Ashburn +11,7 °C Migla
Ketvirtadienis, 8 Bir 2023
Ashburn +11,7 °C Migla
Ketvirtadienis, 8 Bir 2023

Lietuvos kaimo plėtros programos pokyčiai skatina kooperuotis ir investuoti

2017/04/25


Šiemet Europos Komisija (EK) patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) pakeitimus, kuriems įsigalėjus pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis tapo dar paprasčiau.

Aktualu norintiesiems kooperuotis Iš viso EK patvirtino dešimt reikšmingų KPP pakeitimų. Pagrindiniai pakeitimų prioritetai – vidutinių ir smulkių ūkių galimybių investuoti gerinimas ir jų kooperacijos skatinimas. EK patvirtinti pakeitimai atlikti KPP priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Ūkio ir verslo plėtra“ ir „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, taip pat veiklos srityse „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“, „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. Taip pat EK patvirtino pakeitimus Programos administravimo nuostatose, susijusiose su lėšų kvietimui teikti paraiškas padidinimu, tinkamumo finansuoti sąlygų ir paramos intensyvumu, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų ir minimalios žemės ūkio veiklos kriterijuose. Be to, atlikti pakeitimai įtvirtino ir naują žemės ūkio veiklos apibrėžimą. Žemės ūkio ministerijos teigimu, ypač aktualūs tie KPP pakeitimai, kurie skirti norintiems kooperuotis, taip pat investuoti siekiantiems vidutiniams ir smulkiems ūkiams.

Pakeistas žemės ūkio veiklos apibrėžimas Pirmiausia, pakeistas ankstesnėje programos redakcijoje įtvirtintas žemės ūkio veiklos apibrėžimas. Nuo šiol pripažintų žemės ūkio kooperatyvų iš savų narių produktų supirkimas, pardavimas ir perdirbimas, realizavimas taip pat įtraukti į šios veiklos apibrėžimą. Išplėstas žemės ūkio veiklos apibrėžimas skatins ūkininkų kooperaciją ir sudarys palankias sąlygas kooperuotiems ūkininkams investuoti į veiklos efektyvumą ir ūkių našumo didinimą. Sujungta kelių ūkių veikla gali būti daug naudingesnė ir konkurencingesnė tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje. Pagal ankstesnį apibrėžimą, pavienio ūkininko pajamos iš užaugintos produkcijos realizacijos būtų laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos, tačiau grupės ūkininkų, susijungusių į kooperatyvą, ūkiuose užaugintos produkcijos realizavimo per kooperatyvą pajamos nebūtų laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos. Taigi iš esmės tos pačios veiklos buvo traktuojamos skirtingai pagal tai, ar ūkininkai kooperuoti, ar ne. Dauguma kooperatyvų Lietuvoje superka produkciją iš savo narių ūkių ir ją sukoncentravę parduoda perdirbėjams ar prekybos centrams. Tokių kooperatyvų nelaikymas žemės ūkio veiklos subjektais, nors kooperatyvo nariai ir užsiima žemės ūkio veikla, neskatino ūkininkų jungtis bendrai veiklai.

Pasikeitė paramos administravimo nuostatos Pakeistos ir programos administravimo nuostatos, susijusios su lėšų kvietimui teikti paraiškas padidinimu. Nuo šiol paramos administravimo nuostatose numatytas atvejis, kai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos arba teismo sprendimu paraiška grąžinama vertinti pakartotinai ir pripažįstama tinkama gauti paramą. Anksčiau toks atvejis nuostatose nebuvo numatytas. Šis pakeitimas sudarys sąlygas užtikrinti tinkamą ikiteisminių institucijų ar teismo sprendimų vyk­dymą, nepažeidžiant pa­reiš­­kėjų, pretenduojančių gauti pa­ramą, teisėtų lūkesčių. Geresnės sąlygos kooperacijos plėtrai Naujausioje KPP redakcijoje pakeistas veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ veiksmų rūšių aprašymas – sutarta jį papildyti, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kooperacijos plėtrai. Žemės ūkio produktų gamyba baigiama pagamintų produktų realizavimu, kuriame dalyvauja pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Jie superka žemės ūkio produktus iš savo kooperatyvo narių, juos realizuoja, perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus. Atsižvelgiant į tai, pakeitimu patvirtintas tokių pripažintų žemės ūkio kooperatyvų vykdomos veik­los priskyrimas valdoje pagamintų ir užaugintų produktų apdorojimo, perdirbimo ir pateikimo rinkai veiklai. Tai įgalina kooperatyvus pasinaudoti KPP teikiamomis galimybėmis pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Parama – pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams Atsižvelgiant į siekį visapusiškai skatinti kooperaciją, tačiau tuo pačiu metu ir užtikrinti kooperacijos efektyvumą, patikslinta tinkamumo finansuoti sąlygų dalis. Nuo šiol parama neteikiama žemės ūkio kooperatyvui, jei kooperatyvas neturi pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso. Taip pat nustatyta, kad parama teikiama pripažintam žemės ūkio kooperatyvui, kuris užsiima žemės ūkio produktų supirkimu iš savo kooperatyvo narių, jų realizavimu ar iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu, jei investicijos įgyvendinamos vieno iš kooperatyvo narių valdoje ir jų rezultatais bendrai naudojasi visi kooperatyvo nariai. Tokiu būdu užtikrinama veiklos srities programavimo lo­gika, t. y. investicijos turi bū­ti daromos valdoje, o ne, pavyzdžiui, mieste. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kooperacijos plėtrai ir paskatinti ūkininkus daugiau investuoti, sukuriant didesnę pridėtinę vertę, papildytos Programos paramos normos. Pridėta nuostata, jog, vykdant valdoje pagamintų ir užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir pateikimą rinkai, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų už kolektyvines investicijas, kurių rezultatais bendrai naudojasi kooperatyvo nariai.

