Ūkinių gyvūnų augintojai kviečiami teikti paraiškas dėl draudimo kompensacijų

Viena didžiausių rizikų, kurią sutinka gyvulininkyste užsiimantys ūkininkai – netikėtai užklumpančios ir žaibiškai tarp ūkinių gyvūnų plintančios ligos. Tokiais atvejais, prarandamas gyvulininkystės verslo pagrindas bei patiriami milžiniški finansiniai nuostoliai. Atsižvelgiant į šią grėsmę, Lietuvos kaimo plėtros programoje (KPP) parengta speciali iniciatyva, leidžianti ūkininkams apsidrausti nuo panašių nesėkmių.  

Ragina nerizikuoti ir apsidrausti

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, jog gyvulininkystės veikla užsiimantys ūkininkai iki šių metų pabaigos, t.y. gruodžio 31 dienos gali teikti paraiškas dėl paramos, skirtos kompensuoti auginamų gyvulių draudimo įmokas, numatytas dėl užkrečiamų ligų pavojaus sukeliamos rizikos.

Parama teikiama pagal 2014-2020 metų KPP priemonės „Rizikos valdymas” veiklos sritį  „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu. Programos lėšomis galime kompensuoti net 70 proc. daudimo įmokų išlaidų, neviršijant  nustatyta tvarka apskaičiuotos didžiausios kompensuotinos draudimo įmokos sumos dydžio. Šiemet paraiškų rinkimui skirta daugiau nei pusė milijono eurų paramos lėšų. Minėta KPP priemonės veiklos sritis remia galvijininkystės, avininkystės, ožkininkystės, arklininkystės, kiaulininkystės ir paukštininkystės sektorius.

„Ši paramos programos priemonė skirta palengvinti verslo riziką, kurią gyvulininkystės veiklai sukelia ūkinių gyvūnų užkrečiamosios ligos. Prieš teikiant paraiškas, NMA specialistai skatina pasikonsultuoti su savivaldybės žemės ūkio skyrių kompetetingais specialistais bei pasidomėti projekto sąlygomis –  susipažinti su nurodytais kriterijais bei reikalavimais“, – sako NMA specialistė Natalija Voitechovič.

Kriterijai norintiems teikti paraišką

NMA specialistė teigia, jog pagal priemonės įgyvendinimo taisykles, paraišką gali teikti tie ūkio subjektai, kurie yra įregistravę ūkinius gyvulius Ūkinių gyvūnų registre bei taip pat, įregistravę nuosavą žemės ūkio valdą, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Natalija Voitechovič pabrėžia, jog taip pat būtina sąlyga, kad pareiškėjo draudimo sutartyje nurodytos apdraustos ūkinių gyvūnų rūšies nuostolio suma (draudimo suma) viršytų 20 proc. pareiškėjo vidutinės metinės praėjusių trijų metų laikotarpio draudžiamosios ūkinių gyvūnų rūšies vertę.

„Norintieji gauti kompensaciją turi būti apdraudę ūkinius gyvūnus nuo užkrečiamųjų ligų, kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba“, – dėsto Natalija Voitechovič.

Parama kompensuoja 70 proc. draudimo išlaidų

NMA specialistė pabrėžia, jog paramos lėšomis kompensuojama  70 proc. ūkinių gyvūnų draudimo sutartyje numatytų išlaidų, neviršijant  nustatyta tvarka apskaičiuotos didžiausios kompensuotinos draudimo įmokos sumos dydžio. Pasak Natalijos Votechovič , draudimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis negu vieneri metai, o tinkamomis teikti ūkinių gyvūnų draudimo paslaugas pripažįstamos draudimo įmonės ar kitų ekonominės erdvės valstybių draudimo įmonių filialai, turintys teisę vykdyti turto draudimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą: „Dėl draudimo paslaugų pirkimo ūkinių gyvūnų laikytojai gali kreiptis į draudimo įmones AAS „BTA Baltic Insurance Company” Lietuvos filialą, „ERGO Insurance SE” Lietuvos filialą, ADB „Gjensidige Baltic” ir AB „Lietuvos Draudimas.”

Natalija Voitechovič paaiškina, jog, kai perkamų ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų vertė mažesnė negu 58 tūkst. eurų, su paraiška privaloma pateikti ne mažiau kaip tris skirtingų draudimo įmonių komercinius pasiūlymus, iš kurių atrenkamas pasiūlymas su mažiausia nurodyta kaina. Jeigu perkamų ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų vertė lygi arba viršija 58 tūkst. eurų, tuomet draudimo paslaugų pirkimus reikia organizuoti vadovaujantis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Pareiškėjai, jei jie yra perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų pirkimus organizuoja vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

„Sudarius draudimo sutartį su bendrove, teikiama paraiška savyvaldybei. Pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką pareiškėjas turi sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos”, – patikslina specialistė.

Kompensacija teikiama ir neįvykus draudiminio įvykio faktui

Anot  Natalijos Voitechovič, parama mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko ar ne. Visgi, tuo atveju, jei draudžiamasis įvykis įvyko ir pagal draudimo sutartį buvo išmokėtos draudimo išmokos, reikia pateikti patirto nuostolio dydį ir draudimo įmonės išmokėtų draudimo išmokų dydį pagrindžiančius dokumentus, kuriuose būtų pažymėtas prarastų ūkinių gyvūnų skaičius pagal Ūkinių gyvūnų registre įrašytas ūkinių gyvūnų rūšis.

NMA specialistė primena, jog paraiškos priimamos iki gruodžio 31 d., o daugiau informacijos apie reikalavimus paramai gauti bei paraiškų teikimą galima rasti internetinėse NMA ir Žemės ūkio ministerijos svetainėse: www.nma.lt, www.zum.lrv.lt, skambindami telefonu (85) 252 6999 bei trumpuoju numeriu 1841. Taip pat NMA teikia tiesiogines konsultacijas internetu (per „Microsoft Teams“ programėlę).

NMA informacija

2021-08-19