Tomui Brogai mauna kelnes

Lietuvos skautijos pirkimai – neskaidrūs

„Ūkininko patarėjo“ (Nr. 16) vasario mėnesį iškelta problema dėl neskaidraus valstybės biudžeto lėšų naudojimo neformaliajam moksleivių švietimui išsirutuliojo į didelį skandalą, kurio smaigalyje atsidūrė Lietuvos skautija. Prieš savaitę Viešųjų pirkimų tarnyba du Lietuvos skautijos vykdytus pirkimus paskelbė neskaidriais, o vieną net pasiūlė nutraukti. Visi pažeidimai susiję su Lietuvos skautijos tarybos pirmininku Tomu Broga, vadovaujančiu dar ir UAB „StepArc“ – įmonei, gaminančiai skautišką atributiką.

Abejonių sukėlė sąskaita
Neformaliojo ugdymo programą „Skautai: pramoga su tikslu“ Lietuvos skautija pernai vykdė net 33 šalies savivaldybėse. Kai kuriuose rajonuose ši programa sudomino po 90 ar net 100 vaikų. Lietuvos skautijos tarybos pirmininko T. Brogos teigimu, programoje iš viso dalyvavo apie 1500 vaikų.
Švietimo ir mokslo ministerija už neformaliojo ugdymo paslaugas rekomendavo skirti po 15 Eur kiekvienam vaikui, tačiau kai kuriose savivaldybėse ši suma siekė ir 20 Eur. Programa vyko tris mėnesius, taigi neformaliojo ugdymo paslaugų teikėjai už kiekvieną vaiką gavo bent po 45 Eur. Vien Jurbarko savivaldybė už 100 vaikų teiktas neformaliojo ugdymo paslaugas Lietuvos skautijai pervedė 4500 Eur.
Neformalųjį ugdymą koordinavusiai Jurbarko savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Zitai Tytmonienei abejonių sukėlė ne vaikų ugdymo turinys, o Lietuvos skautijos finansinė veikla. Gavusi 2015 m. gruodžio 23 d., jau pasibaigus programos įgyvendinimui, UAB „StepArc“ išrašytą 1208 Eur sąskaitą už skautų atributiką, Z. Tytmonienė pareikalavo ją patikslinti. Po kurio laiko valdininkė gavo ta pačia data perrašytą kitą sąskaitą, kurioje nurodyta, jog perkama 100 vnt. specialybių emblemų, 100 vnt. skautiškų „pašikniukų“ ir tiek pat skautiškų movų.
Sąskaitą apmokėti pareikalauta iki 2016 m. sausio 1 d., tačiau vasario 1 d. Jurbarko savivaldybė gavo raštą, jog skautiški atributai vis dar gaminami. Lietuvos skautijos vyriausiosios skautininkės Ievos Žilinskienės šių metų sausio 27 d. parašytame rašte teigiama, kad „skautiškos uniformos dar nepagamintos ir yra pas tiekėją, jos nėra nurašytos. Tiekėjas patvirtino, kad užsakymas bus įvykdytas 2016 03 01“.
Z. Tytmonienė nusprendė, kad vaikai, kurių neformaliajam ugdymui pernai buvo skirtos ministerijos lėšos, skautiška atributika nepasinaudojo, todėl savivaldybės administracijos direktorei Vidai Rekešienei pasiūlė neapmokėti UAB „StepArc“ atsiųstos sąskaitos.
Tai ne vienintelė Lietuvos skautijos nesėkmė Jurbarko savivaldybėje. Sausį neformalųjį vaikų ugdymą vykdžiusi organizacija buvo priversta grąžinti savivaldybei netikslingai panaudotus 900 Eur – Z. Tytmonienė išsiaiškino, kad pinigus Lietuvos skautija skyrė Švietimo ir mokslo ministerijoje neakredituotoms UAB „Pasirinkimas – Būti“ ir VšĮ „Vilniaus skautų centras“.
Nors tai prieštarauja Švietimo ir mokslo įstatymui, kitose 32 savivaldybėse dėl vadovų mokymui neakredituotose įstaigose skirtų lėšų Lietuvos skautija jokių problemų neturėjo. Tai „Ūkininko patarėjui“ patvirtino pats Lietuvos skautijos tarybos pirmininkas T. Broga.
Iškilus abejonių dėl dar 1208 Eur, Lietuvos skautijos tarybos pirmininkas ir UAB „StepArc“ generalinis direktorius T. Broga pratrūko – „didžiausios Lietuvoje vaikų ir jaunimo pilietinio bei patriotinio auklėjimo organizacijos“ vadovas Jurbarko savivaldybės politikams išsiuntinėjo kreipimąsi, kuriame principingąją Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Z. Tytmonienę apkaltino destruktyvia veikla, teroru ir net tarnavimu svetimai valstybei.
Regis, kitaip ir negalėjo būti, nes T. Broga gynė ne Lietuvos skautijai, o jo vadovaujamai UAB „StepArc“ atitekusius pinigus.

