prisijungimą prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo administruojančio subjekto informavimas apie skirtą baudą pardavėjui ar paslaugos teikėjui už kainų nurodymo ir perskaičiavimo reikalavimų pažeidimus, kad informacija apie pažeidėją būtų paskelbta juodajame sąraše. Privalomas kainų dviem valiutomis – litais ir eurais – nurodymo laikotarpis prasidės šių metų rugpjūčio 22 d., praėjus 30 dienų po to, kai Europos Sąjungos Taryba paskelbs neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą