Žemės ūkio produktų supirkimas ir kainos

PER METUS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMO KAINOS SUMAŽĖJO 21,1 PROCENTO

2014 m. spalio mėn., palyginti su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, žemės ūkio produktų supirkimo kainos sumažėjo 21,1 procento, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Tam įtakos turėjo sumažėjusios gyvulių ir gyvulininkystės (23,1 proc.) ir augalininkystės (18,7 proc.) produktų supirkimo kainos. Sumažėjo natūralaus riebumo pieno – 33,1 procento, kiaulių – 18,1, galvijų – 9,8, paukščių – 3,1, ir kiaušinių – 2,7 procento, – supirkimo kainos. Tačiau pabrango avys ir ožkos – 3,7 procento. Atpigo šie augalininkystės produktai: vaisiai ir uogos – 33 procentais, cukriniai runkeliai – 27,3, kvietrugiai – 23,2, miežiai – 21,9, kviečiai – 19,1, avižos – 16,5, ankštiniai augalai – 15,1, rapsų sėklos ir bulvės – po 14, rugiai – 11,6, kukurūzai – 10, daržovės – 6,4 procento.

1 lentelė. Žemės ūkio produktų supirkimo kainų pokyčiai

Padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

Fiksavimas

Pastaba. Pagal bendrą Eurostato metodiką, skaičiuojant žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksus, sezono įtaka nepašalinama, todėl kainos lygintinos tik su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu.

 

2014 m. sausio–spalio mėn., palyginti su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, supirkta daugiau galvijų – 9,5 procento, natūralaus riebumo pieno – 7,6, paukščių – 5, javų – 3,1, ir daržovių – 2,2 procento. Tačiau mažiau supirkta vaisių ir uogų – 23,6 procento,  rapsų sėklų – 18,3, avių ir ožkų – 16,7, bulvių – 14,2, ir kiaulių – 4,7 procento.

2 lentelė. Žemės ūkio produktų supirkimas

Tūkst. tonų

Fiksavimas