Ashburn -0,6 °C Debesuota
Antradienis, 28 Lap 2023
Ashburn -0,6 °C Debesuota
Antradienis, 28 Lap 2023


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

NMA primena – svarbu tinkamai vykdyti žemėvaldos įsipareigojimus

2023/11/01


NMA primena paramos gavėjams apie įsipareigojimus, susijusius su reikalavimais žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotui. Svarbu žinoti, kokie reikalavimai yra nustatyti priemonės, pagal kurią skirta parama, įgyvendinimo taisyklėse, ir užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinti.

Teisėtas ŽŪN valdymas

Įgyvendinant projektus pagal žemdirbiškąsias priemones (pvz., valdų modernizavimas, jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, parama smulkiesiems ūkiams), svarbu nepamiršti, kad žemės ūkio naudmenų (ŽŪN plotas), į kurį investuojama arba kurį ketinama įsigyti (padidinti) projekto reikmėms, įgyvendinant projektą bei kontrolės laikotarpiu turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise arba būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis šiuo turtu (nuoma, panauda ir kt.). Pažymėtina, kad žemės nuomos ar kito teisėto naudojimosi ja sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre ne vėliau negu nurodyta įgyvendinimo taisyklėse. Jeigu projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir (arba) kontrolės laikotarpiu žemės valdymo sutartys nutraukiamos ar baigiasi jų galiojimo laikas, ne vėliau kaip per įgyvendinimo taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti įsigytas teisėtais pagrindais valdomas tas pats arba kitas sklypas su ne mažesniu ŽŪN plotu.

Įsipareigojimas dėl ŽŪN

Tuo atveju, kai įgyvendinimo taisyklėse nurodyta, kad pareiškėjo nuosavybės teise ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomas ŽŪN plotas negali sumažėti daugiau kaip numatyta taisyklėse, privalu šio reikalavimo laikytis projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu. Jeigu projekto įgyvendinimo ir (arba) kontrolės laikotarpiu ŽŪN plotas, palyginti su paraiškos pateikimo diena, sumažėja daugiau negu leistina, ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo tokio fakto atsiradimo turi būti įsigytas, išsinuomotas ar kitais teisėtais pagrindais valdomas ne mažesnis ŽŪN plotas. Tuo atveju, jei valdomos žemės plotas sumažėjo dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir paramos gavėjas šį faktą įrodo atitinkamais dokumentais, šis žemės plotas į leistiną nuokrypį neįskaičiuojamas ir jo atkurti nereikia.

Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjai, kuriems buvo skirti atrankos balai už tai, kad vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, turi išlaikyti atitiktį šiam kriterijui iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas turi būti deklaruotas ir nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą.

Pavyzdžiui, atrankos balai suteikiami tuo atveju, kai pareiškėjo deklaruotos pievos ir ganyklos vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, sudaro ne mažiau kaip pusę šių vietovių deklaruoto ploto bei pievose ir ganyklose laikomų ūkinių gyvūnų skaičius yra didesnis kaip 0,25 sutartinio gyvulio (SG) 1 ha pievų ir ganyklų ploto šiose vietovėse. Tokiu atveju iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos ne mažiau kaip 50 proc. pareiškėjo ŽŪN ploto arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių ŽŪN ploto turi išlikti vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. Vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, galima pasitikrinti čia.

Tuo atveju, kai pareiškėjui yra suteikti atrankos balai už ekologinę gamybą, visas deklaruotas ŽŪN plotas iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos turi būti sertifikuotas kaip ekologinis. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą.

NMA rekomenduoja pareiškėjus ir paramos gavėjus atsakingai, nepažeidžiant teisės aktų nuostatų įgyvendinti projektus, laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Jei kiltų klausimų ar abejonių dėl projekto vykdymo arba planuojant atlikti tam tikrus pakeitimus, NMA pataria aktyviai bendradarbiauti, bendrauti su projektą administruojančiu NMA specialistu arba kreiptis į NMA.

 

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/11/28

Darbo užmokestis: statistika ir gyvenimas

Lietuvos ekonomika ir net viešasis sektorius jau dabar susiduria su dirbančiųjų trūkumu. Įdomu, kodėl? Juk statistikos rodikliai iliustruoja didėjantį minimalų darbo užmokestį ir 2 001 Eur siekiantį statistinį vidutinį atlyginimą mūsų &scar...
2023/11/28

Ginučių ąžuolynas – medžiais apaugusi ganyklos buveinė

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija informuoja, kad įgyvendindama projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ vykdo Buveinių apsaugai svarbios teritorijos – Aukšt...
2023/11/28

Informacinė kampanija ragins nepasiduoti finansinių sukčių pinklėms

Viena po kitos per Lietuvą ritasi skirtingos sukčiavimų bangos – dangstomasi įvairių įstaigų pavadinimais, žmones bandoma skubiai išgąsdinti ar nudžiuginti, mėginama pasinaudoti patiklumu, emociniu pažeidžiamumu ir taip išvilio...
2023/11/28

Latvija skaičiuoja galimas maisto pramonės netektis dėl Ukrainos-Lenkijos sienos blokavimo

Ryga (LETA-BNS). Latvijos maisto pramonės įmonių netektys dėl kontrolės punktų Ukrainos-Lenkijos pasienyje blokavimo gali siekti 30 mln. eurų per mėnesį, pareiškė Latvijos maisto įmonių federacijos vadovė Inara Šurė.
2023/11/28

Arbūzus sėjo tiesiai į dirvą – ir sunoko

Audronei Žeimantaitei-Kedienei, Kupiškio rajono Naivių kaimo gyventojai, agronomijos studijos visam gyvenimui „įaugo į kraują“, nors dabar dirba kitus darbus. Jos darže niekada nebūna blogo derliaus nei pomidorams, nei agurkams ...
2023/11/28

Mažiau metano – daugiau pinigų už pieną

Dėl klimato kaitos suvaldymo kovojančiame pasaulyje tai, kas dar neseniai atrodė mažai tikėtina, šiandien tampa realybe. Pieno gamintojai už tokių karvučių, kurios išskiria mažiau metano, pieną gali gauti kainos priedą. Tiesa, kol ka...
2023/11/28

Pateiktos paraiškos miško veisimui

Lapkričio 17 d. baigėsi antrasis paraiškų priėmimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį &bdquo...
2023/11/27

Kaimo gyventojų finansinis raštingumas – kokia situacija?

(VDU ŽŪA langas) Kalbėdami apie kaimiškųjų savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimą bei kaimo vystymą negalime apeiti finansinio raštingumo temos, tai yra viena pagrindinių kompetencijų XXI amžiuje – finansinį ra&...
2023/11/27

Biržų autobusų parkas visus rajono keleivius veš nemokamai

Biržai („Biržiečių žodis“). Lapkričio 23 dieną įvykęs savivaldybės tarybos posėdis taps istorinis – rajono politikai nusprendė, kad Biržų autobusų parkas keleivius nemokamai veš ne tik mieste, bet ir visame rajone. &Scaron...