Ministro prašė „nepriskaldyti malkų“

Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) organizavo nuotolinį susitikimą su naujuoju žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku. „Neapsunkinkite mūsų žemdirbių gyvenimo žalinimo politika“, – kalbėjo LŪS Kupiškio skyriaus vadovas Zigmantas Aleksandravičius ir jo kolega Ignas Hofmanas iš Radviliškio.

„Mūsų sąjunga vienija daugiau nei 5 tūkst. ūkininkų, – kalbėjo LŪS Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos vadovas Raimundas Juknevičius, – palaikome ryšius su tarptautinėmis žemdirbių organizacijomis, tačiau stokojame dalykinių ryšių su Žemės ūkio ministerija (ŽŪM). Gavę rengiamų dokumentų juodraščius, galėtume patarti, padiskutuoti, kad į viešumą išėjęs teisės aktas netaptų visam sektoriui nesuprantamas.“

Nuėjusiųjų palikimas

Supratęs užuominą, ministras K. Navickas teigė, jog paprotinė teisė finansuoti vieną organizaciją nėra teisinga. Mintyje turėti Žemės ūkio rūmai.

LŪS Plungės skyriaus vadovas Marijus Kaktys užsiminė apie praėjusios valdžios paliktą tikrą kiaulystę: 2020 m. gruodžio 9 d. aplinkos ir žemės ūkio ministrai paskubomis pasirašė įsakymą „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstė nauja redakcija, nesuderinta su socialiniais partneriais. Įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. kovo 15 d., bet kai kurie punktai įsigalios 2021–2024 m. laikotarpiu ir labai stipriai paveiks gyvulių augintojų veiklą. Pasak M. Kakčio, daugelis ūkininkų yra apimti nevilties, kaip reikės įgyvendinti vis griežtinamas sąlygas. Be to, gilinantis į įsakymą, pastebėtas teisės aktų nesuderinamumas. Žemės ūkio ministras sakė, jog šį klausimą spręs.

LŪS Pagėgių skyriaus vadovas Remigijus Kelneris savo ūkio pavyzdžiu aiškino ministrui, kaip šalies žemės ūkį ir valstybės biudžeto pajamas gali paveikti neapgalvoti valdžios sprendimai dėl mėšlo. Pasak R. Kelnerio, jo ūkis mišrus, dirba tūkstantį hektarų žemės, laiko tūkstantį galvijų, 56 proc. pajamų gauna iš gyvulininkystės, 44 proc. – iš augalininkystės. Praėjusiais (2019 m.) mišraus ūkio hektaras sukūrė 2 688 Eur vertę. Jeigu dėl griežtų žalinimo ir aplinkosaugos reikalavimų liks tik javų ūkis, vienas hektaras sukurs apie 800 Eur.

Atsakymai – ūkyje

„Aš ne orakulas, bet drauge su žemdirbiais ieškokime verslo schemų, kuriomis naudojantis ūkiuose būtų kuriama didesnė pridėtinė vertė“, – kalbėjo ministras K. Navickas. Jo nuomone, ūkininkams būtina kooperuotis, ieškoti galimybių patiems prekiauti (pavyzdžiui, internetu) savo ūkių produkcija, neatiduodant prekybininkams sėkmės mokesčio.

LŪS Vilkaviškio skyriaus vadovę Onutę Kartavičienę ministras ramino dėl lenkų ūkininkų, dirbančių nuomojamas rajono žemes, jog mūsiškiams žemės savininkams priklausančių išmokų kaimynai negauna.

Diskusija įsiplieskė dėl „sofos ūkininkų“. Pasak LŪS Joniškio ir Zarasų skyrių vadovų Lilijos Šermukšnienės ir Dariaus Viliūno, kai kuriuose nederlingų žemių plotuose plyti keliolika sluoksnių numulčiuotos žolės, ji pūva ir niekam nerūpi, kaip tai atsiliepia klimato kaitai ir aplinkos taršai. Žemės ūkio ministras K. Navickas suabejojo dėl pačios sąvokos „sofos ūkininkas“, tačiau priminė, jog visų ES šalių ūkininkai skatinami išmokomis puoselėti bioįvairovę. Lietuvoje apstu saugotinos gamtos plotų, pavyzdžiui, aplink Žuvinto ežerą plytinčios palios (šlapynės).

LŪS skyrių vadovai nuogąstavo dėl praėjusią Seimo kadenciją nepriimto Trąšų įstatymo, kurio tuomet nenorėjo vienas parlamentaras. K. Navickas pažadėjo šios Seimo kadencijos metu Trąšų įstatymą apsvarstyti ir rasti kompromisą.

Tarsimės?

Ministrui teko išklausyti nemažai pastabų, skirtų visai Vyriausybei, pavyzdžiui, dėl oro uosto Kaišiadorių rajono ūkininkų žemėse, karinio poligono Žemaitijoje, vietos veiklos grupių kaime ir kt. „Ministerijai reikia dažniau bendrauti su žemdirbiais, – kalbėjo Z. Aleksandravičius, – pasitarkite su penkiais šešiais ūkininkais, tada neatsiras nepamatuotų sprendimų.“ Žodžio kišenėje neieškantis ūkininkas ministrui dėl gauto palikimo pareiškė užuojautą ir linkėjo „nepriskaldyti malkų“.

„Pokyčius, kurie susiję su bendrąja Europos žemės ūkio politika, mes vienaip ar kitaip turėsime įgyvendinti. Tik nėra jokio spaudimo daryti staigių judesių. Tikrai turėsime laiko sprendimams rasti. Tikrai negaliu pažadėti, kad visi sprendimai visus patenkins ar visus padarys laimingus. Tačiau siekti maksimalaus interesų suderinimo yra vienas mano prioritetų“, – LŪS prezidiumo narius patikino K. Navickas.

Nuotoliniame susitikime dalyvavusios ŽŪM specialistės Virginija Žoštautienė ir Jurgita Stakėnienė prasitarė, kaip vyksta ES teisės aktų projektų svarstymai ir derinimai. „Gauname rekomendacijas, tai nėra teisės aktai, o tiesiog priemonė bendrijos valstybėms paspausti“, – kalbėjo ŽŪM atstovės.

Pabaigoje LŪS prezidiumo nariai prisiminė kaimyninės Lenkijos žemės ūkio ministro Jano Ardanovskio palinkėjimą mūsų ūkininkams: „Kol kartu negaminsite, kartu neparduosite, ilgai netversite.“ Tą, beje, kalbėjo ir naujasis ŽŪM vadovas K. Navickas.

Justinas ADOMAITIS

ŪP korespondentas

 

Redakcijos nuotrauka

2020-12-29