Didėjanti minimalioji mėnesinė alga koreguoja mokėtinas PSD įmokas

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Šiaulių AVMI) primena, kad nuo 2014 m. spalio 1 d. minimaliajai mėnesinei algai didėjant iki 1035 litų (šiuo metu ji yra 1000 Lt), keičiasi ir Valstybinei mokesčių inspekcijai mokamos privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų sumos. Su šiuo pokyčiu susijęs ir kitų metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžio pasikeitimas.

Į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą PSD įmokas mokantys:

•    Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai – žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau ekonominio dydžio vienetų (EDV) – patys už save kas mėnesį turi mokėti fiksuotas 3 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną,  dydžio PSD įmokas. Nuo 2014 m. spalio 1 d. mėnesinė PSD įmoka – 31 Lt (3 proc. x 1035 Lt), šiuo metu šis dydis 30 Lt.  Metinė 2014 metų mokestinio laikotarpio PSD įmokų suma – 363 Lt. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mėnesinė įmoka bus 9 eurai ( 3proc. x 300 Eur.), metinė – 108 eurai (jei minimalios mėnesinės algos dydis 2015 m. nesikeis);

– žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį turi mokėti fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną,  dydžio PSD įmokas, nuo 2014 m. spalio 1 d. mėnesinė PSD įmoka93 Lt (9 proc.x1035 Lt). Šiuo metu – 90 Lt. Metinė 2014 metų mokestinio laikotarpio PSD įmokų suma – 1089 Lt. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mėnesinė įmoka bus 27 eurai (9 proc. x 300 Eur.), metinė – 324 eurai (jei minimalios mėnesinės algos dydis 2015 m. nesikeis);

•    Savarankiškai besidraudžiantys PSD asmenys už save kas mėnesį turi mokėti fiksuotas 9 procentų minimalios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną,  dydžio PSD įmokas, todėl nuo 2014 m. spalio 1 d. mėnesinė PSD įmoka93 Lt (9 proc.x1035 Lt). Šiuo metu – 90 Lt. Metinė 2014 metų mokestinio laikotarpio PSD įmokų suma – 1089 Lt. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mėnesinė įmoka bus 27 eurai (9 proc. x 300 Eur.), metinė – 324 eurai (jei minimalios mėnesinės algos dydis 2015 m. nesikeis);

•    Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, kas mėnesį turi mokėti fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD įmokas, todėl nuo 2014 m. spalio 1 d. mėnesinė PSD įmoka93 Lt (9 proc.x1035 Lt), šiuo metu – 90 Lt. Metinė 2014 metų mokestinio laikotarpio PSD įmokų suma – 1089 Lt. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mėnesinė įmoka bus 27 eurai (9 proc. x 300 Eur.), metinė – 324 eurai (jei minimalios mėnesinės algos dydis 2015 m. nesikeis).

Primename, kad gyventojui, įsigyjančiam verslo liudijimą, konkretus pajamų mokesčio dydis už verslo liudijimą apskaičiuojamas atsižvelgiant į ketinamos vykdyti veiklos trukmę, pasirinktas teritorijas, pritaikytas lengvatas bei savivaldybės tarybos patvirtintus atitinkamos veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotus pajamų mokesčio dydžius.

1035 litų minimali mėnesinė alga nuo 2015 m. sausio 1 d. atitiks 300 eurų, vadinasi, 2015 m. minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis bus 540 eurų (12x300x15 proc.). Šiuo metu šis dydis yra 1800 litų. Savivaldybių tarybos nustatydamos 2015 m. fiksuotus pajamų mokesčių dydžius veiklai, vykdomai neribojant veiklos teritorijos, negalės nustatyti mažesnių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nei 540 eurų (kas atitiktų 1863 litus). Tačiau veiklai, vykdomai konkrečios savivaldybės veiklos teritorijoje, ir veiklai, vykdomai visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai galės būti nustatomi ir mažesni nei 540 eurų.

Minimalios mėnesinės algos pokytis (iki 1035 Lt) taikomam mėnesio neapmokestinamajam pajamų dydžiui (mėnesio NPD) įtakos neturės, nes jo apskaičiavimo formulė* nekeičiama.

Primename, kad visą reikiamą informaciją apie PSD įmokas ir kitus mokesčius galima gauti paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, apsilankius VMI interneto svetainėje adresu www.vmi.lt. VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.