Europiniuose keliuose žemdirbiai nepageidaujami

Mūsų šalies teritoriją kertančios Rygą ir Kaliningradą jungiančios europinės magistralės E77 (Lietuvoje tai kelias A12) modernizavimo darbai jau eina į pabaigą. Šiuo metu kelias Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas rekonstruojamas tarp Lietuvos-Latvijos sienos ir Joniškio rajono.  Šioje atkarpoje numatyta atnaujinti penkias sankryžas,  dviejose jų  iš šalutinių kelių įvažiuojantiesiems įrengiant iškiliąsias saugos saleles.
Darbai dar nebaigti, o saugos salelės jau sumaitotos sunkiasvorių automobilių – jie tiesiog  neišsitenka važiuojamoje dalyje išsukdami, pavyzdžiui, nuo Daunoriškės į pagrindinį kelią. Vietiniai ūkininkai keiksnoja kelio modernizavimą atliekančią bendrovę, o labiausiai – projektuotojus, kurie neapskaičiavo kelio pločio, reikalingo ne tik sunkiasvoriams automobiliams, čia nuolat vežantiems grūdus, bet ir žemės ūkio technikai.
Joniškio rajono ūkininkai pasipiktinę: naujai tiesiamo europinio kelio atkarpoje įrenginėjamos sankryžos  su vadinamosiomis saugos salelėmis tiesiog blokuoja sunkiasvorių automobilių ir žemės ūkio transporto eismą iš šalutinių kelių. Dideliems automobiliams dėl siauro kelio ir įrėmintų kelkraščių bei saugos salelių tiesiog nepakanka vietos išsukti, todėl dar nebaigus kelio remonto jis jau niokojamas ir netrukus turės būti vėl remontuojamas.  

Joniškio rajone rekonstruojamos kelio atkarpos sankryžose neišsitenka sunkiasvoriai automobiliai, todėl jie priversti niokoti kelkraščius.

Projektas – šventa karvė?
Ūkininkas Eugenijus Butkus sako ne kartą matęs net kurioziškų situacijų, kai krovininiai automobiliai su priekabomis nuo Daunoriškės bando įsukti į pagrindinį kelią ir užbuksuoja, nes netelpa važiuojamoje dalyje. Tada „lipa“ ant naujai klojamų bortelių. Kol išsirango, žiūrėk, ir eilė automobilių pagrindiniame kelyje išsirikiuoja. Jie papuola it į kokią gaudyklę.
„Nežinau, kas čia taip suprojektavo tą kelią, kad didesni automobiliai netelpa, – stebisi E. Butkus. – Negi buvo gaila pakloti dar bent dvidešimt kvadratų  asfalto, ir problemos nebūtų.“
E. Butkus klausęs kelio tiesėjų: ar negali ištaisyti situacijos, kol kelias dar nebaigtas? Tačiau išgirdo: „Toks projektas, nieko nepakeisi!“
Ūkininkas piktinasi, kad taip neapgalvotai tiesiami keliai ir leidžiami milžiniški pinigai, nors jau dabar aišku, kad tą kelią tuojau vėl teks remontuoti ir nori nenori platinti.

Siūlo kombainą vežti ant vežimėlio
Beje, šios kelio atkarpos rekonstrukcijos darbai kainuos 18 milijonų litų, panaudojant 2007-2013 metų Europos Sąjungos sanglaudos fondo paramą. Europinė magistralė E77, jungianti Rygą, Joniškį, Šiaulius, Tauragę ir Kaliningradą (Karaliaučių), priklauso IA tarptautiniam transporto koridoriui, todėl, kaip jau anksčiau yra pranešusi Susisiekimo ministerija, siekiama, kad jos būklė ir techniniai parametrai atitiktų magistraliniams keliams ir europinės reikšmės transporto koridoriams keliamus reikalavimus.
Susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Filimanavičienė „Ūkininko patarėją“ informavo, kad darbai tarp Lietuvos-Latvijos sienos ir Joniškio rajono vykdomi pagal sutartį „Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) rekonstravimas (III etapas). Kelio A12 ruožo nuo 3,0 iki 8,0 km rekonstravimas“. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2013 m. spalio 25 d. su UAB „Šiaulių plentas“. Sutarties vertė (su PVM) – 17 962 999,97 Lt. Darbų pabaiga numatyta 2014 m. lapkričio 7 d. Iki š. m. rugsėjo 1 d. jų atlikta už 11 755 867 Lt (su PVM). Ši sutartis yra viena iš ES kartu su LR finansuojamo projekto „Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) rekonstravimas (III etapas)“ trijų rangos darbų sutarčių.
Dar dvi sutartys apima kelio Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 98,0–105,0 ir 160,0–166,5 km ruožų rekonstravimą.
Visų sutarčių techninius darbo projektus rengė UAB „Kelprojektas“.
„Negi Europoje tokių problemų nekyla tiesiant modernius kelius“, – stebisi ūkininkas E. Butkus. Ir rankų sudėjęs nesėdi. Kreipėsi į rajono savivaldybės specialistus, šie – į rekonstrukcijos darbus atliekančią  bendrovę „Šiaulių plentas“.
„Pastarųjų specialistai patarė savo žemės ūkio techniką vežti ant vežimėlių, tada išsiteksim kelyje, – atsiduso E. Butkus. – O čia kombainas net be pjaunamosios neišsitenka.“

