Pradedantiems kaimo verslininkams – naujos galimybės

Nuo lapkričio 4 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos verslui kaimo vietovėse pradėti. Paraiškos bus priimamos iki gruodžio 31 d. Šiuo surinkimo etapu pareiškėjai gali tikėtis gauti 100 procentų išmoką, siekiančią
iki 17 220 eurų.

Vaclovas Kardašius

Pabandė  ir kreipsis dar kartą

Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ naudojasi įvairių idėjų turintys žmonės, norintys verslą pradėti kaimo vietovėje. Remiamos įvairios kryptys. Taip, pasinaudodami parama, į verslą ateina ir žmonės, niekada gyvenime juo neužsiėmę.

Užvenčio miestelyje (Kelmės r.) gyvenanti ir dirbanti Vilma Baškienė pasakojo, kad, sėkmingai pasinaudojusi parama, įgyvendino numatytą projektą.

„Visą gyvenimą dirbau pedagoge, tačiau visą laiką kirbėjo mintis pamėginti užsiimti tuo, kas yra lyg ir mano pomėgis. Visame miestelyje ir jo apylinkėse nebuvo nė vienos maitinimo įstaigos, todėl nutariau šalia namo esančiame garaže įsirengti virtuvėlę, iš kurios išvežiočiau maistą į namus, taip pat pobūviams ir gedulingiems pietums. Pradžia buvo tikrai nelengva, nes niekad nieko panašaus nedariau. Aš esu gana skrupulingas žmogus, todėl labai išgyvenau, kad nesugebėsiu užpildyti paraiškos, mano projektas nebus patvirtintas. Kai kas pažadėjo padėti jį parašyti, tačiau žodžio neištesėjo – teko viską daryti pačiai. Laimė, mane labai geranoriškai ir kantriai konsultavo Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai. Tikriausiai jiems mirtinai nusibodau su savo skambučiais, bet viskas baigėsi gerai. Streso pakako, nes viską pildžiau paskutinėmis dienomis. Kitiems, beje, patarčiau neatidėlioti darbų paskutinėms dienoms“, – dabar jau linksmai prisimena procesą moteris.

Pasak V.Baškienės, ji tikėjosi daugiau biurokratinių kliūčių ar iššūkių, bet su viskuo susitvarkė. 22 000 eurų vertės projektas jau sėkmingai įgyvendintas (paraiška buvo pateikta 2018 metais, kai prašoma paramos suma galėjo siekti iki 40 tūkst. eurų).

„Be šios paramos tikrai neįsivaizduoju, kaip būčiau išsivertusi. Nusipirkau konvekcinę krosnį, kuri kainuoja 5 000–
6 000 eurų. Indaplovė taip pat profesionali – dar apie 1 000 eurų ir t. t. Pagaliau ir autobusiuką maistui vežioti pirkau iš paramos lėšų. Ši įranga yra tikrai brangi, todėl pradedančiam verslininkui būtų neįperkama. Tektų pirkti naudotą, moraliai ir techniškai atgyvenusią, galbūt jau neatitinkančią reikalavimų arba imti paskolas. Tik, bėda, jas paskui reikia grąžinti. Kaip juokaujama – skoliniesi svetimus, o atiduoti reikia savus. O čia gauni negrąžintiną paramą – tikrai puiku. Žinoma, kartu prisiimi tam tikrus įsipareigojimus, kaip be jų. Galiu patikinti, kad ir šiemet vėl ketinu kreiptis paramos dabar jau pradėto verslo plėtrai“, – užtikrino verslininkė.

Pradžiai geresnės priemonės nėra

Jonavos rajone veikiančios mažosios bendrijos „Ievos pievos“ vadovė Ieva Buzienė, 2017 metų gruodį paprašiusi paramos (paraišką teikė pagal tuo metu galiojusias taisykles, kai paramos suma vienam projektui galėjo siekti iki 40 tūkst. eurų), teigė, kad be paramos jie būtų neišsivertę. Kraštovaizdžio kūrimu – daugiausia žolės pjovimu, medžių genėjimu, apželdinimu – užsiimanti įmonė projektą jau įgyvendino.

„Kiekvienas šaukimas kiekvienais metais skiriasi savo taisyklėmis ir reikalavimais. Mūsų projektas jau įgyvendintas, dabar atliekama nuolatinė jo stebėsena. Gavus paramą, svarbu to nepamiršti, nes kitaip gali tekti ją grąžinti. <…>  Jei kas nors nori gauti pinigus ir realiai veiklos nevystyti – tikrai neverta, nes yra ir išlaidos, ir projektai, ir ataskaitos. Viskas kainuoja. Bet kitos priemonės veiklos pradžiai nelabai ir yra“, – teigė verslininkė.

Anot I.Buzienės, paraiškas ir ataskaitas pildyti nėra paprasta, bet įmanoma. „Žmogui, nesusidūrusiam su dokumentų pildymu ir projektų rašymu, iš pradžių gali atrodyti sudėtinga, tačiau tam yra ir konsultuojančios įmonės, ir, pagaliau tos pačios Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai. Mes jau viską įgyvendinome, dabar svarbu nepamiršti laiku pateikti balanso, pelno (nuostolio) ataskaitų ir pan. Tiesiog tie dokumentai turi būti sutvarkyti, ir tiek. Juk ir šiaip buhalterija turi būti tvarkinga. Jei jau nori pradėti verslą – turi su tuo susitaikyti. Galima rinktis bankus ir nuo pat pradžių tapti skolingam, bet ir bankas ne iškarto pradedančio verslininko idėją finansuos. Ir bankui taip pat reikėtų atsiskaityti, tik dar pinigus reikėtų grąžinti su palūkanomis. Tad, savaime aišku, gavęs negrąžinamą paramą, turi laikytis nustatytos tvarkos ir taisyklių“, – sakė pašnekovė.

Naujas šaukimas – naujos taisyklės

NMA atkreipia būsimųjų kaimo verslininkų dėmesį, kad buvo pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės. Šiais metais būsimieji verslininkai turės galimybę pretenduoti tik į paramą, mokamą pareiškėjui kaip išmoką, paramos modelio, kai buvo kompensuojamos tinkamos finansuoti išlaidos (pernai siekusios iki 40 tūkst. eurų), neliko.

Paraiškų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisykles, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, rinkimo etapui skirta 7 mln. eurų.

NMA misija – būti patikima ir pažangi organizacija ir suteikti galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėt­rai ir žuvininkystei.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonė

 

 VEIKLOS SRITIS

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo planui įgyvendinti mokama išmoka) 2019 m.

 

KAM TEIKIAMA PARAMA?

Fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims, kurie yra labai mažos savarankiškos įmonės.

 

KOKIA VEIKLA REMIAMA?

Pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (neremiamos veiklos, nurodytos veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse).

 

 KIEK LĖŠŲ SKIRTA?

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 7 mln. Eur paramos lėšų.

 

KOKIA MAKSIMALI PARAMOS SUMA?

100 proc. išmoka iki 17 220 Eur vienam projektui.

 

KADA REIKIA TEIKTI
PARAIŠKĄ?

Iki šių metų gruodžio 31 d.

 

KUR TEIKTI PARAIŠKĄ

Paraiškos priimamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt, jei tokia galimybė yra suteikta. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir kt.) paraiškos nepriimamos.

 

KUR GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS?

Interneto svetainėse www.nma.lt ir zum.lrv.lt.

Jei turite klausimų, skambinkite telefonu – 8 5 252 6999, arba trumpuoju numeriu – 1841.