Sureagavo ne tik skautai
Vasario mėnesį laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ išspausdinta publikacija „Milijonai neformaliajam švietimui – pavėjui?“ sukėlė Lietuvos skautijos vadų pasipiktinimą.
UAB „StepArc“ pareikalavo redakcijos paneigti, kad „Lietuvos skautijos tarybos pirmininko Tomo Brogos vadovaujama įmonė „StepArc“ yra jaunųjų skautų atributikos gamybos monopolis, kad Jurbarko savivaldybė gavo raštą, jog skautiški atributai vis dar gaminami, iki šiol skautiškos priemonės nepagamintos“. Paneigti reikalaujama ir informaciją, kuri „apibūdina T. Brogą kaip nesąžiningą verslininką, kuris vadovauja Lietuvos skautijos tarybai ir UAB „StepArc“.
T. Broga straipsnyje „Milijonai neformaliajam švietimui – pavėjui?“ perskaitė ir neparašytą mintį, kad jis yra „nesąžiningas verslininkas“, nors apie Lietuvos skautijos tarybos pirmininką kaip verslininką nebuvo parašyta nė vieno žodžio.
Atvirkščiai, „ŪP“ skaitytojams buvo pateiktas net nelabai įtikinamas T. Brogos paaiškinimas: „Aš tik vadovauju, bet ką ten gamina, aš nesikišu. Vadybininkai ten dirba“.
Bet ar tikrai Lietuvos skautijos ir jos tarybos pirmininko T. Brogos veikla skaidri, suabejojo ne tik „ŪP“ skaitytojai.
Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas Edmundas Jonyla paprašė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ištirti, ar Lietuvos skautijos tarybos pirmininkas, už valstybės lėšas savo įmonėje gaminantis skautišką atributiką, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje įstatymo. Pranešime Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas E. Jonyla rėmėsi vasario 9 d. išspausdinta „Ūkininko patarėjo“ publikacija „Milijonai neformaliajam švietimui – pavėjui?“.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija sprendimo nepriėmė – paaiškėjo, kad „didžiausios Lietuvoje vaikų ir jaunimo pilietinio bei patriotinio auklėjimo organizacijos“ tarybos pirmininkas nėra prilygintas valstybės tarnautojui.
Tačiau, kovo 15 d. „Ūkininko patarėjui“ paskelbus publikaciją „Tiesos iš raštų dantimis neišgrauši“, savo žodį tarė Viešųjų pirkimų tarnyba, nes net ir nevyriausybinės organizacijos, pasiskelbusios pirkimų organizatorėmis, privalo laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo. O jame įteisintas labai svarbus skaidrumo principas. Būtent jo, pirkdama paslaugas iš UAB „Step­Arc“, kuriai vadovauja Lietuvos skautijos tarybos pirmininkas T. Broga, Lietuvos skautija ir nesilaikė.

Pats teikė pasiūlymus, išrašė sąskaitas
Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad pernai Lietuvos skautija iš bendrovės „StepArc“ net septynis kartus pirko skautišką atributiką ir leidybos paslaugas. Šešios iš septynių sutarčių buvo žodinės, tik vienintelį kartą – liepos mėnesį konkurse panoro dalyvauti dvi bendrovės, tačiau ir tąkart laimėjo UAB „StepArc“, pasiūliusi mažesnę kainą.
Įdomu ir tai, kad dauguma atvejų Lietuvos skautija kreipėsi tik į vieną tiekėją – tą patį „Step­Arc“, kuriam vadovauja Lietuvos skautijos tarybos pirmininkas T. Broga.
Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė net du su Lietuvos skautijos tarybos pirmininku susijusius pažeidimus. Praėjusių metų kovo 19 d. jis pats išrašė sąskaitą Lietuvos skautijai už „StepArc“ pagamintą skautišką atributiką. Kadangi Lietuvos skautijos taryba yra kolegialus valdymo organas, jos pirmininkas T. Broga vykdant sutartį dalyvavo ir kaip tiekėjas, ir kaip perkančiosios organizacijos atstovas.
Gruodžio 22 d. su T. Brogos vadovaujama bendrove sudarytoje vienintelėje 2015 m. rašytinėje preliminarioje sutartyje nurodyta, kad Lietuvos skautijai atstovauja vyriausioji skautininkė, o UAB „StepArc“ – generalinis direktorius T. Broga.
Kaip ir pirmuoju atveju, pasirašydamas šią sutartį, T. Broga pažeidė viešųjų pirkimų skaid­rumo principą.
Tačiau daugiau kaip 18 tūkst. Eur vertės leidybos paslaugų viešajam pirkimui ir Lietuvos skautijos inicijuotam jo atnaujinimui Viešųjų pirkimų tarnybos specialistai turi ir daugiau kur kas didesnių priekaištų. Jų nuomone, imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujančią sutartį reikėtų nutraukti ir reikalauja per 10 dienų informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą apie priimtą sprendimą.

