Ashburn +14,6 °C Rūkas
Šeštadienis, 23 Rgs 2023
Ashburn +14,6 °C Rūkas
Šeštadienis, 23 Rgs 2023

Pastato paskirties žinojimas gali padėti išvengti nesusipratimų

2023/06/08


Gyvenamojo būsto pirkimai vis dar įkarštyje. Kiekvienas pirkėjas ieško geriausiai kainos ir kokybės santykį atitinkančių patalpų (buto). Pasitaikius, atrodytų, visai tinkamam variantui už kiek žemesnę nei rinkos kainą, skubama patalpas įsigyti net nesigilinant, kokia pastato paskirtis nurodyta dokumentuose. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) įspėja, kad tik gyvenamosios paskirties pastatams ir jų infrastruktūrai keliami reikalavimai, atitinkantys gyventojų poreikius ir prieš turto įsigijimą pataria visada pirmiausia išsiaiškinti pastato paskirtį bei atidžiai peržiūrėti statybą leidžiantį dokumentą (SLD).

Pastato paskirtis priklauso nuo to, kokiai paskirčiai naudojamas visas pastato bendrasis plotas arba didžiausia jo dalis. Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 punkte nurodyta, kad pastatai pagal paskirtį skirstomi į dvi grupes:

  • gyvenamuosius pastatus;
  • negyvenamuosius pastatus.

Jei pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, suformuotos ar numatomos suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, pastato paskirtis nustatoma tokia tvarka:

1) atsižvelgiant į didžiausią atskirų paskirties grupių patalpų, suformuotų ar numatomų suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, suminį bendrąjį plotą, nustatoma pastato paskirties grupė;

2) pagal didžiausią visų tos paskirties grupės pogrupių patalpų, suformuotų ar numatomų suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, bendrąjį suminį plotą nustatomas paskirties grupės pogrupis.

Įvairių paskirčių patalpos, formuojamos ar numatomos suformuoti atskirais nekilnojamaisiais daiktais, turi atitikti normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų bei kitų teisės aktų joms nustatytus reikalavimus.

Gyvenamosios paskirties patalpos negyvenamosios paskirties pastatuose privalo būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turėti atskirus įėjimus ir nuo kitų patalpų atskirtas (atjungimo sklendėmis, apskaitos prietaisais ir pan.) inžinerines sistemas. Be to, gyvenamosios paskirties pastatų sklypai turi būti pritaikyti gyventojų rekreacijai, namų ūkio reikmėms bei privažiavimams.

Negyvenamosios paskirties patalpoms reikalavimai gali būti žemesni, pavyzdžiui, numatomas mažesnis automobilių stovėjimo vietų skaičius, mažesnė priklausomųjų želdynų norma, neįrengiamos vaikų žaidimo aikštelės, sporto aikštelės bei kita gyventojams svarbi infrastruktūra.

Nors negyvenamos paskirties pastate gali būti gyvenamųjų patalpų, o gyvenamosios paskirties – negyvenamųjų patalpų, labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokios paskirties patalpas planuojama įsigyti: ar tai butas, ar poilsio paskirties, ar kitos negyvenamosios paskirties patalpos. Informaciją galima rasti Nekilnojamojo turto registro išraše, tačiau dar reikėtų pasitikrinti, kokia patalpų paskirtis numatyta projekte, pagal kurį buvo išduotas SLD.

Atkreipiame dėmesį, kad pastatytų statinių naudojimo priežiūra priskirta savivaldybės administracijoms, todėl po statybos užbaigimo jos atsakingos, kad statiniai būtų naudojami pagal paskirtį. Savivaldybių administracijos įgalioti atstovai turi teisę taikyti atsakomybę dėl neteisėto statinio naudojimo, t. y. už statinio ar patalpų naudojimą ne pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą paskirtį gali skirti baudą. Paaiškėjus, kad statinys naudojamas pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojamas ne pagal paskirtį (išskyrus atvejus, kai statinys (jo patalpos) naudojamas (naudojamos) ne pagal paskirtį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka), gali tekti sumokėti nuo 140 iki 1 500 eurų baudą, už pakartotinai padarytą tokį nusižengimą – nuo 200 iki 3 000 eurų.

Taigi, rinkdamiesi gyvenamąjį būstą būkite atsakingi ir atidūs, o kilus klausimų ar neaiškumų, kreipkitės į Statybos inspekciją.

 

Statybos inspekcijos informacija

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/09/23

Dzūkijoje miškai tušti, rytų Lietuvoje grybų yra, bet nėra rinkėjų

Dzūkijoje grybų supirkimo punktų – vienas kitas, nes dėl sausros miškai tušti, tuo metu rytų Lietuvoje punktų galėtų būti ir daugiau – miškai pilni voveraičių, baravykų, raudonikių ir kitų grybų, tačiau nėra surink...
2023/09/23

Litų banknotai – architektūros istorijos pasakotojai

Paprastai manoma, kad istorijos geriausiai mokytis iš knygų, vadovėlių ir pasakojimų. Kartais visai nepagalvojama, kad moneta ar banknotas taip pat yra puikus istorijos šaltinis, vaizduojantis ne tik valdovų kaitą, bet ir valstybės a...
2023/09/23

Gerą eksporto startą pristabdė draudimas

Mėnesio pradžioje lenkų mėsos gamintojai džiūgavo atsivėrusiomis net kelioms didelėms pasaulio rinkoms. Bet štai mėnesiui einant į pabaigą sulaukė nemalonios žinios iš Kazachstano.
2023/09/23

Gydytoja neurologė Kristina Ryliškienė: negydoma migrena kainuoja brangiau

„Vienas populiariausių migrenos mitų – kad esama stebuklingos tabletės, kuri viską išgydys. Kitas, prieš keletą metų sugriautas amerikiečių mokslininkų, – kad migrena prisidengiama norint išvengti darbinės, v...
2023/09/23

Nelegaliai medžius Klaipėdoje kirtę pažeidėjai slėpė ir įkalčius – kelmus

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Klaipėdos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai šių metų gegužę ir rugsėjį atliko patikrinimus, inventorizavo želdinius ir nustatė, kad prestižinėje Klaipėdos miesto dalyje, Giruliuose, neteisėtai pa&...
2023/09/23

Rugsėjo 23-oji – ES ekologijos diena

Nuo 2021-ųjų metų Europos Sąjungoje rugsėjo 23-oji yra paskelbta ES ekologijos diena. Bendro ekologinės gamybos plėtros veiksmų plano tikslas – iš esmės paskatinti ekologiškų produktų gamybą ir vartojimą, siekiant prisidėti pri...
2023/09/23

Antra žievėgraužio tipografo generacija trečdaliu gausesnė nei pernai

Valstybinės miškų tarnybos (VMT) specialistai rugsėjo antrą dekadą užbaigė pavojingiausio medžių liemenų kenkėjo, žievėgraužio tipografo antros generacijos gausos stebėjimą. Nors rugsėjis kol kas buvo rekordiškai šiltas, pasku...
2023/09/23

Tik nesakykite: „Gražu, bet nepraktiška“

Vaisių pasaulyje ne dažnai išorės spalva sutampa su vidumi. Matyt, dėl to kartais vis dar nustebina obuoliai raudonu minkštimu. Jei rojaus obelaitės jau iškovojo savo vietą soduose, tai ne pro šalį daugiau sužinoti ir a...
2023/09/23

Parama – ir melioracijos sistemoms atnaujinti, ir inovacijoms

Viena populiariausių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonių buvo „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Remti melioracijos sistemų atnaujinimą numatyta ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m....