Pirmą ketvirtį „Lietuvos energijos“ grupė gerino veiklos rezultatus

Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ per pirmą š. m. ketvirtį didino efektyvumą ir gerino veiklos rezultatus esant mažesnėms paslaugų kainoms vartotojams, mažiau gaminant kvotinės elektros energijos. II ketvirtį užbaigtas strateginis „Lietuvos dujų“ ir LESTO akcijų įsigijimas padidino grupės vertę ir finansinį pajėgumą.
 
„Lietuvos energijos“ grupės efektyvumo rodiklis – pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) marža – per ketvirtį sudarė 27,2 proc. (2013 m. I ketv. buvo 23,1 proc.). Iš viso grupė per ketvirtį uždirbo 195,9 mln. litų EBITDA, tai yra 12,3 proc. daugiau nei prieš metus.
„Efektyviai valdydami grupės įmonių veiklą, reikšmingai padidinome grupės rezultatus ir valstybės turto teikiamą grąžą net ir esant mažesniems tarifams vartotojams, mažiau gaminant kvotinės elektros energijos ir taupant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų biudžeto lėšas. Per ketvirtį stiprėjo grupės finansinis pajėgumas – mažėjant skoloms augo grupės pajėgumas vykdyti didelius investicinius projektus ir strateginius įsigijimus, stiprinančius visą energetikos sektorių“ – teigia grupę kontroliuojančiosios bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.
Per pirmą š. m. ketvirtį „Lietuvos energija“ uždirbo 66,2 mln. litų konsoliduoto grynojo pelno –beveik keturis kartus daugiau nei pirmąjį 2013 m. ketvirtį (17,7 mln. litų). Grupės per ketvirtį gautos pajamos sudarė 721,4 mln. litų (2013 m. atitinkamu laikotarpiu buvo 756 mln. litų).

Didesnis finansinis pajėgumas
Geri veiklos rezultatai ir kovo 6 dieną 17,7 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų paketu padidintas įstatinis kapitalas per ketvirtį sustiprino „Lietuvos energijos“ finansinį pajėgumą – grupės nuosavas kapitalas per ketvirtį didėjo 2,9 proc. (182,9 mln. litų) ir sudarė 6,435 mlrd. litų, o turtas didėjo 1,7 proc. (168,1 mln. litų), iki 9,895 mlrd. litų. Grupės finansinės skolos grynąja verte pirmo ketvirčio pabaigoje sudarė 5,9 proc. turimo turto (2013 m. pab. – 7,1 proc.) – 381,4 mln. litų.
„Antrą ketvirtį „Lietuvos energija“ sėkmingai užbaigė strateginį sandorį ir palankia kaina, už 336,9 mln. litų, įsigijo 38,9 proc. „Lietuvos dujų“ ir 11,76 proc. LESTO akcijų. Efektyviai panaudotas kapitalas sustiprino grupę, kadangi, lyginant su panašiais sandoriais, įsigyto verslo vertė yra didesnė nei sumokėta kaina. Įsigijimas yra svarbus grupės strategijos įgyvendinimui. Tikime, kad išnaudodami sinergijos potencialą ir siekdami didesnio efektyvumo, kursime naudą elektros ir dujų vartotojams“, – teigia D. Misiūnas.
Vertinant vertybinių popierių biržoje „Nasdaq OMX Vilnius“ per 6 mėn. iki sandorio buvusias kainas, įsigyto akcijų paketo vertė sudarytų apie 457 mln. litų, arba 26 proc. daugiau už sumokėtą kainą. Palankią akcijų įsigijimo kainą atskleidžia verslo vertės ir EBITDA daugiklis (EV/EBITDA) – „Lietuvos dujų“ akcijų įsigijimo EV/EBITDA sudarė 5,5, o LESTO – 3,6. Kuo šis rodiklis žemesnis, tuo mažesnė mokama kaina už gaunamus verslo veiklos rezultatus. Palyginimui, Europoje energetikos sektoriuje veikiančių bendrovių atitinkami daugikliai vidutiniškai sudaro apie 7,5.
Per pirmą ketvirtį grupei priklausanti „Lietuvos energijos gamyba“ pagamino 0,25 TWh elektros energijos, o elektros skirstymo bendrovė LESTO paskirstė 2,21 TWh elektros energijos. Net keturiems nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams 2013 m. gruodį pasitraukus iš elektros tiekimo rinkos, jų klientams LESTO užtikrino garantinį elektros energijos tiekimą. Dėl to pirmą ketvirtį, lyginant su 2013 m. I ketv., LESTO klientams patiekė 5,1 proc. daugiau elektros energijos – 0,91 TWh.
„Lietuvos energijos“ valdyba yra patvirtinusi grupės veiklos strategiją 2014–2020 metams, kuria siekiama visos grupės įmonių vertę iki 2020-ųjų padidinti 2 kartus.

Apie „Lietuvos energijos“ įmonių grupę
Valstybės valdomos „Lietuvos energija“ įmonių grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą, gamtinių dujų importą, skirstymą, tiekimą, dujų rinkos plėtrą ir kt.
Grupės įmonės aptarnauja daugiau nei 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje, siūlo elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje, valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį skirstomąjį tinklą, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų.
„Lietuvos energijos“ grupę sudaro: elektros ir šilumos gamybos, prekybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, AB, elektros skirstomųjų tinklų operatorė AB LESTO bei jų dukterinės bendrovės, taip pat gamtinių dujų tiekėja AB „Lietuvos dujos“, UAB LITGAS, UAB „VAE SPB“, UAB „Duomenų logistikos centras“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“.