Atvirutės pabrango trigubai
Gruodžio 14 d. Lietuvos skautijos paskelbtas daugiau nei 18 tūkst. Eur vertės leidybos paslaugų viešųjų pirkimų konkursas apėmė toli gražu ne vien spaudinių gamybą – Lietuvos skautija planavo įsigyti ir kanceliarinių prekių, skautiškų kojinių, austų emblemų. Dalyvauti apklausoje panoro vienintelė bendrovė – žinoma, kad „StepArc“.
Peržiūrėjusi konkurso dokumentus, Viešųjų pirkimų tarnyba nusprendė, kad pirkimas turėjo būti skaidomas į dalis, nes kai kurios prekės nepagrįstai priskirtos prie leidybos paslaugų. ­Sujungdama kelis pirkimus į vieną Lietuvos skautija neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų laikymosi, nes potencialiems teikėjams nesudarė galimybės dalyvauti pirkime ir neužtikrino pirkimo tikslo siekimo.
Tačiau tai irgi dar ne pati gražiausioji dalis. Pasirodo, Lietuvos skautija gruodžio 22 d., kai buvo sudaryta preliminarioji sutartis, atnaujino pirkimą ir paprašė UAB „StepArc“ pateikti pasiūlymą ir į numatomų gaminių sąrašą įtraukė prekes, kurios visiškai nebuvo pirkimo objektas ir nėra nurodytos preliminarioje sutartyje.
Atrodo, Lietuvos skautijai taip skubiai prireikė antsiuvų, skautiškų puodelių, „pašikniukų“, švilpukų, magnetukų, movų, kad net nebuvo laiko skelbti naujo viešųjų pirkimų konkurso, nors pagal įstatymą tą daryti nevyriausybinė organizacija privalėjo. Ar tokia skuba tik ne dėl to, kad principingoji Jurbarko valdininkė Z. Tytmonienė reikalavo konkrečių sąskaitų ir tvirtino tikrinsianti, kokias prekes Lietuvos skautija pateiks neformaliojo ugdymo programą vykdžiusioms Jurbarko skautų draugovėms? Juo labiau kad raštas Jurbarko savivaldybei išsiųstas jau kitą dieną po neteisėto viešųjų pirkimų konkurso atnaujinimo.
Dar įdomiau tai, kad atnaujinus konkursą, UAB „StepArc“ Lietuvos skautijai daugelį prekių pasiūlė įsigyti brangiau ir nė vienos prekės nepasiūlė mažesne kaina.
Pavyzdžiui, skautišką atvirutę, žadėję pagaminti už 0,20 Eur, tiekėjai pabrangino iki 0,58 Eur, metalinis ženkliukas pabrango nuo 1,53 iki 1,86 Eur, skautiškas džemperis – nuo 12,35 Eur iki 20 Eur, metalinis tušinukas – nuo 1,50 Eur iki 1,59 Eur.

Pritrūko kompetencijos?
Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie Lietuvos skautijos įvykdytus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, vyriausioji skautininkė I. Žilinskienė skautams išplatino paaiškinimą, kuriame teigiama, kad visi viešieji pirkimai Lietuvos skautijos organizuojami skaidriai ir sąžiningai, vadovaujantis organizacijoje galiojančiomis viešųjų pirkimų taisyklėmis ir šalies įstatymais.
„Lietuvos skautija pripažįsta, kad dėl kompetencijos trūkumo pirkimas leidybos paslaugoms ir prekėms buvo organizuojamas vienas, nors turėjo būti vykdomi du atskiri pirkimai. Taip pat nebuvo tiksliai apskaičiuotos ir įvertintos prekių kainos, todėl jų kaina pabrango (pvz., tušinukai 0,09 ct). Taip pat kai kurių prekių kainos pabrango imant kokybiškesnes prekes“, – teigiama I. Žilinskienės pranešime (tekstas netaisytas – red.).
Ar tik nebando vyriausioji skautininkė I. Žilinskienė mulkinti ne tik visuomenės, bet ir savo organizacijos narių – skautų, kuriems oficialiai diegiamos pilietiškumo ir patriotiškumo idėjos? Tačiau juk akivaizdžiai muilinamos akys, stengiantis pridengti neskaid­rų bendradarbiavimą su tarybos pirmininko T. Brogos valdoma bendrove „StepArc“?

Daiva BARTKIENĖ
„ŪP“ korespondentė

Algimanto SNARSKIO piešinys

as