Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024
Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Parama pagal priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklas

2024/04/02


Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, jog pareiškėjai gali kreiptis paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklas.

Pagal priemonę „Gyvūnų gerovė“ galima kreiptis paramos pagal 4 veiklas:

  • „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ (pirma veikla),
  • „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ (antra veikla),
  • „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“ (trečia veikla),
  • „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ (ketvirta veikla).

Parama už galvijus

Ekologinės sistemos išmokos pagal pirmą ir antrą veiklą yra mokamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdų valdytojams, kurie einamaisiais metais pateikia NMA paraišką gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus ir jose nurodo, jog prašo skirti ekologinės sistemos išmokas pagal pasirinktą veiklą. Svarbu paraiškose nurodyti galvijų bandos, kurioje nurodyta veikla bus taikoma, numerį ir įsipareigotą ganyti ganykloje / išleisti ganytis į atvirą erdvę sutartinių gyvulių (SG) skaičių.

Pareiškėjai pagal pirmą veiklą įsipareigoja pieninių veislių galvijus ganyti ganykloje nepertraukiamai ne trumpiau kaip 140 dienų einamaisiais metais, o pagal antrą veiklą įsipareigoja išleisti ganytis galvijus į atvirą erdvę, diendaržius ar ganyklas ne mažiau kaip 120 dienų arba pienines užtrūkusias karves – 60 dienų per einamuosius metus pasirinktu nepertraukiamu laikotarpiu iki gruodžio 31 d.

Taip pat pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal pirmą veiklą, ne vėliau kaip per 7 dienas turi suvesti duomenis į Ūkinių gyvūnų registrą (ŪGR) apie galvijų bandos, kuriai įsipareigojama taikyti aukštesnius gyvūnų gerovės reikalavimus, išgynimo į ganyklą pradžią. Apie galvijų pargynimą iš ganyklos būtina suvesti duomenis į ŪGR ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. Nustačius, kad pareiškėjas pavėluotai suvedė duomenis į ŪGR apie išgynimą, ekologinės sistemos išmokų dydis yra mažinamas 1 proc., o nustačius, jog pavėluotai suvesti duomenys apie pargynimą, išmokos mažinamos 2 proc.

Atkreipiame dėmesį, kad ekologinės sistemos išmokos pagal pirmą ir antrą veiklas skiriamos tik tuo atveju, jei susumavus ekologinės sistemos išmokas už SG, kuriems taikomi aukštesni gyvūnų gerovės reikalavimai pagal veiklas, išmokų suma viršija 100 Eur.

Parama už naminius paukščius ir kiaules

Pagal trečią ir ketvirtą veiklas ekologinės sistemos išmokos mokamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo centre registruotiems žemės ūkio valdų valdytojams, kurie ne vėliau kaip iki gegužės 15 d. pateikia NMA paraišką, kurioje nurodo:

  • naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) pulko ar kiaulių bandos numerį;
  • tvartų unikalius numerius, kuriuose laikomi paukščiai ir kiaulės, už kuriuos prašoma skirti ekologinės sistemos išmokas, bei kiaulėms – bendrą gardų plotą m2;
  • vidutinį skaičių SG, už kuriuos prašo skirti ekologinės sistemos išmokas ir kurių vidutinį skaičių įsipareigoja išlaikyti nuo einamųjų metų gegužės 16 d. iki kitų metų gegužės 15 d.

Ekologinės sistemos išmokos dydžiai apskaičiuojami pagal vidutinius metinius SG dydžio vienetus, kurie nustatomi taip: broileris lygus 0,007 SG, kalakutas – 0,03 SG, višta dedeklė – 0,014 SG, penima kiaulė – 0,3 SG.

Svarbu! Ekologinės sistemos išmoka neskiriama, jei, susumavus SG ekologinės sistemos išmokų dydžius pagal pareiškėjo pasirinktą veiklos sritį, paramos suma nesiekia 100 Eur sumos.

 

123rf nuotr.

Dalintis
2024/04/23

Gyvulių augintojams ir pašarų gamintojams – dar vienas apynasris

Nuo kitų metų įsigaliosiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2023/1115 dėl tam tikrų su miškų naikinimu ir alinimu siejamų biržos prekių ir produktų tiekimo Europos Sąjungos (ES) rinkai bei jų eksportui iš ES, kit...
2024/04/23

Petro Auštrevičiaus veiklos Europos Parlamente ataskaita 2019-2024 m.

Detektyvų mėgėjams: mano 5-mečio darbų Europos Parlamente ataskaitoje sužinosite, kokiomis aplinkybėmis ir kieno paliepimu nebuvau įleistas į vieną svarbų skrydį iš Vilniaus. O taip pat, kodėl veto teisės atsisakymas keliose svarbiose ES po...
2024/04/23

Gyvulininkystės ūkiams siūloma naujovė – pavadavimo ūkyje paslaugos

Žemės ūkio ministerija pradėjo diskusiją su socialiniais parneriais dėl naujos bandomosios priemonės „Pavadavimo ūkyje paslaugos“, skirtos šalies gyvulininkystės sektoriui. Šią intervencinę priemonę, pritarus Europos Komi...
2024/04/23

Martynas Tyla. Sutvarkykime įstatymą, kad neliktų absurdiškų situacijų (papildyta Seimo pranešimu)

Šiuo metu LR Seime svarstomi Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, susiję su galimybe mugėse, parodose ir masiniuose renginiuose prekiauti alkoholiniais gėrimais iki 15 laipsnių, nepaisant to, kokiu būdu jie yra pagaminti. Priimti pakeit...
2024/04/23

Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursas 2024

Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Žemės ūkio ministerija ir Turizmo rinkodaros asociacija kviečia Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2024.
2024/04/23

Seimas sudarė geresnes sąlygas ginkluotės gamybai Lietuvoje

Seimas priėmė Investicijų įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis nuspręsta sudaryti palankesnes sąlygas stambiems projektams, užtikrinantiems neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius.
2024/04/23

Reguliuojama pieno kaina. Kodėl ne?

Ūkininkai deda nemažai vilčių į Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo, vadinamąjį Pieno, įstatymą, kurio projektą Seimas paskyrė tobulinti Ekonomikos komitetui (EK). Iškelta mintis, kad pieno sek...
2024/04/23

Sužinokite, kiek institucijų dirba, kad rinkėjai gautų patikimą informaciją apie kandidatus

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) puslapyje viešai paskelbtus kandidatų į Respublikos Prezidentus duomenis analizuojantys rinkėjai ne visada susimąsto, kiek tarnybų ir institucijų dirba, kad pagrindinio Lietuvos rinkimų organizatoriaus ...
2024/04/23

Vietos maisto produktai – mūsų stiprybė, kurią mokomės įvaldyti

(VDU ŽŪA langas) Gyvename sparčiai kintančiomis išorinės aplinkos sąlygomis. Pokyčius spartina kompleksas priežasčių, tarp kurių – klimato kaita ir neatsinaujinančių išteklių brangimas; geopolitinė aplinka, galinti transformuot...