Kiti pakeitimai Patikslintas veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ paramos gavėjo apibrėžimas, įtraukta nuostata, jog gamintojų grupės dalyviu gali būti kooperatyvas, kurio iš narių supirktų produktų ir nariams parduotų prekių, suteiktų paslaugų vertė turi būti didesnė kaip 50 proc. visų kooperatyvo supirktų produktų ir visų parduotų prekių, suteiktų paslaugų vertės. Taip pat projektų atrankoje prioritetas bus teikiamas pareiškėjams, atstovaujantiems gyvulininkystės, sodininkystės, uogi­ninkystės ir daržininkystės sektoriams. Pakeitus veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ atrankos kriterijų nustatymo principų, tinkamumo finansuoti sąlygų ir (taikytinų) sumų ir paramos normas, skatinamas aktyvesnis pripažintų žemės ūkio kooperatyvų dalyvavimas žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros veikloje, skatinama kooperacija.

Justino ADOMAIČIO nuotrauka

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/06/08

Kokias geležines klumpes ūkininkai turi sudėvėti

Šį penktadienį šaukiamas Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) suvažiavimas – jau antrasis šiais metais. Pirmajame buvo išklausytos vadovų ataskaitos, o šį kartą ketinama plačiau aptarti besiklostančią situaciją...
2023/06/08

Liūdna? Pasmaguriauk tiramisu!

Tikriausiai nesutiksime žmogaus, nežinančio ir neragavusio tiramisu. Dėl gaminimo paprastumo ir nepaprasto skonio itališkas desertas tapo saldžių patiekalų bestseleriu. Recepto variantų tiek daug, kad prieš keletą metų net atsirado p...
2023/06/08

Vyriausybė pritarė vidaus sienos kontrolės atkūrimui NATO viršūnių susitikimo metu

Vyriausybė trečiadienį pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymui septynioms paroms atkurti vidaus sienos kontrolę dėl liepos 11-12 d. Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo. Patikrinimai Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) nu...
2023/06/08

Vietoje sovietinės birželio 1-osios šventės siūlo švęsti Vaiko teisių apsaugos dieną

Vaiko teisių gynėjai kreipėsi į Tarpžinybinę vaiko gerovės tarybą siūlydami iš įsimintinų dienų kalendoriaus išbraukti Tarptautinę vaikų gynimo dieną – birželio 1-ąją ir įtraukti Pasaulinę vaiko teisių apsaugos dieną, pasaulyje...
2023/06/08

Seimas palengvino jau pradėtas ūkininko sodybų statybas

Seimas leido gyventojams, jau pradėjusiems arba iki šių metų liepos pradėsiantiems statyti ūkininko sodybas pagal ankstesnius, liberalesnius reikalavimus, ir toliau vadovautis sena tvarka.
2023/06/08

VDU ŽŪA laukia šimtmečio ir kaimą mylinčių studentų

Sunku įsivaizduoti Lietuvos žemės ūkį ir miškininkystę be šių sričių specialistų kalvės – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA). Kaip ir mūsų šalį be žemės ūkio, be kaimo. Būtent jis yra ne tik mū...
2023/06/08

Pastato paskirties žinojimas gali padėti išvengti nesusipratimų

Gyvenamojo būsto pirkimai vis dar įkarštyje. Kiekvienas pirkėjas ieško geriausiai kainos ir kokybės santykį atitinkančių patalpų (buto). Pasitaikius, atrodytų, visai tinkamam variantui už kiek žemesnę nei rinkos kainą, skubama patalp...
2023/06/08

Gamta nelepina ūkininkų: žemdirbiai bendrai ieško sprendimų, kaip užauginti kokybišką derlių

Šis sezonas ūkininkams – vienas sudėtingiausių. Rudenį daugelis rizikavo pirkdami brangesnes trąšas, tačiau planus sujaukė kritusios grūdų kainos. Nepasiteisino ir strategija tų žemdirbių, kurie nusprendė taupyti ir tręš...
2023/06/08

Vasarą padaugėja nuo gyvūnų nukentėjusių žmonių

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai kasmet užregistruoja kelis tūkstančius į medikus besikreipiančių asmenų, kurie buvo sužaloti gyvūnų. Paskutinis mirties nuo pasiutligės atvejis Lietuvoje užregistruotas 2007 m. (asmuo su...