„Jovarų alėjoje“ sklando vienybės dvasia

Prieš dešimtmetį ar dar anksčiau susikūrusios kaimų bendruomenės neretai skundžiasi lyderių ir idėjų trūkumu, tikina, jog finansavimas per mažas, kad galėtų įtikinti gyventojus bendruomenės veiksmingumu. Visgi žmonių organizuotumas ir noras keisti savo aplinką priklauso ne tik nuo pinigų. Tą įrodė vos prieš kelis mėnesius susikūrusi Jurbarko r. Dainių II kaimo bendruomenė „Jovarų alėja“.

Dainių II kaimas – vos kelios trobos Jurbarkų seniūnijoje, netoli kelio į Girdžius, tačiau jose gyvena aktyvūs ir darbštūs žmonės. Neoficiali bendruomenė ten veikė jau ir anksčiau, nes tokių nedidelių kaimelių gyventojams sprendžiant problemas, dažnai prisireikia pasitarti ir susitarti.

Tų susitarimų metu ir gimė mintis, jog reikia padėti broliams Barčams uždengti tvarto stogą. Pro sulūžusias gegnes stūgaujantys vėjai bet kada gali nuplėšti sulūžusius seno šiferio lapus, o krisdami nuo stogo jie tikrai būtų pavojingi ne tik žmonėms bei gyvuliams – sugadintų ir ūkininkų turtą.

Kol buvo organizuojama talka, Dainių II kaimo gyventojai nusprendė įkurti oficialią bendruomenę. Pavadino ją „Jovarų alėja“, nes būtent šie medžiai saugo ir puošia kelią į kaimą. O jis veda ten gyvenančius žmones namo ir yra vartai į platųjį pasaulį. Pasak bendruomenės pirmininke išrinktos Jolantos Pocienės, norint tą pasaulį padaryti geresnį, pirmiausia reikia pakeisti kažką šalia savęs.

„Nebejauni, pasiligoję broliai nėra pajėgūs darbininkai, todėl verčiasi iš atsitiktinių uždarbių, o tokių pajamų nepakanka sodybos pastatams sutvarkyti. Nusprendėme, kad reikia jiems pagelbėti. Ne visi buvo patenkinti tokiu sumanymu, buvo ir pasipiktinusių, bet nusprendėme – vėjas išsklaidys piktas kalbas, o geri darbai liks“, – „Ūkininko patarėjui“ sakė Dainių II kaimo bendruomenės „Jovarų alėja“ pirmininkė.

Stogo dengimas vyko visą birželį – svilino karščiai, iš laukų ir darbų mieste sugrįžę kaimo gyventojai ne visada turėdavo jėgų imtis labdaringos veiklos, todėl darbai užtruko. Tačiau kai jau susirinkdavo į talką, gražu buvo pažiūrėti, kaip nuoširdžiai dirbo visas kaimas – į talkas šeimos atsivesdavo ir paauglius, ir visai dar nedidelius vaikus.

Švenčiant valstybės dieną jau buvo kuo didžiuotis. Susirinkę Janinos ir Algio Ručinskų sodyboje bendruomenės „Jovarų alėja“ nariai ne tiek džiaugėsi nauju tvartelio stogu, kiek savo bendryste, užsidegimu ir gerais norais. Gavę bendruomenės nario pažymėjimus, Dainių II kaimo gyventojai suprato, jog būti bendruomenės nariais yra atsakomybė, kurią jie prisiima. K. Pocienė įsitikinusi, jog mažų kaimų žmonės artimesni vieni kitiems, todėl ir jų bendruomenės gali būti veiklesnės, labiau organizuotos. Svarbiausia, kad niekas neliktų nuošalyje ir nesijaustų atstumtas.

Daiva BARTKIENĖ

ŪP korespondentė