Sunkiasvoriai – kitais keliais
Ūkininkas žada rankų nenuleisti ir iki galo išspręsti rajono ūkininkams aktualų klausimą.  Jis jau  kreipėsi ir į Seimo narį Vitalijų Gailių, iš kurio tikisi pagalbos sprendžiant šį absurdišką klausimą: vyksta neapgalvoti darbai, bet vis tiek juos reikia tęsti? Argi iš tiesų projektas yra tokia šventa karvė, kad jo negalima koreguoti?
Lietuvos kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius Skirmantas Skrinskas „ŪP“ sakė, kad krovininiai automobiliai, važiuodami tiesiai ir aplenkdami saugos saleles dažniausiai neišsitenka todėl, kad važiuoja per greitai. O salelių paskirtis yra būtent tokia, kad vairuotojai sumažintų greitį. „Jeigu ties salelėmis važiuotų lėčiau, problemos nebūtų“, – sakė S. Skrinskas. Ir patikino, kad tiesiant ar rekonstruojant kelius yra vadovaujamasi standartais. „Bet būtinai išanalizuosime  šią situaciją detaliau“, – pažadėjo Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius.
Lietuvos kelių direkcijos vadovas  sako, kad  sunkiasvorių automobilių, ypač žemės ūkio technikos, įvažiavimas tokio pobūdžio keliuose iš šalutinių į pagrindinį šiuose projektuose iš viso nėra numatytas. S. Skrinskas sako, kad Kelmėje būta panašios problemos, tada po diskusijų su vietiniais gyventojais sunkiasvorių automobilių eismas buvo nukreiptas kitais keliais. Tad Lietuvos gyventojai, manydami, kad europiniai keliai tiesiami ir dėl jų, – labai klysta.

Atliks natūrinius tyrimus
Bendrovės „Kelprojektas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas-technikos direktorius Arvydas Čibirka, išgirdęs iš  „Ūkininko patarėjo“ apie Joniškio rajono ūkininkų problemas, nustebo. „Visus techninius parametrus paprastai matuojame vietoje specialia programine įranga“, – sakė A.Čibirka.
O netrukus mus pasiekė ir bendrovės  „Kelprojektas“ Šiaulių regioninio padalinio vadovo Ramūno Vaičekausko atsakymas.  Jame rašoma, kad rengiant projektą buvo vadovautasi LR žemės ūkio  ministro 2008 liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-373 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, ašių apkrovų ir bendrosios masės patvirtinimo“. Techninis darbo projektas atitinka minėtame įsakyme pateiktus parametrus, taip pat statybos rekomendacijas (R 36-01) Automobilių kelių sankryžos.
Tačiau R.Vaičekauskas patikino, kad  atsižvelgdami į iškilusią problemą ir įvertinę susidariusią situaciją, „Kelprojekto“  specialistai iki šių metų spalio vidurio papildomai atliks natūrinius tyrimus, stebėjimus šiai situacijai išspręsti ir pateiks galimus sprendimo būdus.

Piktina saugumo salelės
Ūkininkai saugumo salelių keliuose labai blogai nevertina. Bet įsitikinę, kad jas reikia tinkamai įrengti. Tačiau daugumą Lietuvos vairuotojų tos salelės tiesiog erzina. Žmonės skundžiasi, kad jos suprojektuotos taip, kad  prieblandoje gali ir nepamatyti. Jas ženklinantys kuoliukai su atšvaitais dažniausiai būna užnešti purvu, todėl tamsoje nešviečia. Nors strypai pagaminti iš tokios medžiagos, kad į juos mašinos neapgadinsi, tačiau atsitrenkus – vairuotojams streso užtenka. Lietuvos automobilių kelių direkcija yra suskaičiavusi, kad kasmet tokių salelių remontui reikia atseikėti po kelis milijonus litų. Tačiau nauda mažinant avaringumą keliuose neabejojama (?).
Kad salelės reikalingos neabejoja ir vienas garsiausių Lietuvos lenktynininkų Seimo narys Stasys  Brundza. Jo manymu, salelės tikrai  sulaiko vairuotojus nuo per didelio greičio, ypač jos padeda sankryžose, automobiliams lengviau įvažiuoti iš šalutinių kelių. Tačiau S. Brunzda „Ūkininko patarėjui“ pripažino: niekada nepagalvojau, ar patogu į pagrindinį kelią įsukti sunkiajam transportui, ypač – žemės ūkio technikai. Jis yra girdėjęs, kad problemų kartais kelia pernelyg maži sankryžų žiedai.
„Ne kartą esu sakęs, kad užtektų padaryti mažesnio skersmens salelių vidų, ir problemos neliktų“, – teigė S. Brundza ir patikino, kad dabar, kai su Kelių direkcijos ir Susisiekimo ministerijos atstovais vyks į kelių apžiūras, būtinai pasidomės ir šia problema.

Violeta LIUKAITIENĖ
„ŪP“ korespondentė

UPPeržiūrėti visą numerį galite ČIA.