V. Mazuronis: „Manau, kad Seimo nariai Konstitucijos nepažeidė“

Praėjusią savaitę į aplinkos ministro Valentino Mazuronio kvietimą atsiliepė ir neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais tapo 15 Seimo narių. Iškart po to viešojoje erdvėje pasirodė abejonių, esą toks Seimo narių žingsnis yra neteisėtas.
„Mano nuomone, neetatiniais aplinkosaugininkais tapę Seimo nariai ne tik nieko nepažeidžia, bet ir rodo pavyzdį visiems piliečiams ir deklaruoja savo socialinę atsakomybę. Ši veikla – visuomeninė, neatlygintina ir ji tikrai nepažeidžia Konstitucijos, nes pati Konstitucija įpareigoja kiekvieną iš mūsų saugoti aplinką. Seimo nariai nuo šios pareigos neatleidžiami“, – mano aplinkos ministras V. Mazuronis.
Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių teisinį statusą nustato Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas. Jie veikia visuomeniniais pagrindais, nemokamai. Jiems suteikiamos pakankamai plačios teisės, o esminės jų pareigos – pranešti valstybiniams aplinkos apsaugos inspektoriams apie pastebėtą aplinkosaugos pažeidimą, pagal galimybes išaiškinti pažeidimo padarymo aplinkybes ir bendradarbiauti su pareigūnais užkertant kelią pažeidimams.
Už šių pareigų nevykdymą įstatymas nenumato atsakomybės ar kitokių suvaržymų. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veikla teisiniu požiūriu yra labiau suteikta specialioji teisė, bet ne pareiga, veikla.
Konstitucija nustato, kad Seimo nario pareigos, išskyrus jo pareigas Seime, nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ir įmonėse; Seimo narys gali būti skiriamas tik Ministru Pirmininku ar ministru; Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą.
Konstitucinis teismas pasisakė, kad Konstitucijoje Seimo nariui veiklos apribojimai nustatomi tam, kad būtų užtikrintas Seimo nario, kaip Tautos atstovo, laisvas mandatas ir jo darbo Seime bei kitos veiklos nepertraukiamumas, t.y. pareigos ir veikla ne Seime neturi trukdyti tiesioginėms Seimo nario pareigoms. Šiuo aspektu vienareikšmiškai neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus statusas tiesioginiam Seimo nario darbui netrukdytų (kaip minėta, nei darbo laikas, nei užduotys nėra nustatomi).
Konstitucija nustato kiekvienam asmeniui pareigą saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. Seimo narys nuo šios pareigos nėra atleidžiamas.
Ministerijos iniciatyva įtraukti visuomenę į aplinkos apsaugą ir yra visuotinės konstitucinės pareigos įgyvendinimas, nepaliekant jos vien deklaratyvia nuostata, kuri jokiais būdais negali būti laikoma pareigybe, darbu, veikla (Konstitucijos 60 straipsnio prasme) ir negali būti draudžiama Seimo nariams ar kuriai nors kitai visuomenės grupei.

Visuomenės informavimo skyrius