Skuodo melioracijos sistemoje – valstybinėms prilygstančios paslaptys

Dramatiška Vijūnėlės dvaro istorija greičiausiai turi savotišką pirmtaką visiškai priešingoje Lietuvos pusėje – Skuodo rajone. Tik šįkart kalba eina ne apie įspūdingą statinį ant tvenkinio kranto kurortinėje zonoje, o apie mažai kam žinomame Puodkalių kaime prieš kelis dešimtmečius užtvenktą griovį ir jame suformuotus net keturis tvenkinius. Šį irigacinį objektą gaubia tikrų tikriausi slėpiniai, mat rajono valdininkai neatskleidžia net tikslaus to griovio ilgio, lyg tai būtų kokia valstybės paslaptis. Griovio ilgis nepaaiškėjo ir šios savaitės pradžioje prie jo žiočių susirinkus vietos gyventojams, taip pat rajono ūkininkų sąjungos bei valdžios atstovams.

Griovio galvosūkį sprendė trečiąkart

„Ūkininko patarėjas“ jau rašė apie šio objekto įtaką aplinkinių ūkininkų žemėms. Vienas jų, Petras Milinskas, nusprendė netylėti ir dėl nuolat užliejamų savo žemių kreipėsi į rajono valdininkus, kitas institucijas, galų gale ir į spaudą. Po dviejų publikacijų laikraštyje padėtis iš dalies keitėsi: tvenkinių savininkas Rimontas Bukauskas šiek tiek pažemino vieną savo užtvankų, dėl to vanduo melioracijos griovyje kiek nuseko. Pernai buvo atliekami šių vietų melioracijos sistemos remonto darbai, dar anksčiau valytas ir pats griovys, besivadinantis B-2.

Šiandien sunku pasakyti, ar padėtis pasikeitė, nes nei žiema buvo snieginga, nei lietų šią vasarą buvo gausu. Tačiau kad ir kaip ten bebūtų, rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimvydas Daukšas bei šio skyriaus melioracijos specialistai visaip neigia, kad R. Bukausko užtvanka pastatyta ant kažkada šia vieta ėjusio melioracijos griovio.

Juozas SKRIPKAUSKAS

ŪP korespondentas

Visą straipsnį skaitykite ŪP Nr. 84, p. 7