Ministerijoje – „Geriausių melžėjų“ konkurso startas (nuotraukų galerija)

Žemės ūkio ministerijoje duotas startas švietėjiškam „Geriausių melžėjų“ 2017 m. renginiui. Akcentuota jo svarba agrariniam ir maisto sektoriams, neminėta tik švietimo sritis, nes ugdymo įstaigas kuruoja kita valstybės žinyba. Šviesiu prisiminimu likęs ūkininkų vaikų – moksleivių dalyvavimas varžytuvėse, jų teigiamos emocijos ir ašaros. Pagal „reglamentą“ šiemet konkurse galės dalyvauti tik sulaukusieji 18 metų ir, aišku, vyresni. Valstybės atstovai (savivaldybių žemės ūkio skyrių vadovai) iki šiol į konkursą reaguodavo kaip į savo „užklasinę“ veiklą: noriu – padedu organizatoriams, nenoriu – visiškai nedalyvauju. Atlyginimas dėl to nenukentės. Žemės ūkio mokyklos, tapusios profesinio rengimo centrais, seniai pamiršusios savo agrarinę kilmę, nes priklauso vasaros atostogų trumpinimo ministerijai…

Pieno kelio pradžia
Šiandien vartotojui reikia sveiko, kokybiško ir, svarbiausia, vietinės kilmės pieno, kurio kelias prasideda fermoje. Vartus į maisto grandinę atveria melžėja. Nuo jos kvalifikacijos, gebėjimų, netgi nuotaikos priklausys, koks pienas atitekės į talpyklą, pateks į perdirbimo įmonę, parduotuvę ir pagaliau atsiras ant mūsų stalo.
Apie svarbiausių šios grandinės žmonių – melžėjų – meistriškumo konkursą buvo kalbama Žemės ūkio ministerijoje vykusiame švietėjiško renginio „Geriausi melžėjai“ organizacinio komiteto posėdyje. Apie renginio svarbą ir reikšmę visam šalies agrariniam ir maisto sektoriui kalbėjo organizacinio komiteto pirmininkas, žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos atstovai Saulius Tušas ir Henrikas Žilinskas, „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Antonina Greičiuvienė, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ vadovė Rita Naudužienė, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos direktorius Vilius Rekštys, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos direktorius Jonas Sviderskis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovė Daiva Gurauskienė ir kt.

Meistriškumas
Pasak LSMU VA Josifo Taco melžimo technologijų centro vadovo S. Tušo, pagrindiniai melžimo varžytuvių tikslai – kelti pieno gamintojų kvalifikaciją, keistis patirtimi ir informacija, ugdyti profesionalią pamainą pieno gamyboje, veiksmingai platinti informaciją, kaip gaminti kokybišką pieną, taisyklingai naudoti melžimo techniką. Varžytuvės rengiamos nuo 2000 m., pernai jose dalyvavo septynių šalies rajonų atstovai. „Melžėjų, ūkininkų, agrarinio sektoriaus atstovų aktyvumas priklauso nuo pieno kainų rinkoje, – pastebi S. Tušas, – šiemet jos kelia daugiau optimizmo, todėl ir varžytuvėse pasirengę dalyvauti daugiau šalies savivaldybių.“
„Dalyvauti renginyje „Geriausi melžėjai“ ir suinteresuoti jį remti turėtų pieno perdirbėjai, nes būtent dėl jų stengiamės, rengiame šį konkursą, kad būtų gaminama ir tiekiama geresnė pieno ūkių produkcija“, – kalbėjo organizacinio komiteto narys V. Neverdauskas.
„Asmeniškai kreipsiuosi į pieno perdirbimo įmones, kviesdamas dalyvauti renginyje ir jį paremti“, – pažadėjo organizacinio komiteto pirmininkas B. Markauskas. Jis taip pat užsiminė kviesiantis prie švietėjiško renginio „Geriausi melžėjai“ prisidėti (talka ir prizais) rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrius.

Investicijos į kaimo plėtrą
„Melžėjų varžytuvėse jų dalyviai pakelia kvalifikaciją, daugiau sužino apie galvijų sveikatą, – pastebi organizacinio komiteto narys V. Rekštys, – be to, kiekvienas toks renginys – tai investicija į kaimo plėtrą, jaunosios ūkininkų kartos ugdymą, agrarinio sektoriaus reklamą.“
„Kaip vertinimo komisijos narė dalyvauju nuo pirmųjų varžytuvių ir galiu patvirtinti augančią dalyvių kvalifikaciją, didėjantį profesionalumą“, – sakė VMVT atstovė A. Greičiuvienė.
Švietėjiško renginio „Geriausi melžėjai“ organizacinio komiteto nariai posėdyje svarstė įvairius siūlymus populiarinti pieno gamybą, kaimo verslus, ugdyti žemdirbių pamainą. Praėjusiais metais varžytuvių ture Prienų rajone į talką atskubėjo Alytaus profesinio rengimo centro moksleivių komanda – rūpinosi kultūrine programa, surengė vaišes. Alytiškius pasikvietė (ir atsilygino) prieniškių savivaldybė. Tikėtina, jog šiųmečiame konkurse dėmesį jo dalyviams rodys ir kitos šalies savivaldybės, profesinio rengimo centrai. Jeigu valstybė orientuojasi į darbo vietų kūrimą kaime, smulkiojo verslo plėtrą, švietėjiškas renginys „Geriausi melžėjai“ – puikiausias instrumentas tą patvirtinti ir pripažinti.
Organizacinio komiteto posėdyje prisiminta konkurso nugalėtojų pagerbimo šventė, rūpesčiai dėl prizų, renginio finansavimas apskritai ir kt.
Renginio „Geriausi melžėjai“ organizacinio komiteto pirmininkas, žemės ūkio ministras B. Markauskas apibendrino kalbėjusiųjų mintis ir pažadėjo klausimą dėl konkurso rėmėjų iškelti trišalės Pieno tarybos posėdyje.

Justinas ADOMAITIS
„ŪP“ korespondentas

Autoriaus nuotraukos

Pasiūlymais dėl šiųmečio „Geriausių melžėjų“ konkurso, renginio formato ir finansavimo dalijosi Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos direktorius Jonas Sviderskis ir informacinio rėmėjo „Ūkininko patarėjas“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas.

Žemės ūkio ministras ir švietėjiško renginio „Geriausi melžėjai“ organizacinio komiteto pirmininkas Bronius Markauskas įdėmiai išklausė LSMU VA Josifo Taco melžimo technologijų centro vadovo Sauliaus Tušo šiųmečio konkurso projekto pristatymo.

„Nepamirškime, jog melžėjų varžytuvės – švietėjiškas renginys, todėl jame gali būti ir mokslo populiarinimo intarpų“, – kalbėjo LSMU VA Gyvūnų reprodukcijos laboratorijos vadovas prof. Henrikas Žilinskas.

„Daugelį metų dalyvauju konkurso vertinimo komisijos darbe ir galiu patvirtinti, jog šių renginių tradiciją reikia tęsti“, – pastebėjo VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė Antonina Greičiuvienė.

„Melžimo varžytuvės rajonuose tampa kaimo šventėmis, edukaciniais renginiais, todėl juos ministerijai reikia ne tik skatinti, bet ir paremti“, – kalbėjo Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM vadovas Vilius Rekštys.