Lietuvos mokslininkai raginami prisidėti kuriant tyrimams su gyvūnais alternatyvius metodus

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą dėl mokslo tikslams naudojamų gyvūnų apsaugos, jos nuostatas įtraukė į Lietuvos nacionalinius teisės aktus. Ši direktyva įpareigoja ES šalis kurti ir tvirtinti alternatyvius metodus, kuriuos taikant nereikėtų naudoti gyvūnų arba atliekamos procedūros būtų mažiau skausmingos, o rezultatai – tokie patys ar net geresni nei atliekant tyrimus su gyvūnais.
Lietuvos mokslo centrus ir laboratorijos taip pat raginami aktyviai prisijungti prie bendro ES laboratorijų tinklo, kurio tikslas vykdyti projektus ir kurti alternatyvius tyrimų metodus, labiau atitinkančius ES gyvūnų gerovės strategiją ir standartus.
Pasak VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotojos Rasos Sirutkaitytės, nors direktyva dėl mokslo ir mokymo tikslams naudojamų gyvūnų apsaugos – svarbus žingsnis siekiant aukštesnės gyvūnų gerovės šioje srityje, tačiau kol kas, deja, neįmanoma visiškai išvengti, kad moksliniams tyrimams nebūtų naudojami gyvi gyvūnai. Kaip tik dėl to, siekiant apsaugoti tiek žmonių, tiek gyvūnų sveikatą ir aplinką, mokslininkai raginami kurti ir diegti alternatyvius tyrimų metodus, leisiančius ateityje visiškai pakeisti procedūras, kuriose mokslo ir mokomaisiais tikslais naudojami gyvi gyvūnai. Tai svarus žingsnis, skatinantis mokslinių tyrimų bei pramonės konkurencingumą ir atveriantis kelius alternatyvių metodų plėtojimui, jų taikymui.
„Europos Komisija siekia nustatyti, kurios specializuotos ir kvalifikuotos kiekvienos ES valstybės laboratorijos yra tinkamos alternatyviems metodams kurti, ir sujungti jas į vieną tinklą. Tad Lietuvos mokslo centrai ir laboratorijos, kurios atitinka nustatytus mokslinius ir techninius reikalavimus, kviečiamos vykdyti projektus alternatyvių metodų tvirtinimo studijose ar kitaip prisidėti ir bendradarbiauti šioje srityje su Europos centru“, – sako R.Sirutkaitytė.

Mokslo centrai ir laboratorijos, norintys kurti tyrimams su gyvūnais alternatyvius metodus, turi pateikti užpildytus klausimynus (ECVAM) el. paštu JRC-ECVAM_NETVAL@ec.europa.eu su kopija VMVT el. paštu vvt@vet.lt.

Nustatytus mokslinius ir techninius reikalavimus mokslo centrams ir laboratorijoms galima rasti adresu
http://vmvt.lt/uploads/file/docs/Annex_20121231072348935.pdf,
klausimynus – http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam,
daugiau informacijos – http://vmvt.lt/lt/gyvunu.sveikata/kita.informacija/gyvunu.naudojimas.mokslo.tikslais/

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
2014 kovo 10 d.