Po investicinių planų patikrinimo – kvietimai „ant kilimėlio“

Reaguojant į gaunamus skundus dėl parengtų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų, Aplinkos ministerijos pavedimu VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, UAB „Projektų ekspertizė“ ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ atliko jų patikrinimus.
Buvo patikrinti 5 atrinkti renovacijos investicijų planai. Tikrinant įvertinti techniniai rodikliai, darbų kiekiai, namo energinis naudingumas, numatomų įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemonių parinkimas ir jų energinio naudingumo nustatymas.
Pagrindiniai trūkumai, kurie pastebėti atlikus pastatų energinio naudingumo sertifikavimo darbų patikrinimus, yra neteisingi pastatų (jų dalių) plotų nustatymai. Pastebėta, kad kai kuriuose projektuose neatitinka faktinis ir plane nurodytas langų ir durų skaičius.
„Patikrinimas parodė, kad ne visi investicijų planai rengiami kokybiškai, neteisingai apskaičiuoti planuojamų darbų kiekiai, kelia abejonių numatytos priemonių kainos. Negalime to leisti, todėl paprašėme paaiškinimų ir artimiausiame ekspertų posėdyje bus svarstomas šiuos planus parengusių specialistų kvalifikacijos klausimas. Bet mūsų tikslas – prevencija ir specialistų švietimas. Netrukus organizuosime susitikimą su investicijų planų rengėjais, kuriame išsamiai pristatysime nustatytas klaidas ir būdus jas ištaisyti. Siekdami investicijų planų kokybės keisime ir jų rengimo tvarkos aprašą“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo komisija artimiausiame posėdyje kovo 26 d. svarstys atliktų tikrinimų rezultatus ir priims sprendimą apie nuobaudų skyrimą. Bus svarstoma dėl sertifikavimo ekspertų, nekokybiškai atlikusių sertifikavimo darbus, įspėjimo, kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
Kovo 31 d. Būsto energijos taupymo agentūroje vyks susitikimas su investicijų planų rengėjais. Jiems bus pristatytos patikrintų investicijų planų klaidos ir paaiškinta, kaip jas taisyti. Susirinkusiesiems taip pat bus pristatyti investicijų planų rengimo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriomis siekiama gerinti jų kokybę. Susitikime dalyvaus Aplinkos ministerijos, Būsto energijos taupymo agentūros, „Projektų ekspertizės“ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atstovai.

Visuomenės informavimo skyrius
2014-03-21